Visie vermogensbeheerders op 2023

Ruim 60 procent van de vermogensbeheerders verwacht een positief rendement te behalen in 2023. Vier op de tien denkt dat er een recessie komt vanwege de onrust op de markt. Dit komt naar voren uit onze enquête onder Nederlandse vermogensbeheerders naar de verwachtingen voor 2023. 23 vermogensbeheerders deelden hun visie. In dit artikel delen we de belangrijkste resultaten. 

In het kort:

  • De meerderheid van de deelnemende beheerders verwacht een positief rendement in 2023. 
  • Meer dan de helft durft geen voorspelling te doen over een recessie. 
  • Van aandelen wordt het meest verwacht, terwijl vastgoed en liquiditeiten minder populair zijn. 
  • Energietransitie en de-globalisering zijn de belangrijkste trends. 

Verwachte rendementen vermogensbeheer 2023

De meerderheid van de Nederlandse vermogensbeheerders verwacht dat 2023 een positief beleggingsjaar zal worden. Wanneer we kijken naar aandelenbeleggingen, verwacht bijna de helft van de deelnemende beheerders een rendement tussen de 0 en 10%, terwijl 1 op de 7 een rendement van 10 tot 20% verwacht. Bovendien verwacht geen enkele beheerder een negatief rendement. Voor obligatiebeleggingen zien we dat de meerderheid een rendement tussen de 0% tot 5% verwacht.

“De historie leert ons dat de beste beleggingsresultaten behaald worden na een forse beursdaling. Op dit moment zijn de vergoedingen op veel categorieën aantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk.”

Meer lezen over rendementen bij beleggen? Lees ons kennisartikel over vergelijken van rendementen.

De kans op een recessie in 2023

Meer dan de helft van de vermogensbeheerders durft geen antwoord te geven op de vraag of er een recessie komt in 2023. Bij de beheerders met een voorspelling, valt op dat de meerderheid voorspelt dat er wél een recessie in de Eurozone komt, maar niet in de VS. Daarnaast verwacht geen enkele beheerder dat er geen recessie zal komen.

Betekent dit slecht nieuws voor beleggers? Veel vermogensbeheerders beschouwen dit juist als een kans. Veel negatief nieuws is immers in 2022 al in de koersen verwerkt. Wie nu instapt, doet dat tegen veel lagere koersen dan een jaar geleden. Vandaar dat vermogensbeheerders toch positief zijn over aandelenbeleggingen in 2023.

“Veel negatief nieuws is al in de koersen verwerkt. Hierdoor vinden wij dit een best aantrekkelijk moment om te starten met beleggen of de beleggingen uit te breiden.’”

Overweegt u in te stappen met beleggen, maar vindt u het momenteel toch een spannende tijd? Periodiek inleggen is een goed alternatief. Daarmee verlaagt u het risico. Vind daar hier een geschikte vermogensbeheerder voor. 

Aandelen is favoriet

We vroegen de vermogensbeheerders ook naar hun verwachtingen over de best en slechts presterende beleggingscategorieën in 2023. Over de slechtst presterende asset class waren de meningen verdeeld. Vastgoed en liquiditeiten blijken het minst populair. Aandelen daarentegen, worden beschouwd als de asset class waar beleggers het beste hun vermogen in kunnen steken dit jaar. De helft van de deelnemende beheerders verwacht dat dit de best presterende asset class zal zijn.

Aandelenwaarderingen zijn in rap tempo naar beneden gekomen. Inmiddels ligt de koers-winstverhouding voor de wereldwijde aandelenmarkt gemiddeld onder de 15. Aandelen zijn nu dus redelijk geprijsd.”

Energietransitie de trend in 2023

Als dé grootste trend voor het komende jaar wordt de energietransitie genoemd; de overgang van fossiele brandstoffen naar energie uit hernieuwbare bronnen. Meerdere vermogensbeheerders noemen dit niet alleen de trend voor 2023, maar ook voor de jaren erna.

“De energietransitie werd tot nu toe gedreven door klimaatverandering. Door de Russische inval is daar de noodzaak van energieonafhankelijkheid bij gekomen.”

Op de tweede plaats komt de-globalisering. Vanwege geopolitieke spanningen wordt verwacht dat bedrijven meer zullen kiezen voor lokale en regionale bedrijfsvoering.

Uiteraard zijn er ook partijen die tegen voorspellingen zijn simpelweg omdat zij vinden dat trends niet succesvol zijn te voorspellen.

‘Een terugkerende trend is het feit dat er elk jaar dingen gebeuren die niemand van tevoren kon voorspellen, laat staan juist naar kon handelen.’

Overzicht visie vermogensbeheerders in 2023

Hieronder vindt u van elke partij de visie voor het komende jaar:

ABN AMRO – “Wij denken dat inflatie gepiekt heeft en in de VS snel zal dalen, terwijl dat in Europa iets gematigder zal gaan.” Lees hier verder

Aureus – “Na de fundamentele reset in 2022 zal de inflatie in de eerste helft van 2023 naar verwachting snel afnemen. Genoeg om 2023 te bestempelen als het jaar van de desinflatie.” Lees hier verder

Axento  – “Mocht de groeivertraging uitmonden in een economische recessie, dan verwachten wij dat deze recessie mild zal zijn..” Lees hier verder

Bright – “In onzekere tijden is het aanlokkelijk om de toekomst te (proberen te) voorspellen. Maar wie had eind 2021 gedacht dat de inflatie in 2022 in de dubbele cijfers zou lopen?” Lees hier verder

Care IS – “Het jaar 2023 biedt naast risico’s ook kansen voor beleggers.” Lees hier verder

Double Dividend – “Het is waarschijnlijk dat de economische groei afzwakt, maar een forse recessie is op dit moment niet aannemelijk.” Lees hier verder

EBI – “We verwachten voor de beleggingscategorieën een positief rendement. Dit op basis van de efficiënte markthypothese van Nobelprijswinnaar Eugene Fama.” Lees hier verder

Index Capital – “Wij zijn indexbeleggers pur sang. Onze kernovertuiging is dat beurzen en markten niet te voorspellen zijn.” Lees hier verder

IVM Caring Capital – “Het beleggingsjaar 2023 zal opnieuw worden gedomineerd door de monetaire autoriteiten. Niet in negatieve zin zoals in 2022 het geval was, maar in positieve..” Lees hier verder

Laaken – “Wij houden onze visie op de lange termijn. Onze strategie om te investeren in ondernemingen met duurzaam competitief voordeel tegen acceptabele waarderingen blijft ook in tijden van marktfluctuaties standvastig.” Lees hier verder

NNEK – “Wij zijn overtuigd dat in 2023 de rol van de onafhankelijk financieel adviseur onmisbaar blijft voor een succesvolle beleggingservaring van onze klanten.” Lees hier verder

OAKK – “OAKK doet niet aan voorspellingen en timing van de markten. Onze lange termijn focus geeft rust aan klanten en daarmee een betere beleggingservaring.” Lees hier verder

OHV – “Met lagere inflatie dan in 2022, centrale banken die stoppen met renteverhogingen en, later, economisch herstel, zou 2023 op de financiële markten een aangenamer jaar moeten zijn dan 2022..” Lees hier verder

Ostrica – “De verwachting voor 2023 is dat de daling van de inflatie zal doorzetten. Hierdoor verwachten wij een up-side op zowel in aandelen als obligaties.” Lees hier verder

Rabobank– “De beleggingsomgeving zal in 2023 minder extreem zijn dan in 2022.” Lees hier verder

Stoic – “Kortom, wij hebben de glazen bol bij het grof vuil gezet.” Lees hier verder

The Index People – “Wanneer je je juist niet laat leiden door de waan van de dag of de zorgen voor morgen dan komt het rendement uiteindelijk naar je toe.” Lees hier verder

Van Lanschot – “Met de Europese economie die wellicht niet aan een recessie ontkomt en de Amerikaanse economie die een krimp net voor blijft (of net niet), blijft voorzichtigheid met aandelen geboden. Lees hier verder

Verantwoording

Dit artikel is tot stand gekomen door de antwoorden van 21 Nederlandse vermogensbeheerders. Wij kunnen niet aangeven hoe representatief de resultaten en verwachtingen voor de rest van de vermogensbeheerders in Nederland zijn. De op of via dit artikel aangeboden informatie is enkel en alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als enige vorm van (beleggings)advies. De getoonde informatie is ook niet toegespitst op uw persoonlijke situatie.