De beleggingsstrategie van Van Lanschot is gebaseerd op fundamentele analyse. Van Lanschot maakt daarbij gebruik van een economisch ‘centraal scenario’. Dit is het economische scenario dat Van Lanschot het meest waarschijnlijk acht. Het bevat haar langetermijnvisie op de wereldwijde macro-economische ontwikkelingen, zoals bevolkingsopbouw (demografie), arbeidsproductiviteit en inflatie.

Vanuit deze verwachtingen bepaalt Van Lanschot of beleggingen duur zijn of goedkoop (de waardering). De waardering is een belangrijk signaal voor haar langetermijnvermogensverdeling en stelt de vermogensbeheerders in staat koers te houden. Voor de middellange en korte termijn wordt gebruik gemaakt van economische ontwikkelingen (de cyclus) en sentiment als signalen om bij te sturen als dat nodig is. Samen vormt dit de dynamische vermogensverdeling, het ‘hart’ van iedere portefeuille.

Naast het centrale scenario houdt Van Lanschot rekening met onverwachte stresssituaties en de gevolgen hiervan. Achten de vermogensbeheerders de kans op deze stressscenario’s groter dan normaal? Dan kunnen zij hier rekening mee houden in de portefeuilles.

Op welke beleggingsovertuigingen baseert Van Lanschot haar dienstverlening?

Selectief
Van Lanschot selecteert alleen actieve beleggingsfondsen waarvan zij de fondsmanagers persoonlijk kent en die zelf ook in het fonds investeren. Van Lanschot hecht veel waarde aan selectie door uitgebreid onderzoek. Hierbij zijn kwalitatieve factoren (zoals kwaliteit van het beleggingsteam, een consistente beleggingsaanpak, transparantie, verantwoord beleggen) minstens zo belangrijk als kwantitatieve (zoals behaalde rendementen uit het verleden).

Spreiden
Spreiding van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën zorgt voor het verlagen van het risico van portefeuilles. Zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het rendement op lange termijn. Door spreiding verhoogt u als belegger de kans dat u de gestelde doelen kunt halen. De samenstelling en gewichten van deze spreiding kunnen wisselen naar gelang de marktontwikkelingen.

Verantwoord Beleggen
Van Lanschot heeft verantwoord beleggen volledig geïntegreerd in haar beleggingsproces. De fondsen in de vermogensbeheerportefeuilles worden periodiek getoetst op milieu-, sociale en maatschappelijke criteria. Fondsen die niet aan het beleid voldoen worden hier op aangesproken.

Het toepassen van deze criteria gaat voor Van Lanschot hand in hand met het streven naar financieel rendement. Een gebrek aan aandacht voor milieu-, sociale en maatschappelijke aspecten vergroot immers het risico van de beleggingen.

De A la Carte dienstverlening biedt naast de reguliere Van het Huisportefeuille de mogelijkheid te beleggen in een volledig duurzame portefeuille (Duurzaam) of een portefeuille gevuld met indextrackers en -fondsen (Index+).

Op aanvraag is een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid beschikbaar.

Combinatie, SpecialiteitVan Lanschot heeft als doelstelling om niet te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen en/of entiteiten die ESG-criteria structureel en fundamenteel schenden., U heeft de mogelijkheid in een volledig duurzame portefeuille te beleggen.
Actief
Maatwerk, ModelportefeuilleU belegt via de modelportefeuille van Van Lanschot. U hebt wel de mogelijkheid om voorkeuren aan te geven voor beleggingsproducten. Zo kunt u ook kiezen voor indextrackers in plaats van beleggingsfondsen en wel of niet te beleggen in alternatieve beleggingen zoals hedgefondsen.
Duurzaam, Groei Bij het meest defensieve profiel ligt de focus op waardebehoud.
Beleggingsfondsen, Indextrackers
JaEr wordt (ook) belegd in Kempen beleggingsfondsen. Kempen is een dochteronderneming van Van Lanschot.
Van Lanschot
Nee
De getoonde beleggingen en de tabel is van Van Lanschot A la Carte. Naast deze dienstverlening biedt Van Lanschot ook andere dienstverleningen aan. Gebruik onze vergelijkingsmodule om alle mogelijkheden te vergelijken.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement