Het beleggingsbeleid van Triodos Vermogensbeheer richt zich op duurzaam beleggen. Uw portefeuille bevat alleen beleggingen die voldoen aan de duurzame beleggingscriteria van de Triodos Bank. Op basis van uw risicoprofiel wordt uw vermogen verdeeld over de categorieën aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. De portefeuille wordt vervolgens ingevuld met aandelen en obligaties uit het duurzame beleggingsuniversum van Triodos Vermogensbeheer. 

Binnen de aandelencategorie kiest Triodos ervoor om bewust ongeveer 20% kleinere bedrijven op te nemen, de zogenoemde small caps. De resterende 80% betreffen grotere, wereldwijd opererende ondernemingen, de zogenoemde large caps. Hierbij hanteert zij een bottom-up benadering, dat wil zeggen dat ze zich eerst concentreert op het vinden van intrinsiek duurzame en vervolgens ook financieel attractieve bedrijven. Vervolgens kijkt Triodos bij de uiteindelijke keuzes welke bedrijven zij daadwerkelijk opneemt in of verkoopt uit de portefeuille ook naar een verantwoorde spreiding over regio’s en sectoren, maar dit vormt niet haar startpunt voor de bedrijfsselectie.

Ook bij de selectie van alternatives hanteert Triodos bewust een internationale oriëntatie, maar zij zorgt er wel voor dat de waarden van Triodos Bank worden gereflecteerd in elke alternatieve belegging. In de praktijk blijkt dat de duurzaamheidscriteria ervoor zorgen dat uitsluitend Triodos beleggingen gegarandeerd met hun waarden verenigbaar zijn. Het valutarisico in aandelen en alternatives dekt zij niet af, met uitzondering van de microkrediet beleggingsfondsen, waarin wel enkele valutarisico’s worden afgedekt. Triodos maakt bij de verschillende beleggingen geen gebruik van geleend geld. Ten aanzien van beleggingen in alle categorieën hanteert ze daarnaast de volgende uitgangspunten:

-Triodos belegt niet in derivaten, andere gestructureerde producten of complexe beleggingsstrategieën

-Bij vastrentende waarden heeft zij een voorkeur voor bedrijfsobligaties boven staatsobligaties. De impact van de obligatie beleggingen op het beleid van ondernemingen is weliswaar lager dan die van aandelen, maar nog steeds hoger dan de invloed die Triodos wil en kan uitoefenen op overheden. Daarnaast is het financieel rendement op bedrijfsobligaties in de regel iets hoger dan die van staatsobligaties.

-De aandelenposities en obligatieposities in een beleggingsportefeuille voor vermogens beheer bouwt Triodos in 3 stappen op. Op verzoek van de klant kan het tempo van de opbouw worden aangepast. Alternatives kennen een beperkte strategische weging en worden daarom in één keer opgebouwd.

Het mandaat wat de klanten Triodos hebben verstrekt in het vermogensbeheer maakt het mogelijk voor hen om ook zogenaamde tactische allocaties te bepalen. Daarmee kan zij soms bewust de verhouding tussen de beleggingscategorieën laten afwijken van de strategische weging. Dit kan voorkomen op het moment dat zij de rendementskansen van één of meerdere categorieën tijdelijk erg gunstig of ongunstig achten. Bij deze tactische allocaties blijft Triodos echter altijd binnen de bandbreedtes van het door u gekozen risicoprofiel.

Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting, SpecialiteitNegatieve uitsluiting & best in class selectie van beleggingsproducten
Actief
Maatwerk, Modelportefeuille
Duurzaam, Groei
Aandelen, Beleggingsfondsen, Obligaties
Ja7 eigen beleggingsfondsen
Triodos Bank
Nee
De getoonde beleggingen en de tabel is van Triodos Vermogensbeheer. Naast deze dienstverlening biedt Triodos ook andere dienstverleningen aan. Gebruik onze vergelijkingsmodule om alle mogelijkheden te vergelijken.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement