Spaar bv | om vermogensbelasting te besparen

Deel dit artikel
spaar bv

Uw spaargeld heeft u genoeg gekost om het te verdienen. Maar de fiscus staat klaar om een graantje mee te pikken als uw spaarvermogen te groot is. En dan berekenen de banken ook negatieve rente over uw spaargeld. Sparen kost tegenwoordig geld en wordt steeds meer ontmoedigd. Wat zijn mogelijkheden om vermogensbelasting te voorkomen? Lees hier meer over een spaar bv en wat daarbij komt kijken.Wat is een spaar bv

U kunt een bv oprichten die zich alleen bezighoudt met het beheren van uw spaargeld. Dit noemen we een spaar bv. Door uw spaargeld te verhuizen van een spaarrekening naar een bv, verhuist het voor de fiscus ook van box 3 (vermogensrendementsheffing) naar box 2 (belasting over inkomen uit aanmerkelijke belang). De keuze voor een spaar bv wordt gemaakt om vermogen in box 3 te verkleinen en daarmee de vermogensbelasting te beperken.


U bepaalt vooraf hoeveel spaargeld u in de bv inlegt. De spaar bv heeft een eigen bankrekening op naam van de bv, waarop uw spaarvermogen komt te staan. Vervolgens geeft de spaar bv aandelen aan u uit. De waarde van de aandelen in de spaar bv is gelijk aan de waarde van het gestorte spaargeld. Wanneer is een spaar bv interessant

Spaargeld wat in een spaar bv gestort wordt telt niet meer mee als vermogen in box 3. De fiscus heft dan niet meer de vermogensbelasting van 30% over het fictieve rendement boven de vrijstelling. De aandelen in de spaar bv tellen ook niet mee als vermogen in deze belastingbox, maar worden door de fiscus gezien als box 2-vermogen. Dat kan de spaar bv fiscaal interessant maken. En daar is het met een spaar bv om te doen. Hoe interessant een spaar bv voor u is, hangt af van de hoogte van uw spaargeld, of u daarover vermogensbelasting verschuldigd bent en de rente die u ontvangt. Steeds meer banken rekenen momenteel een negatieve rente boven een bepaalde grens. Dat maakt de spaar bv nog interessanter voor vermogende spaarders. Want naast het feit dat spaargeld bij de bank geld kost, moet u ook nog afrekenen met de fiscus. Als vuistregel geldt dat vanaf een spaarsaldo van €150.000 euro, sparen via een bv voordeliger is dan spaargeld in box 3.


Kosten spaargeld box 3

SpaargeldRente -0,5%Belasting box 3 (na aftrek heffingsvrij vermogen)Kosten spaargeld -0,5%
€100.000-5009951495
€200.000-100023953395
€500.000-250065957095
€1.000.000-500013.59518.595Heffingen box 2

JaarVennootschapsbelasting tot €200.000Heffing aanmerkelijk belangBelastingdruk tot €200.000
202115%26,9%37,87%


Zijn er bij een spaar bv nadelen? Er komt meer bij kijken dan simpelweg geld op een spaarrekening parkeren. U zult ervoor naar een notaris moeten. Jaarlijks dient er een jaarrekening opgemaakt en aangifte gedaan te worden van de vennootschapsbelasting. Als u uiteindelijk het vermogen laat uitkeren, door de aandelen in te wisselen voor het spaargeld, dan moet u de spaar bv opheffen via de notaris. Er kleven aan een spaar bv kosten, denk aan (eenmalige) oprichtingskosten en jaarlijkse terugkerende kosten. Door die kosten loont een spaargeld bv eigenlijk alleen bij grote spaarvermogens.Hoe kunt u een spaar bv oprichten

Net als iedere andere bv laat u een spaargeld bv oprichten door een notaris. Als aandeelhouder krijgt u in ruil voor het storten van uw spaargeld aandelen in de bv. Bij de oprichting bepaalt u hoeveel geld u wilt storten in de bv. Een spaargeld bv moet over een eigen bankrekening beschikken. Deze kunt u pas aanvragen nadat de bv is opgericht en ingeschreven bij de kamer van koophandel. Het openen van een rekening kan enige tijd in beslag nemen. Dit moet (ruimschoots) voor 1 januari van een nieuw kalenderjaar gebeuren om van de belastingvoordelen te kunnen genieten.Geld opnemen uit een spaar bv of storten

Bij oprichting van de spaargeld bv hebt u vast laten leggen hoeveel geld u in de bv wilt steken. Later bijstorten kan altijd. Daarvoor worden dan nieuwe aandelen uitgegeven en hebt u opnieuw de notaris nodig. U kunt ook extra geld storten op de aandelen van de spaar bv. Dit extra kapitaal op de aandelen noemt men agio. Wilt u bijvoorbeeld bij het opheffen van de spaar bv dit agio weer onbelast overboeken naar privé, dan moet een notaris dit extra kapitaal eerst omzetten in aandelenkapitaal. 

Over het geld dat u in de spaar bv stort kunt u niet zomaar privé beschikken. Het is wel mogelijk om tussentijds geld op te nemen. Dit kan door geld te lenen van de spaargeld bv. Daarbij is van belang dat de leenvoorwaarden zoals rente, looptijd en aflossing, marktconform zijn. Een andere optie om geld op te nemen uit de spaar bv, is het verlagen van het aandelenkapitaal. Dit gaat via de notaris en brengt kosten met zich mee. Dat kan dus als nadeel worden gezien, dat gestort geld tussentijds niet zonder rentebetaling of notariskosten weer naar privé kan worden overgemaakt. Bij opheffen spaar bv haalt u uw geld weer terug naar privé. U ruilt uw aandelen in en ontvangt het gestorte spaargeld terug. Spaar bv - erfenis, hoe werkt dat

Het oprichten van een spaar bv brengt geen verandering in uw vermogen. U wordt er niet rijker of armer van. Daardoor verandert uw nalatenschap ook niet. De erfbelasting over het verkrijgen van aandelen in een spaar bv is hetzelfde als de erfbelasting op het verkrijgen van eenzelfde bedrag aan spaargeld.Let op de fiscale gevolgen

De vermogensrendementsheffing ligt al langer onder vuur. Aan de vermogensbelasting kleeft een gevoel van onrechtvaardigheid. Omdat de Belastingdienst rekent met fictieve rendementen en niet met daadwerkelijk behaalde rendement. 


Het onderbrengen van spaargeld in een bv kan bij de huidige rentestand wellicht fiscaal voordelig zijn. In een spaargeld bv worden de werkelijke renteopbrengsten belast. Het voordeel kan echter verdampen als de rentes weer zouden stijgen. Een spaar bv is vooral aantrekkelijk bij grote vermogens. Maar dan is het aannemelijk dat er naast sparen ook voor beleggen wordt gekozen.


Een aandachtspunt is dat voor de fiscus eigenaren van spaargeld-bv’s ook vallen onder de regeling gebruikelijk loon. Indien een eigenaar werkzaamheden voor zijn bv verricht, ziet de fiscus hem als directeur-grootaandeelhouder. Voor hen gelden dezelfde regels als voor alle dga’s. Het loon dat fiscaal minimaal in aanmerking moet worden genomen voor het spaargeld bv dga-salaris, wordt bepaald door het gebruikelijk loon. 


Pas op met box hoppen

Pas wel op met box hoppen. Daaronder wordt verstaan het verschuiven van vermogen van box 3 naar box 1 of 2. Het is toegestaan, maar de fiscus stelt wél spelregels om misbruik te voorkomen. Het vermogen moet bijvoorbeeld meer dan 6 maanden wegblijven uit box 3. Houdt u zich hier niet aan dan kan het duur uitpakken omdat dan het vermogen zowel in box 2 als in box 3 wordt belast. Box hoppen is alleen interessant voor vermogen dat niet op korte termijn voor andere doeleinden nodig is. Is het einde van de spaar bv in zicht?

Over de vermogensrendementsheffing en de fictieve rendementen is veel te doen. Vooral spaarders zijn de dupe. Het fictieve rendement waar de belastingdienst mee rekent, is vele malen hoger dan de spaarrente. Er wordt gewerkt aan aanpassing van de vermogensbelasting. Vooralsnog is er een streep gezet door de plannen om per 2022 een onderscheid te maken tussen spaargeld en overig vermogen. De drempel van het belastingvrije vermogen is wel verhoogd van €31.000 naar €50.000, om de kleine spaarders te ontzien. In de nieuwe plannen rekent de fiscus voor al het spaargeld met een forfaitair rendement van 0,09%. Behalve het lage nieuwe tarief, is er ook een heffingsvrije som zodat iemand die alleen spaart en niet belegt, niets hoeft te betalen over de eerste €440.000. Vanwege het lage rendement waar de fiscus in de nieuwe plannen vanuit gaat, loont het niet meer om voor een spaar bv in 2022 te kiezen. Zeker niet met de kosten die aan die constructie vast zitten.Beleggen in spaar bv

In het huidige belastingregime en met de lage spaarrente biedt een spaar bv soms uitkomst. Is er nog een rol voor een spaar bv als de fiscus beleggen anders gaat belasten? In de plannen wordt voor spaargeld een rendement gekozen dat dichtbij de daadwerkelijke rente op sparen ligt. Voor spaargeld is een spaar bv dan niet meer interessant. Want er zitten ook kosten aan een spaar bv. 


Maar kan een spaar bv wel interessant zijn om daar de beleggingen in onder te brengen? Want die worden in box 3 veel zwaarder belast. Beleggers die boven de vrijstelling uitkomen, bijvoorbeeld omdat zij een pensioen opbouwen in box 3, betalen tot wel 1,75% aan vermogensbelasting.


Of een spaar bv interessant voor u is, hangt mede af van de soort beleggingen en is afhankelijk van de omvang van het belegde vermogen. Bij hogere rendementen is een spaar bv niet interessant. Bij lagere rendementen kan het wel een voordeel opleveren, omdat in box 2 het daadwerkelijke rendement belast wordt in plaats het hogere fictieve rendement in box 3. In een slecht beleggingsjaar betaalt u nog altijd 33% belasting over het fictieve rendement van 5,33%.


De rendementen van aandelenbeleggingen kunnen jaarlijks sterk schommelen. Een gemiddeld rendement van meer dan 4% is niet onwaarschijnlijk en dat maakt beleggen in een spaar bv minder aantrekkelijk. Met obligaties of andere vastrentende beleggingen, met een lager verwacht rendement, kan beleggen in een spaar bv fiscaal wel aantrekkelijk zijn.
Niet sparen maar beleggen? 

Het is bewezen dat op de langere termijn beleggen een hoger rendement oplevert dan sparen. U kunt het berekenen het via onze sparen of beleggen tool. Het hogere rendement gaat wel gepaard met risico’s bij beleggen. Sparen is relatief veilig, maar wel verlieslatend. Door inflatie teert u in op uw vermogen. Door de hogere verwachte rendementen kan beleggen een geschikter instrument zijn om uw financiële doelen te halen. Net als een spaar bv een constructie voor de langere termijn is, is beleggen ook alleen geschikt voor de langere termijn. 


U kunt beleggen uitbesteden. Kies dan voor vermogensbeheer. Dan hoeft u zelf de keuzes niet te maken. Een vermogensbeheerder investeert uw vermogen in een breed gespreide portefeuille. U kiest alleen hoeveel geld u wilt beleggen en tegen welk risico. De rest laat u over aan een specialist. Vergelijk en vind de beste vermogensbeheerder voor uw situatie via Finner.


Komt u er niet uit? Vraag een advies op maat aan. Of lees meer:


ebook: Sparen of beleggen? | 8 inzichten voor een goede keuze

Sparen of beleggen? Beter is allebei

Kennisbank vermogensbeheerDeel dit artikel

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
 • Help mij starten
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag

Contact Finner

Stephan Freelink
010-3070880
Plan afspraak
Stephan Freelink
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement