Servatus Vermogensmanagement beleggen

De basis (kern) voor de invulling van de beleggingsdepots ligt voor zakelijke waarden in indextrackers. Dit is ook de beleggingsfilosofie die Servatus uitdraagt. Door met name te beleggen in indextrackers wordt op een liquide, transparante manier met lage kosten een belang opgebouwd in de wereldwijde aandelenmarkt. Een indexinstrument is een passieve manier om belang te verkrijgen op de aandelenmarkt. Servatus draagt uit om op een actieve manier met deze passieve instrumenten om te gaan.

Additioneel kan voor een duidelijk minderheidsbelang in de zakelijke waarden gekozen worden voor een belang in beleggingsfondsen. Dit zal opportuun zijn indien binnen het tactische beleid een specifieke stijl of thema aangezet dient te worden waarvan een indextracker niet op voorhand beschikbaar is of niet volstaat.

Ook de samenstelling van een onderhavige index kan een reden zijn om voor een fondsoplossing te kiezen (bijvoorbeeld indien de index voor een relatief groot belang bestaat uit een specifieke sector). Door met bepaalde keuzes af te wijken van een benchmark, of wereldwijd marktgemiddelde, gaat het uiteindelijke rendement van het depot in zakelijke waarden afwijken van deze benchmark. De keuzes die Servatus maakt in dit kader worden duidelijk beargumenteerd.

In de categorie vastrentende waarden wordt het belang in indextrackers niet per se als basis gezien. De kern van de samenstelling in vastrentende waarden wordt gelegd in een vijftal pijlers:

1. Staatsobligaties
2. Bankobligaties
3. Bedrijfsobligaties
4. High Yield obligaties
5. Staatsobligaties van opkomende markten

Bij elke pijler behoort een goed onderbouwde fundamentele analyse waaruit blijkt dat wat er speelt op de vastrentende markten (bijvoorbeeld ontwikkeling rente, risico opslagen), grondslag is voor de keuzes die Servatus maakt. Binnen de categorie vastrentende waarden wordt voor zowel indextrackers als voor beleggingsfondsen gekozen, naast de ruimte om de portefeuille in te richten met individuele vermogenstitels. Dit laatste met name in de categorieën Staatsobligaties (eventueel met inflatie-compensatie), Bankobligaties (eventueel Floating Rate Notes, obligaties met een variabele rente) en Bedrijfsobligaties.

Voor het gedeelte in high yield obligaties en de belegging in Staatsobligaties in vreemde valuta worden maxima binnen de categorie vastrentend gehanteerd van respectievelijk 15% en 10%. Deze beperking is gelegen in het feit dat een relatief groot belang in deze twee typen vastrentende waarden zorgt voor de kans op een (te) hoge tracking error (afwijking) ten opzichte van de onderhavige index. De keuze voor de afwijking van de strategische verdeling bepaalt de tactische weging van de zakelijke en vastrentende waarden in de beleggingsportefeuille.

De tactische verdeling is tevens de verdere verdeling van het tactische gewicht naar regio’s, stijlen en thema’s voor zakelijke waarden en rentegevoeligheid, rentetype en debiteurenspreiding binnen vastrentende waarden.

Best in class, Negatieve uitsluiting
ActiefActief beleid met passieve instrumenten (ETF's)
Modelportefeuille
Groei
IndextrackersZie toelichting Beleggingsbeleid
Nee
Binck Bank
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders