Het uitgangspunt van Semmie bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille is de verdeling van beleggingen wereldwijd. De efficiënte markt hypothese veronderstelt dat alle beschikbare informatie in de prijzen is verwerkt. De marktverdeling weerspiegelt de optimale portefeuille op lange termijn. Op middellange termijn kunnen waarderingen afwijken van de lange termijn trends. Semmie maakt een inschatting van het verwachte rendement en risico en belegt in de categorieën met een goede rendement/risico verhouding.
Bij de samenstelling van de portefeuille belegt Semmie niet alleen op basis van de marktkapitalisatie zoals pure index beleggers doen. Aanhangers van factor beleggen veronderstellen bijvoorbeeld dat aandelen van kleinere bedrijven beter presteren dan aandelen van grote bedrijven.
Andere factoren die Semmie kan meenemen in de portefeuille zijn:

- Value: aandelen met een lage waardering uitgedrukt in Koers/winst, Koers/boekwaarde, dividend rendement
- Hoog dividend: aandelen met een hoog dividend
- Minimum volatility: aandelen met een lage bewegelijkheid uitgedrukt in standaarddeviatie, beta
- Quality: aandelen van bedrijven met een hoge en stabiele winstmarge en groeiende winst
- Momentum: aandelen met een beter dan gemiddelde koersontwikkeling

Op basis van het vastgestelde beleid worden beleggingsbeslissingen voorgesteld. Deze worden ingebracht en besproken in de beleggingsvergadering. Na uitvoering wordt periodiek gecontroleerd of de portefeuille invulling nog aansluit bij de gewenste verdeling.

Op verzoek is een uitgebreide beschrijving beschikbaar over het beleggingsbeleid.


Video Semmie


Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluitingSemmie belegt alleen in bedrijven met een duurzame agenda. Hierbij wordt gekeken naar de ESG score van het bedrijf.
Actief
ModelportefeuilleDe duurzame Semmie modelportefeuille kent drie smaken: laag risico, gemiddeld risico en hoger risico.
Groei Semmie belegt voor een duurzame groei van het vermogen van haar cliënten, voor zowel het eigen vermogen als voor het vermogen van een kind of kleinkind. Semmie belegt alleen in bedrijven met een duurzame agenda. Verder is waardebehoud bij Semmie belangrijk, daarom bevatten de portefeuilles zeer liquide en breed gespreide beleggingsfondsen en trackers. Hierbij wordt altijd een gedeelte gealloceerd in kortlopende obligaties.
Beleggingsfondsen, Indextrackers
Nee
Binck Bank
JaDe directie en medewerkers van Semmie beleggen allen in de modelportefeuille van Semmie.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement