Geld schenken aan een kind | de regels

Deel dit artikel

Beleggen voor uw (klein)kind. Het is een van de mogelijke doelen van beleggen. Dat kan bijvoorbeeld voor een studie, of de aanschaf van een huis. Het kan ook zijn dat u over een aanzienlijk  vermogen beschikt. Daar betaalt u vermogensbelasting over. Of wilt u dit optimaal doorgeven aan de volgende generatie. Hoe doet u dat fiscaal optimaal, gezien de erfbelasting? In dit artikel vindt u een aantal handreikingen voor geld schenken aan een kind.Belastingvrij schenken kind

Geld schenken aan een kind is vrij eenvoudig. Toch moet u rekening houden met de Belastingdienst. En het verschilt nog of u spaart voor een kind, of het in dit jaar wilt schenken. Per jaar mag u een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Een spaarrekening openen op naam van een (klein)kind heeft ook fiscale gevolgen, maar dan voor uzelf. Het opgebouwde vermogen telt mee in box 3 bij het eigen vermogen waarover u vermogensbelasting dient af te dragen. In dit artikel beperken wij ons tot beleggen of schenking aan kinderen.


Elk jaar stelt de belastingdienst de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kind vast. Voor 2021 is dit bedrag eenmalig verhoogd in verband met de coronacrisis.


Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken?


Jaarlijkse vrijstellingEenmalige schenking - vrij te besteden (kind 18-40 jaar)Eenmalige schenking - voor studie (kind 18-40 jaar)Eenmalige schenking - voor koophuis kind (18-40 jaar)
Schenking kind 2021€6604€26.881€55.996€105.532
Schenking kind 2020€5515€26.457€55.114€103.643
Schenking kind 2019€5428€26.040€54.246€102.010

Bron: belastingdienst


U mag 1 keer in zijn of haar leven een veel hoger bedrag belastingvrij schenken aan kinderen. Hoeveel meer? Dat hangt af van het doel van de schenking. Is het voor de koop van een huis, dan geldt de hoogste vrijstelling. U mag slechts van 1 van de verhoogde vrijstellingen gebruik maken. Als u gebruik maakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling komt de jaarlijkse vrijstelling dat jaar te vervallen. Let wel, degene die de schenking ontvangt is verantwoordelijk voor de schenkingsbelasting of de aanvraag voor vrijstelling.Belastingvrij schenken voor een huis

De aanschaf van een huis is een enorme uitgave. Misschien wilt u uw kind helpen om een eigen huis te kopen. U hebt ervoor belegd (lees meer over beleggen voor uw kind), of u wilt de overwaarde van uw eigen huis ervoor gebruiken. Waar moet u op letten? Eenmalig in het leven mag u een kind tussen de 18 en 40 jaar oud maximaal €105.302 belastingvrij schenken voor een koophuis of verbouwing. 


De Belastingdienst stelt diverse voorwaarden aan geld schenken voor een woning. Het geld moet aangewend worden voor de koop of verbouw van een woning, het aflossen van hypotheek of restschuld, of het afkopen van rechten op de woning. Tot een bedrag van €26.881 mag vrij besteed worden. Het kind of de partner mag niet eerder gebruik hebben gemaakt van een verhoogde vrijstelling. 


De schenking mag ook verspreid over twee of drie jaar worden gegeven, mits het kind of de partner ervan jonger is dan 40 jaar. De verhoogde vrijstelling komt in plaats van de andere vrijstellingen in dat jaar. Doet u de schenking in 2 of 3 jaar? Dan mag uw kind van het hoge bedrag maximaal € 26.881 vrij besteden en alleen in het 1e jaar. De rest moet voor een woning worden gebruikt. In het 2e en 3e jaar geldt dan wel de jaarlijkse vrijstelling en dat bedrag is wel vrij te besteden.


Schenking huisEenmalige vrijstellingJaarlijkse vrijstelling 2021Vrij te besteden
Eenmalig€105.3320€26.881
in 2 of 3 jaar€105.332 verdelen over 2 of 3 jaar1e jaar 0
daarna €6604
1e jaar €26.881
daarna jaarlijkse vrijstelling

Bron: Belastingdienst

 


Schenken voor de studie van uw kind

De kosten voor een studie kunnen enorm oplopen. Ouders mogen hun kinderen daarin bijspringen. De fiscus biedt de mogelijkheid om een hoog bedrag belastingvrij te schenken voor de studie van een kind. Er zijn wel voorwaarden. Uw kind moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. De studie kost minstens €20.000 per jaar, de schenking verloopt via een notaris en uw kind mag niet eerder gebruik hebben gemaakt van een verhoogde vrijstelling, bijvoorbeeld voor het kopen van een woning. Verder mag de schenking niet worden aangewend voor het aflossen van studieschulden die zijn ontstaan voordat u de schenking gaf. Tevens vervalt het recht om later gebruik te maken van de (hogere) vrijstelling voor een koophuis. Een kind mag namelijk maar 1x in het leven gebruik maken van 1 van deze vrijstellingen. Denk dus goed na waarmee u uw kind wilt helpen. Is dat een studie of een huis? Bij de schenking voor een koophuis mag €26.881 euro vrij besteed worden, dus ook voor een studie.


Schenking studieEenmalige vrijstellingJaarlijkse vrijstelling 2021Vrij te besteden
Eenmalig€55.99600

Bron: BelastingdienstSchenking kind boven 40 jaar

De verhoogde vrijstellingen van de fiscus gelden allemaal voor schenkingen aan een kind tot 40 jaar. Soms komt vermogen van ouders pas beschikbaar als de kinderen al een middelbare leeftijd hebben bereikt. Heeft uw kind een partner die nog wel tussen 18 en 40 jaar oud is, dan kan de vrijstelling toch worden benut. Er moet dan wel sprake zijn van een huwelijk of samenlevingsovereenkomst. De schenking aan een kind boven de 40 komt dan wel uw eigen kind toe en niet de partner, hoewel de vrijstelling van toepassing is op de partner. 


Kan u geen gebruik meer maken van de verhoogde vrijstelling, ook dan is het mogelijk om slim geld te schenken aan een kind boven 40 jaar. Maar dan gelden de standaardregels van de Belastingdienst. De jaarlijkse vrijstelling voor een schenking kind boven 40 jaar 2021 bedraagt €6604. U kunt kiezen om periodiek te schenken om zo jaarlijks de maximale vrijstellingsruimte voor een schenking kind boven 40 jaar te benutten.


Het is ook mogelijk om een generatie over te slaan. Aan een kleinkind onder de 18 mag u jaarlijks 3244 euro belastingvrij schenken. Is uw kleinkind echter tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen opa en oma in 2021 eenmalig €105.302 schenken voor een koopwoning. 


Wilt u een familiebedrijf schenken en zet uw kind dat bedrijf voort? Ook dan is het mogelijk een verhoogde vrijstelling van schenkbelasting te krijgen. Bijvoorbeeld als u het familiebedrijf overdoet aan de volgende generatie. Deze regeling heet de bedrijfsopvolgingsregeling. De vrijstelling is in 2021 maximaal €1.119.845.


Schenking kind boven 40 jaarEenmalige verhoogde vrijstellingJaarlijkse vrijstelling 2021Vrij te besteden
Eenmalig0€6604€6604
Bij overdracht van familiebedrijf€1.119.84500

Bron: Belastingdienst


Een schenking is niet altijd de fiscaal gunstigste manier om iemand te hulp te schieten. Het kan soms lucratiever zijn als het geld wordt uitgeleend in plaats van geschonken. Bij een familielening kunt u een hoge renteaftrek krijgen. Bovendien geldt er voor de familielening geen leeftijdsgrens. Check welke optie het best bij uw situatie past en zorg dat u alle fiscale gevolgen goed in kaart hebt gebracht. Fouten kunnen kostbaar uitpakken.Schenking kind aan ouder

Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Als kind wilt u uw ouders verwennen. De vrijgestelde bedragen liggen dan lager. De vrijstelling schenking kind aan ouders 2021 ligt op €3244. Er is wel een eenmalige mogelijkheid, als de ouders een huis willen kopen. Voor een eigen woning geldt een eenmalige verhoogde vrijstelling van €105.302. 


Schenking kind aan ouderJaarlijkse vrijstelling 2021Eenmalige vrijstelling voor koophuis

€3244€105.302

Bron: BelastingdienstBelastingvrij schenken - Let op de fiscale gevolgen 

De ontvanger van de schenking is verantwoordelijk voor de schenkingsbelasting of de aanvraag voor verhoogde vrijstelling. Als een schenking binnen de jaarlijkse vrijstelling valt, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Deze hoeft dan ook geen aangifte te doen.


Komt de schenking boven de vrijstelling uit, dan betaalt u alleen schenkbelasting over het deel van de schenking dat hoger is dan de vrijstelling. De vrijstellingen trekt u dus af van de waarde van de schenking. Wat overblijft, is het bedrag waarover belasting betaald moet worden. Dat bedrag is eenvoudig uit te rekenen via een rekenhulp schenkbelasting van de Belastingdienst. 


Let wel, ouders worden door de Belastingdienst als één schenker gezien. Doen beide ouders apart een schenking, dan moet u deze bij elkaar optellen. Dit geldt ook als de ouders gescheiden zijn. De schenkingen die vallen onder de eenmalige vrijstellingen die u van één persoon ontvangt, moet u altijd bij elkaar optellen. Ontvangt u van verschillende personen een schenking, dan hoeft u deze voor de schenkbelasting niet bij elkaar op te tellen. 


Voorbeeld

Beide ouders zijn gescheiden. Moeder schenkt €5.000 aan haar dochter. In datzelfde jaar krijgt zij ook van haar vader een schenking van €3.000. Voor de schenkbelasting moeten deze bedragen bij elkaar worden optellen. De totale schenking bedraagt €8.000, hoger dan de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan een kind van €6.604. Er moet schenkbelasting worden betaald over €8000 - €6604 = €1396,-


U mag als ouder ervoor kiezen om de belasting te betalen voor uw kind. Dat heet netto of vrij van recht schenken. De schenker betaalt dan meer belasting dan wanneer het kind de schenkbelasting zou afdragen, omdat het betalen van de belasting ook meetelt als een schenking.


Geven maakt blij en ontvangen ook. Let echter wel op de fiscale gevolgen voor uw kind. De schenking verhoogt het vermogen van uw kind en dat kan consequenties hebben voor een studiebeurs of uitkering. Die zijn namelijk afhankelijk van een drempelbedrag. Komt het vermogen van uw kind boven dit drempelbedrag uitkomt, kan uw kind de studiebeurs of uitkering verliezen. Belangrijk is dat u alle fiscale gevolgen helder in beeld hebt voordat u schenkt.


 

Geef slim geld, begin met een plan 

Wilt u advies over schenken en belasting voor uw specifieke situatie? Neem dan contact op met de Belastingdienst, bel de BelastingTelefoon Schenken 0800-235 83 54. Of neem contact op met uw belastingadviseur.


Wilt u zich eerst inlezen in manieren om geld te schenken, de fiscale gevolgen van schenkingen? Lees dan bijvoorbeeld het boek Slim Schenken van de Consumentenbond.


Meer weten over beleggen voor uw kind? Dan moet u bij Finner zijn.


Of lees ons e-book hoe je een beleggingsplan maakt.eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement