Rendement vermogensbeheer vergelijken

Deel dit artikel
rendement vermogensbeheer

Voordat u kiest voor beheerd beleggen wilt u weten wat het rendement bij vermogensbeheer is. Uit data van Finner blijkt dat het gemiddelde rendement in een neutraal profiel 5,6% bedroeg over de afgelopen 10 jaar (2011-2021). Maar zo’n cijfer kan misleidend zijn. Het gemiddelde rendement hangt immers af van uw risicoprofiel. En door goede én slechte jaren kan het tussentijdse rendement behoorlijk verschillen. Het vergelijken van rendementen is lastiger dan het lijkt, voor u het weet vergelijkt u appels met peren. Wij leggen u uit hoe u rendementen van vermogensbeheerders vergelijkt en tonen wij u het actuele en realistische rendement van beleggen bij een vermogensbeheerder.  


In dit artikel krijgt u antwoord op de volgende vragen:

1. Wat zijn de actuele rendementen vermogensbeheerders?

2. Hoe zijn de historische rendementen?

3. Sparen of beleggen?

4. Reële rente is al jaren negatief

5. Rendement vermogensbeheer vergelijken? 5 tips van Finner


1. Wat zijn de actuele rendementen vermogensbeheerders?

Vermogensbeheerders hanteren verschillende methoden om hun rendementen te berekenen. Dat maakt vergelijken lastig. Finner heeft daarom een index ontwikkeld om de gemiddelde rendementen van alle vermogensbeheerders op een uniforme manier te kunnen vergelijken. De ProNL Index is een samengestelde index van de rendementen van alle professionele vermogensbeheerders in Nederland op basis van de data van Finner. 


Benieuwd naar het actueel rendement? Elk kwartaal tonen wij voor elk risicoprofiel een update van het actuele rendement dat vermogensbeheerders hebben behaald.  


Rendement Vermogensbeheerders Q3 2022 ProNL- IndexHet derde kwartaal van 2022 begon met een krachtig herstel, maar de behaalde winsten verdampten weer in de maanden augustus en september. Daardoor zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw in alle profielen negatieve rendementen behaald. De rendementen variëren van -1,9% voor het zeer offensieve profiel tot -2,8% voor zeer defensieve profiel. Gemiddeld hebben vermogensbeheerders in dit kwartaal ruim 2,3% moeten inleveren.


Uniek aan het afgelopen kwartaal is het feit dat de defensievere profielen slechter hebben gepresteerd dan de offensieve risicoprofielen. De defensieve portefeuilles blijven last houden van de slecht presterende obligaties die als gevolg van de oplopende rentes ook dit kwartaal weer hard zijn geraakt.


Rendement Vermogensbeheerders YTD 2022Het beursjaar 2022 verloopt allesbehalve positief. Beleggers in een gemiddeld risicoprofiel hebben dit jaar al ruim 14% rendement moeten inleveren. In het zeer offensieve profiel loopt het verlies zelfs op tot ruim 16%.


In het derde kwartaal van 2022 liepen de prestaties van de actieve beheerders achter op de passieve beheerders. Zo realiseerden actieve beheerders het afgelopen kwartaal een gemiddeld verlies van 2,4% ten opzichte van 1,8% voor de passieve beheerders. Ook voor het gehele jaar presteren actieve beheerders met een gemiddeld verlies van 15% slechter dan de passieve partijen, die gemiddeld een verlies noteren van ruim 13%. We kunnen dan ook concluderen dat de meeste actieve beheerders er tot dusver niet in zijn geslaagd om de schade van een negatief beursklimaat te beperken.


Een volatiel derde kwartaal

Zoals beschreven noteerden alle risicoprofielen het afgelopen kwartaal opnieuw negatieve rendementen. Het kwartaal begon echter opvallend genoeg met een krachtig herstel. Volgens vermogensbeheerders was een herstel na de grote koersvallen in het eerste half jaar van 2022 niet verrassend. Het herstel was echter wel opvallend sterk, gezien de tegenvallende economische cijfers die in dezelfde periode naar buiten kwamen. De zogenoemde “zomerrally” werd voornamelijk gedreven door twee factoren;


-        De verwachting van beleggers dat de Amerikaanse inflatie zijn hoogste punt had bereikt.

-        En door de hoop dat de centrale banken vanwege de groeivertraging minder snel de rente zouden verhogen dan eerder was verwacht.

 

Toen echter bleek uit de toespraken van FED-voorzitter Jerome Powel dat bovenstaande verwachtingen niet in lijn lagen met de visie van de centrale banken kwam de zomerrally tot een abrupt einde.


In september doken de financiële markten vervolgens weer diep in het rood. De inflatiecijfers waren hoger dan verwacht en dit resulteerde in een nieuwe verwachting van meer rentestijgingen van de centrale banken. Daarnaast werd ondertussen de impact van de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne als eerste zichtbaar in Europa waar o.a. het vertrouwen van de consument en de consumentenbestedingen blijven dalen. De Amerikaanse economie houdt vooralsnog beter stand. De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft erg sterk en onlangs de hoge inflatie liepen de consumentenbestedingen licht op.


Voor het komende kwartaal blijft opnieuw de focus op nieuwe renteverhogingen en een aanhoudende hoge inflatie. Daarnaast zullen de kwartaalcijfers en kwartaalvooruitzichten van de bedrijven beleggers wellicht nieuwe inzichten geven over de huidige en toekomstige stand van de economie in deze uitzonderlijke tijd. 


2. Hoe zijn de historische rendementen?

Wat levert beheerd beleggen in de loop der jaren op? Het antwoord hangt af van uw risicoprofiel. Vermogensbeheerders beleggen volgens risicoprofielen met daarbij passende modelportefeuilles. Stelregel is dat rendement en risico hand in hand gaan. Met andere woorden: een hoger rendement gaat gepaard met een hoger risico.


Finner heeft voor elk risicoprofiel een gemiddeld rendement berekend: de ProNL Index. Deze index biedt consumenten een objectieve en realistische maatstaf om rendementen uit het verleden op een uniforme manier te vergelijken. De rendementen variëren in de loop van de jaren. De resultaten uit het verleden bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst. Maar zij geven wel een indruk van het succes van een bepaald beleid. 


Bij een neutraal profiel bedroeg het gemiddelde rendement vermogensbeheer 2021 12,4%, het rendement vermogensbeheer 2020 kwam op 3,2% en het rendement vermogensbeheer 2019 bedroeg 15,6%. De grafiek hieronder toont het gemiddelde rendement van vermogensbeheerders in Nederland van 2007 tot en met 2021 voor een neutraal profiel ná aftrek van kosten. U ziet in één oogopslag welk rendement investeren bij een vermogensbeheerder u zou hebben opgeleverd. 

 

Historisch rendement vermogensbeheerHet gemiddelde historisch rendement vermogensbeheer biedt een referentiekader voor het vergelijken van vermogensbeheerders. Belangrijk om te realiseren is dat elk rendement met een bepaald risico wordt behaald. Een vermogensbeheerder kan bijvoorbeeld kiezen om meer of minder risico in de portefeuille te accepteren, afhankelijk van de uitgangspunten van u als klant of van de partij. 


Check uw vermogensbeheerder

Wilt u weten wat het historische rendement van een specifieke vermogensbeheerder is? Vraag dan een gratis vergelijking aan en ontvang vrijblijvend een analyse van de partijen van uw keuze. In elke analyse die u bij Finner aanvraagt tonen we het rendement van de door u gekozen beheerder(s) vergeleken met het marktgemiddelde. Tevens kunt u zowel de indirecte als directe kosten van vermogensbeheer vergelijken met de ProNL Index – Kosten. Blijft het rendement van uw vermogensbeheerder structureel achter ten opzichte van het gemiddelde, dan is het verstandig om een alternatief te overwegen. Kies voor ‘check mijn vermogensbeheerder’ bij vermogensbeheer vergelijken.3. Sparen of beleggen?

Als u rendement wilt behalen op uw vermogen, dan is sparen niet de juiste keuze. Banken betalen tegenwoordig niet meer dan een symbolische rente van enkele basispunten, soms rekenen banken zelfs een negatieve rente. Het echte, realistische rendement op spaargeld - de reële rente - is zelfs al jaren negatief. De reële rente is de nominale rente (of daadwerkelijk afgesproken spaarrente) minus de inflatie. De spaarrente moet hoger zijn dan het inflatiepercentage, wilt u een positief reëel rendement op uw spaargeld behalen. Dat is al jaren niet meer zo. Dus ook over een langere periode leverde sparen een negatief reëel rendement op. Het CPB verwacht dat de reële rente waarschijnlijk op de lange termijn laag blijft. 


grafiek 3 maandsrente (euribor)

Afbeelding: de 3-maands Euribor-rente van 2000 tot medio 2022. Banken gebruiken deze Euribor-rente als benchmark om de spaarrente te bepalen. Uw daadwerkelijke verkregen rente kan hiervan afwijken. Bron: De Nederlandse Bank


Levert beleggen dan een hoger rendement op? Ja, over een langere termijn wel. Dat blijkt ook uit onze ProNL index. Over de 10 jaar van 2011-2021 lag het rendement gemiddeld op 5,6% bij een neutraal profiel. Voor een (zeer) offensief profiel liggen de rendementen uiteraard hoger. Finner maakt inzichtelijk wat het verschil tussen beleggen of sparen is. Bereken het via onze sparen of beleggen tool


Benchmark bij sparen of beleggen

Afbeelding: Voorbeeld van een beleggingsplan. Peter is 40 jaar en heeft een bedrag van 25.000 euro wat hij voor langere tijd opzij kan zetten. Hij besluit om dit bedrag te laten beleggen met als doelstelling vermogen opbouwen om eerder met pensioen te kunnen over zo'n 25 jaar. Hij belegt met een gemiddeld risicoprofiel. 


Dat levert het volgende op: In een normaal scenario groeit het vermogen tot 59.057 euro, in een goed scenario zelfs tot bijna 95.178 euro. In een slecht scenario is het resultaat alsnog hoger dan zijn inleg, namelijk 36.244 euro. Zelfs in dat geval zal hij de ruimte hebben om iets eerder te stoppen met werken. 


Risico’s van beleggen

Een hoog rendement bij beleggen gaat gepaard met grotere risico's en meer schommelingen van uw vermogen. U kunt deze risico’s van beleggen beperken door voor een lange termijn (>10 jaar) geld opzij te zetten. Slechte jaren horen erbij, maar op de langere termijn herstelt de beurs altijd weer. Daarom is een langere beleggingshorizon belangrijk. Voor veilig beleggen is ook het spreiden van beleggingen cruciaal. 


Risico’s van sparen

Sparen is relatief veilig, mits uw spaargeld onder het depositogarantiestelsel valt. Maar die veiligheid is relatief. Want inflatie, belasting en lage rente hollen de waarde van uw spaargeld gestaag uit. Daardoor loopt u het risico dat u uw financiële doelen niet haalt.


Als alternatief voor sparen is beleggen dus waarschijnlijk beter geschikt om uw financiële doelen te behalen, omdat het op termijn hogere verwachte rendementen oplevert. Als u weet hoeveel geld u inlegt en hoe lang u dit kunt missen, dan berekent u eenvoudig via onze plan-tool de verwachte rendementen en risico’s van uw plan. Hierin wordt ook getoond wat het resultaat in een slecht scenario zou zijn. Zo kunt u kiezen tussen sparen en beleggen. SparenBeleggen slecht
scenario
Beleggen normaal
scenario
Beleggen goed
scenario
na 5 jaar25.84123.86329.76936.372
na 25 jaar29.49636.24459.05795.178

Tabel: verwachte vermogensontwikkeling sparen beleggen op basis van de sparen of beleggen tool bij een inlegbedrag van 25.000 euro. Inflatie en belastingen zijn niet in de berekeningen meegenomen. Berekeningen zijn op basis van een spaarrente van 0,66%, inmiddels liggen de rentepercentages lager. Het daadwerkelijke gemiddelde rendement sparen zal dus lager liggen dan staat aangegeven. 


Sparen én beleggen

Sparen is altijd een goed idee om in ieder geval een financiële buffer achter de hand te houden, ongeacht het mogelijke koopkrachtverlies. Met een spaarbuffer kunt u onvoorziene uitgaven op korte termijn bekostigen. U kunt uw benodigde financiële buffer berekenen via de BufferBerekenaar van het Nibud. Het overtollig spaargeld beleggen is vaak een beter alternatief voor sparen. Maar beleg alleen geld dat u voor een langere periode kunt missen.4. Reële rente is al jaren negatief

Sparen is al jaren verliesgevend. Dat komt met name door de inflatie: de stijging van het algemene prijspeil in de economie, waardoor geld steeds minder waard wordt. De inflatie bedroeg in de periode 2001-2021 gemiddeld 1,7% per jaar. Sparen levert een positieve reële rente op als de spaarrente hoger is dan de inflatie. Maar dat is al jaren niet meer zo, waardoor de effectieve rente of reële rente (spaarrente minus inflatie) al jaren negatief is. 


Actuele inflatie

De centrale banken streven naar prijsstabiliteit, hun doelstelling is de inflatie rond de 2% te houden. Sinds eind 2021 schiet de inflatie echter omhoog. In oktober 2022 kwam de inflatie bijvoorbeeld uit op 14,3%, dat betekent dat de gemiddelde prijzen in die maand 14,3% hoger lagen dan een jaar eerder. Het CBS publiceert maandelijks de actuele inflatie in ons land.


Wat is reële rente?

De werkelijk ontvangen rente op een spaarrekening wordt ook wel nominale rente genoemd. Stel, u krijgt 3% rente op uw spaarrekening, dan bent u blij. Maar als de inflatie 4% bedraagt, dan kunt u na een jaar met uw geld minder kopen dan voorheen. De nominale rente gecorrigeerd met de inflatie noemen we de reële rente. De reële rente wordt ook wel effectieve rente genoemd.


reële rente = spaarrente minus inflatie


spaarrente minus inflatie

Bron: Finner


Alternatieven voor sparen

Bij een spaarrente van 0,1% en een inflatie van 3% is uw spaargeld na 10 jaar zo’n 25% minder waard geworden. Is het dan wel verstandig om geld aan te houden op de spaarrekening? Ja zeker. In ieder geval als een financiële buffer voor onvoorziene omstandigheden. Maar heeft u meer spaargeld dan dat u als buffer nodig heeft, dan wordt het interessant om alternatieven te onderzoeken. Dit zijn een paar alternatieven voor spaarders: 


Deposito sparen

Met een spaardeposito kunt u een iets hogere rente krijgen dan op een gewone spaarrekening. Toch zijn er een aantal grote nadelen. Een deposito biedt minder flexibiliteit dan een gewone spaarrekening, omdat u uw geld niet zomaar kunt opnemen. Bovendien profiteert u niet mee als de rente weer stijgt. Mogelijk is ook het risico hoger (veiligheidsrisico en valutarisico), bijvoorbeeld bij een buitenlandse aanbieder. Ten slotte leveren ook spaardeposito’s momenteel een lage rente en ligt deze zelden hoger dan de inflatie. 


Overstappen van bank

Sommige spaarders kiezen ervoor hun spaargeld naar een andere aanbieder te verhuizen die een iets hogere rente biedt. Vaak zijn het buitenlandse aanbieders, zoals Bigbank uit Estland of het Franse Renault Bank, die een hogere rente dan de grote Nederlandse banken bieden. Maar let bij buitenlandse partijen wel op of uw spaartegoeden beschermd worden door het Nederlandse depositogarantiestelsel. Wanneer een buitenlandse bank failliet gaat, bent u mogelijk uw geld kwijt. 


De maximale vergoeding op grond van het depositogarantiestelsel is € 100.000 per rekeninghouder, per bank. Bij alle banken die in Nederland actief zijn, wordt uw geld op betaal- en spaarrekeningen beschermd door het depositogarantiestelsel. Voor buitenlandse rekeningen geldt een dekkingsniveau van € 100.000 voor de gehele Europese Unie. Banken buiten de Europese Unie vallen buiten het depositogarantiestelsel. Dan bent u volledig aangewezen op de regelgeving die in dat land geldt. Spaart u buiten de eurozone, dan is er ook sprake van een valutarisico


Extra aflossen op hypotheek

Hebt u nog een hypotheek lopen op uw huis? Dan kunt u daarop besparen door versneld af te lossen. Let wel op de hypotheekvorm, de algemene voorwaarden en de impact op de hypotheekrenteaftrek. Vaak zijn er limieten, hoeveel u per jaar extra mag aflossen. Betaalt u een hoge hypotheekrente of komt uw spaargeld uit boven de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing, dan kan het gunstig zijn om extra af te lossen. 


Huis energiezuiniger maken

De waarde van uw huis kunt u laten stijgen en de maandelijkse kosten drukken, door uw huis energiezuiniger te maken. Dat is extra aantrekkelijk in een tijd van hoge energieprijzen. Vaak zijn er ook subsidiemogelijkheden voor verduurzaming. Hebt u voldoende spaargeld, dan kunt het investeren in verbetering of verduurzaming van uw huis. Het vergroot uw woongenot. Voor rendement bent u afhankelijk van de waardestijging van vastgoed.


In vastgoed investeren

Uw spaargeld kunt u ook in stenen steken. Dat kan via vastgoedfondsen. Maar u kunt uw spaargeld ook aanwenden voor de aanschaf van een tweede huis of appartement. Door te beleggen in vastgoed kunt u extra rendement of inkomen creëren. U strijkt de maandelijkse huurinkomsten op en kunt profiteren van een mogelijke waardestijging. De overdrachtsbelasting voor beleggers is de laatste jaren fors verhoogd. Momenteel bedraagt deze 8%. Het kabinet heeft het plan om dit per 1 januari 2023 te verhogen naar 10,4%. 


Begin met beleggen!

Sparen is relatief veilig. Maar het kost geld, want het effectief rendement is negatief. De lage rente en hoge inflatie zorgen voor een negatieve reële rente. Beleggen is een goed alternatief, het levert op de langere termijn een hoger rendement op. Maar er zijn wel risico’s bij beleggen, want rendement en risico gaan hand in hand. Op lange termijn levert een gespreide portefeuille met wereldwijde aandelen ruim 5% effectief rendement per jaar op (na inflatie). Daar zitten natuurlijk betere en slechtere jaren tussen. Hoe langer u kunt beleggen, des te groter de kans op een goed rendement. Rendement vermogensbeheer vergelijken? Het kan op Finner.


Beleg alleen met geld dat u langere tijd kunt missen. Het is altijd verstandig om een financiële buffer op uw spaarrekening te houden.


Lees meer in ons ebook Sparen of beleggen of kijk bij beginnen met beleggen5. Rendement vermogensbeheer vergelijken? 5 tips van Finner

Zelf het rendement van beleggen berekenen lijkt eenvoudig, maar een verkeerde berekening is snel gemaakt. Daarom geven we u een aantal handige tips voor een goede vergelijking.


I. Netto of bruto rendement?

Sommige partijen communiceren rendementen vóór kosten (bruto), andere juist weer ná aftrek van kosten (netto). En als het netto is, zijn dan wel echt alle kosten eraf? Finner toont u uitsluitend nettorendementen. Wel zo makkelijk.


II. Slechte jaren horen erbij

De resultaten uit het verleden bieden een goede indicatie van het beleid, mits daar ook de slechte jaren in worden meegenomen. Het gevaar is dat een vermogensbeheerder de behaalde resultaten zo goed mogelijk voorspiegelt door een zo gunstig mogelijke periode te laten zien, zonder flinke verliesjaren. Zo tonen veel vermogensbeheerders de rendementen vanaf 2009 of 2012. Het negatief rendement uit verliesjaar 2008 of 2011 valt daarmee buiten het rendementsoverzicht. Dit geeft een vertekend beeld en kan leiden tot te hoge rendementsverwachtingen. 


III. Vergelijk een representatieve portefeuille

Vergelijk alleen rendementen van de portefeuille met het risicoprofiel waarin u gaat beleggen. Vermogensbeheerders kunnen soms meerdere beleggingsportefeuilles aanbieden, waardoor verschillen ontstaan in behaalde rendementen. De vermogensbeheerder zou er dan voor kunnen kiezen om u alleen de rendementen te tonen van de best presterende portefeuille. Let er daarom op dat u uw vergelijking baseert op een representatief rendement en risico. 

 

Een veelgemaakte fout is het vergelijken van vermogensbeheer rendementen met die van een index zoals de AEX. Deze index bestaat alleen uit Nederlandse aandelen en dat brengt door de beperkte spreiding een groter risico met zich mee. Dit is niet vergelijkbaar met een profiel van een vermogensbeheerder, zelfs niet met een zeer offensief profiel.


IV. Tel achtereenvolgende rendementen niet bij elkaar op

Op Finner ziet u uitsluitend netto rendementen berekend conform een meetkundig gemiddelde. Dit vraagt wat wiskundig inzicht. Rendementen kunt u niet simpelweg bij elkaar optellen. Stel, u belegt 100.000 euro en in het eerste jaar behaalt u -50% rendement en in het tweede jaar +50%. U kunt dan via een simpele redenering (rekenkundige methode) concluderen dat het rendement op 0% uitkomt. Dat lijkt logisch, maar het klopt niet! U berekent de daadwerkelijke waardeontwikkeling als volgt:StartJaar 1
-50% rendement
Jaar 2
+50% rendement
Waarde portefeuille€100.000,-€50.000,-€75.000,-

Tabel: meetkundig rendement berekenen


V. Let op rendement én kosten

Naast rendementen zijn de kosten van vermogensbeheer belangrijk. Rendement is namelijk geen zekerheid, maar kosten betaalt u altijd! Lage kosten zijn een belangrijke voorwaarde om uw doel te halen. Naast inzicht in rendementen is inzicht in de directe én indirecte kosten van een partij belangrijk. Meer weten? Lees het artikel Kosten vermogensbeheer vergelijken.Finner maakt rendement vermogensbeheer vergelijken eenvoudig

Bij rendementen vermogensbeheer vergelijken moet u heel alert zijn dat u de juiste cijfers vergelijkt en rekening houdt met risico en kosten. Finner maakt het eenvoudig door kosten en rendementen uniform en objectief weer te geven. In een analyse leggen we alle vermogensbeheerders langs dezelfde meetlat. Dat doen wij aan de hand van de portefeuille en de risicocategorie die voor u relevant zijn. Wij maken voor u de hele historie van nettorendement (inclusief slechte jaren), risicocijfers en de totale kosten inzichtelijk. Vergelijk (online) vermogensbeheer op Finner en vraag een gratis analyse aan op basis van uw inlegbedrag en wensen.


Belegt u al bij een vermogensbeheerder? Dan is het verstandig om van tijd tot tijd te kijken of dit nog steeds de beste keuze voor u is. Dit doet u in onze vergelijker door te kiezen voor ‘check mijn vermogensbeheerder’. Zo kunt u uw partij vergelijken met andere vermogensbeheerders op basis van rendement en kosten. Alleen (online) vermogensbeheerders vergelijken op basis van behaalde rendementen is niet genoeg. Kosten en risico’s, maar ook beleggingsbeleid en voorwaarden, zijn belangrijke factoren om mee te laten wegen in een vergelijking.


Wilt u zich eerst eens rustig verdiepen in de materie en meer weten over hoe u de beste vermogensbeheerder vindt? Dan hebben wij een gratis ebook Kies uw ideale vermogensbeheerder. Onze ebooks zijn geschikt voor beleggers die zich eerst willen inlezen in bepaalde onderwerpen voordat zij beginnen met beleggen. 


Wilt u direct vergelijken, ga dan naar onze vergelijker.


Deel dit artikel

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
 • Help mij starten
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag

Contact Finner

Stephan Freelink
010-3070880
Plan afspraak
Stephan Freelink
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement