Voor uw beleggingen kunt u kiezen tussen Individueel Advies Beleggen en Individueel Vermogensbeheer. Bij beide mogelijkheden krijgt uw beleggingsportefeuille specialistische aandacht.

• Met Individueel Advies Beleggen bepaalt u zelf met welk soort beleggingen u uw beleggingsdoel wilt bereiken: individuele aandelen, obligaties, beleggingsfondsen.
• Met Individueel Vermogensbeheer laat u het samenstellen en beheren van uw beleggingen over aan uw vaste beleggingsspecialist

Rabobank Vermogensmanagement houdt zo veel mogelijk rekening met de uitgangspunten van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. De Global Compact en de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties zijn de richtlijn. U kunt ook kiezen voor een volledig duurzame portefeuille.

Het beleggingsbeleid richt zich voornamelijk op de spreiding over de verschillende beleggingscategorieën (de beleggingsmix). Binnen de aandelencategorie wordt een spreiding aanbracht over regio’s en sectoren. Binnen obligaties doen zij dat onder meer over staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties van financiële instellingen. De beleggingsmix wordt aangepast wanneer er veranderingen optreden in uw risicoprofiel door bijvoorbeeld veranderde marktomstandigheden. .

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de Rabobank?
Bij beleggingsbeslissingen maakt Rabobank gebruik van fundamentele analyse. De beslissingen zijn gericht op de lange termijn, waarbij Rabobank uiteraard wel inspeelt op de actualiteit. Rabobank gelooft echter niet in het kunnen timen van de markt: in- en uit de markt stappen kost de klant uiteindelijk alleen maar geld. Dit doet Rabobank daarom niet. Technische analyse of marktgevoel maken geen onderdeel uit van het proces. Ook gebruikt Rabobank geen kwantitatieve modellen om beleggingen te vinden.

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten belegt de Rabobank?
Rabobank vindt het belangrijk dat haar klanten hun beleggingen optimaal kunnen spreiden en daarmee hun risico’s verkleinen. Daarom biedt ze de mogelijkheid om in aandelen en obligaties over de gehele wereld te beleggen. Ze heeft een ruim assortiment beleggingsfondsen en index trackers van een groot aantal zorgvuldig geselecteerde aanbieders wereldwijd. Bij vermogensmanagement heeft u ook de keuze uit individuele aandelen en obligaties. Rabobank maakt geen gebruik van gestructureerde producten of alternatieve beleggingen in haar beleggingsadvies en vermogensbeheer. Alternatieve beleggingen biedt ze wel aan als een klant hier specifiek om vraagt.

Hoe bouwt Rabobank een portefeuille op voor haar klanten?
Voordat Rabobank de portefeuille gaat samenstellen, vindt er een inventarisatie gesprek plaats met de klant. Daarin achterhaalt Rabobank onder andere de doelstellingen en de voorwaarden waarmee de klant wil beleggen. Ook brengt ze het risico in kaart dat de klant wil nemen. De basis voor haar vermogensbeheerportefeuilles en voor haar beleggingsadvies is de strategische allocatie. Deze hangt af van de doelstelling en de risicobereidheid. Het beleggingskader geeft aan welke regels Rabobank hanteert voor de spreiding van risico’s over de verschillende soorten beleggingen. Dit kader geeft de uiterste bandbreedtes voor de opbouw van uw portefeuille. Bij klanten die beleggen via een adviesconcept gebruiken ze dit kader om samen de portefeuille op te bouwen. Daarnaast is er ook ruimte als klanten willen kiezen voor eigen beleggingskeuzes bij de samenstelling van hun portefeuille. Rabobank monitort voortdurend of de portefeuille in lijn blijft met de afspraken en of de risico’s binnen de grenzen blijven.Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting, SpecialiteitGebaseerd op de Global Compact en Principles for Responisable Investing van de Verenigde Naties en eigen beleid ten aanzien van controversiële wapens
Actief, PassiefKeuze verschillende strategieën die u met uw accountmanager kunt afstemmen.
Maatwerk, ModelportefeuilleModelportefeuilles maar ook een maatwerkportefeuille conform specifieke wensen is mogelijk.
Aanvulling inkomen, Duurzaam, Groei , WaardebehoudVia Vermogensplan kunt u met Rabobank de passende strategie voor uw vermogen kiezen, onder andere door het bepalen van het gewenste rendement., De Global Compact (www.globalcompact.org) en de Principles for Responsible Investment (www.unpri.org) van de Verenigde Naties zijn de richtlijn. U kunt ook kiezen voor een volledig duurzame portefeuille.
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties, Opties / FuturesVia Vermogensmanagement kunt u gebruik maken van Individueel Advies Beleggen en beleggen in actieve en passieve fondsen, individuele aandelen, obligaties en/of trackers.
Nee
Rabobank
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement