OHV vermogensbeheer over haar beleggingsbeleid: “Vermogensbeheercliënten bij OHV kunnen meeprofiteren met institutioneel kapitaal bij het inschrijven van nieuwe uitgiftes van obligaties en profiteren van de kennis en ervaring van onze broker bij de selectie en monitoring van obligaties in de secundaire markt. Het kenmerkende van het beleggingsbeleid van OHV is het beleggen en spreiden van het vermogen in obligaties, vooral die van nieuwe uitgiftes.

Onze marktbenadering maakt het mogelijk om aandelenposities tijdelijk volledig af te bouwen voor het optreden van extreme dalingen en weer op te bouwen voor en tijdens een nieuwe hausse. Het beleggingsbeleid is zodanig ingericht dat in economische onzekere tijden de risicovolle beleggingen in de portefeuille kunnen worden teruggebracht naar 0 procent.

Wat obligaties betreft beleggen we in individuele obligaties. OHV heeft de afgelopen 85jaar een grote expertise opgebouwd in de kapitaalmarkt. We adviseren internationale institutionele relaties met de selectie en aan- en verkoop van deze instrumenten.

Tevens kopen en verkopen wij de obligaties zelf in de secundaire markt. Voordelen zijn dat blootstelling in vastrentende waarden is op te bouwen tegen lagere kosten en gunstigere aankoopkoersen dan via beleggingsfondsen. Tevens is volledige controle uit te oefenen op bijvoorbeeld de gemiddelde looptijd en het soort debiteur.

De aandelenbeleggingen vullen we in met trackers. We beleggen bewust niet in individuele titels omdat dit over het algemeen niet leidt tot een beter rendement afgezet tegen het te nemen risico. Daarnaast impliceert een portefeuille met veel individuele titels veel transactiekosten. We selecteren trackers zoals bijvoorbeeld de iShares Euro Stoxx 50, Vanguard S&P 500 of de MSCI World. Dit doen we omdat dit zeer liquide instrumenten zijn en zeer lage kosten met zich meebrengen. Met slechts enkele trackers kunnen we een goed gespreide aandelen portefeuille opbouwen.
Wanneer middels tactische allocatie exposure naar aandelen wordt opgebouwd, belegt OHV deze exposure in trackers op aandelenindices om binnen zeer liquide markten koerswinst te behalen.

OHV belegt niet in individuele aandelen. Beleggingswetenschap wijst uit dat aandelen selectie nooit heeft geleid tot overrendement en dat diversificatie over een groot aantal aandelen tot de aanbeveling strekt. De kosten van het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille zijn substantieel hoger dan de kosten van het beleggen in index trackers.

De macro economische visie komt tot stand door een analyse van de fundamentele macro- economie voor Europa, Amerika en Azië. OHV baseert zich daarbij op drie pijlers. Informatie uit de markt, afkomstig van institutionele beleggers wordt gecombineerd met een door OHV ontwikkelde technologie die lange termijn trends in financiële markten berekent.

Daarnaast ontvangt OHV macro economische research van onafhankelijke partijen gecombineerd met de research van banken. Deze informatiestromen worden verzameld, geanalyseerd en besproken in het beleggingscomité. In het beleggingscomité bespreken wij de actuele marktontwikkelingen, bepalen wij onze visie en evalueren wij de beleggingen. De lijnen binnen het comité zijn kort zodat er snel en adequaat op veranderende marktomstandigheden kan worden ingespeeld.”

Best in class
Actief
Maatwerk, ModelportefeuilleElke portefeuille is maatwerk, mede door de veranderingen in aanbod van obligaties. Elke klant krijgt een portefeuille met specifieke individuele obligaties in de portefeuille. Het aandelengedeelte wordt ingevuld met trackers.
Aanvulling inkomen, Waardebehoud
Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties
JaEigen obligatiefonds.
Kasbank
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders