Het beleggingsbeleid kenmerkt zich volgens Nobel door een solide portefeuillestructuur met flexibel en efficiënt opgebouwde portefeuilles waardoor op lange termijn op een gestructureerde wijze specifieke keuzes worden geïmplementeerd en tevens snel gereageerd kan worden op marktveranderingen. In de basis dient de portefeuille afgestemd te zijn op de doelstellingen en wensen van de cliënt. Belangrijk vertrekpunt is volgens Nobel dat de cliënten over het algemeen eurobeleggers zijn. Hiermee wordt bedoeld dat louter het rendement in euro’s van belang is. Uitgangspunt van het beleid in de portefeuilles is het verkrijgen van risicospreiding door een brede selectie van dagelijks verhandelbare aandelen- en obligatiefondsen en Exchange Traded Funds (ETF’s). De portefeuilles worden opgebouwd uit obligaties, aandelen en alternatieve beleggingen. De middelenverdeling (asset allocatie) is de (procentuele) verhouding tussen het gedeelte dat in obligaties, alternatieve beleggingen en aandelen is belegd. Deze middelenverdeling heeft als basis het risicoprofiel.

Een belangrijk onderdeel van het dagelijkse beheer van de modelportefeuilles is het monitoren van de beleidskeuze in de middelenverdeling en de procentuele weging van de opgenomen beleggingsposities. Voor wat betreft de middelenverdeling geldt niet alleen dat hierin de beleggingsvisie tot uiting komt, in de vermogensbeheerovereenkomst met de cliënt wordt ook het mandaat besproken en zijn neutrale wegingen en maximale afwijkingen vastgelegd.

Nobel Vermogensbeheer hecht waarde aan flexibiliteit zodat de geformuleerde macro-economische visie zijn weerslag kan vinden in de portefeuilles. Dit betekent onder andere dat alleen beleggingen geselecteerd worden die dagelijks verhandelbaar zijn en er geen beleggingscategorieën worden uitgesloten. Een bijkomend voordeel van een portefeuille die flexibel is opgebouwd is volgens Nobel dat het ruimte geeft om kansen te benutten en om bedreigingen te bedwingen (ook op korte termijn).
Voorafgaand aan de concrete invulling van de beleggingsportefeuilles analyseren zij grondig een breed scala aan indicatoren. De input is afkomstig van meerdere informatiebronnen. Kortgezegd is het beleggingsbeleid gebaseerd op de volgende indicatoren:
• Macro-economie
• Waarderingsindicatoren
• Sentimentsindicatoren
• Technische analyse

Deze indicatoren zijn weer onderverdeeld in verschillende categorieën. Naast de eigen beleggingsindicatoren gebruikt Nobel Vermogensbeheer research van vooraanstaande partijen. Bovendien bezoekt Nobel regelmatig macro-economen, analisten en fondsbeheerders in binnen- en buitenland.

(Potentiële)cliënten kunnen het beleggingsbeleid en de resultaten op verschillende manieren beoordelen. Nobel Vermogensbeheer verantwoordt maandelijks via de nieuwsbrief de tactische beleggingskeuzes. In de nieuwsbrief staan ook de resultaten van de relevante referentiemaatstaven. Bovendien ontvangen cliënten ieder kwartaal een persoonlijke rapportage van de portefeuille en is te allen tijde de stand van de beleggingen te bekijken, zowel via de website als via de app van Nobel Vermogensbeheer. Daarnaast vindt jaarlijks of vaker een persoonlijk gesprek plaats tussen de cliënt en accountmanager.

Nobel Participatie Portefeuille
Kiest u voor de Nobel Participatie Portefeuille dan belegt u wereldwijd in beursgenoteerde houdstermaatschappijen en private equity fondsen met dagelijkse verhandelbaarheid. De portefeuille bestaat uit 25 posities met bij aanvang een gelijke weging van 4%. Iedere zes maanden wordt deze weging aangepast naar de beginweging. De selectie van de posities vindt onder andere plaats op basis van marktkapitalisatie, het aantal deelnemingen binnen de houdstermaatschappij en de verhandelbaarheid. Met de Nobel Participatie Portefeuille heeft u toegang tot de beste investeerders wereldwijd.

Geen
ActiefAlleen indien er volgens Nobel geen alpha te behalen valt, maken zij gebruik van trackers
Maatwerk, ModelportefeuilleNaast maatwerk is er de mogelijkheid om te beleggen conform het model Nobel Optimaal beheer (defensief/neutraal/offensief). Deze portefeuille wordt identiek belegd, maar maandelijks geherbalanceerd. Het mandaat Nobel Optimaal Beheer kent een all in fee van 0,10% over het vermogen per maand achteraf in rekening gebracht (vanaf EU 200.000). Er worden geen transactiekosten, ook niet voor de herbalancering, en geen servicefee in rekening gebracht.
Groei , WaardebehoudAfhankelijk van risicoprofiel.
Beleggingsfondsen, IndextrackersAfhankelijk van omvang vermogen zijn indien wenselijk inidividuele aandelen/obligaties eventueel mogelijk
Nee
Binck Bank, InsingerGilissen
NeeNiet letterlijk, Nobel heeft geen eigen fondsen. Partners hebben wel eigen geld geïnvesteerd in onderneming en beleggen daarmee indirect mee.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement