NNEK biedt met vermogenbeheer een wereldwijde spreiding door middel van indextrackers. U belegt in verschillende beleggingscategorieën en in de goedkope indexfondsen. Indexfondsen garanderen een brede spreiding van uw vermogen en worden passief beheerd waardoor u lage kosten hebt. Sinds 2017 is NNEK ervan overtuigd dat actieve effectenselectie geen toegevoegde waarde biedt. Het beleggingsbeleid wordt daarom uitgevoerd met passief beheerde indexfondsen. 

Bij het beheer zal veelal worden belegd via beleggingsinstellingen. Hierdoor wordt indirect belegd in de onderliggende waarden, zoals obligaties of aandelen. Via een streng selectieproces kiest NNEK de Effecten. De laatste stap in het beleggingsproces is het samenstellen van de beleggingsportefeuille behorend bij een Beleggingsbeleid. De herweging van de assetmix vindt in beginsel op jaarbasis plaats, tenzij de marktontwikkelingen naar het oordeel van NNEK tussentijds ingrijpen noodzakelijk maken.

NNEK kan bij het selecteren van de Effecten in de categorie vastrentende waarden een keuze maken uit obligaties van overheden en bedrijven. Daarbij kan zij bij overheidsobligaties onderscheid maken in obligaties van overheden in ontwikkelde landen en opkomende landen. Bij bedrijfsobligaties kan NNEK onderscheid maken tussen obligaties met een hoge kredietwaardigheid, of obligaties met een lage kredietwaardigheid. Verder kan NNEK een keuze maken uit specifieke soorten obligaties, zoals converteerbare obligaties en aan inflatie gerelateerde obligaties of specifieke soorten beleggingsinstellingen, zoals liquiditeitenfondsen en absolute return fondsen.

Bij het selecteren van de Effecten in de categorie aandelen hanteert NNEK een regionale verdeling. NNEK onderscheidt wereldwijd verschillende regio’s. Het gezamenlijke bruto binnenlands product van een regio is in beginsel de basis om het te investeren belang per regio te bepalen. Met name in de meer defensieve portefeuilles kan het belang in de categorie aandelen te klein zijn om te kunnen spreiden over de geselecteerde regio’s. In een dergelijk geval kan gekozen worden voor het samenvoegen van regio’s. Verder kan NNEK, indien het belang per regio dit toelaat, ook een onderscheid maken tussen grote, middelgrote en kleine ondernemingen, en tussen waardeaandelen (aandelen met een relatief lage waardering en een stabiele winst- en cashflowontwikkeling) en groeiaandelen (aandelen met vaak een hogere waardering en met een hoge verwachte toekomstige groei in de winst en cashflow). NNEK rekent vastgoed en grondstoffen tot de categorie aandelen.

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement