Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank (NNIO) ziet de economische ontwikkelingen en verwachtingen in de wereld als belangrijk uitgangspunt voor het toewijzen van het vermogen aan de verschillende regio's en beleggingscategorieën. Met beleggingscategorieën bedoelen zij bijvoorbeeld obligaties en aandelen. Spreiding is daarbij een belangrijk middel om het risico te beperken. NNIO streeft met een actief beleggingsbeleid naar lange termijn vermogensgroei. Dat doen zij door de verhouding tussen risico en rendement zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Voor alle beleggingsprofielen hebben zij een voorkeursverdeling gemaakt over de verschillende beleggingscategorieën. Dit noemen zij de strategische asset-allocatie. Vanuit hun visie op de grote economische ontwikkelingen (macro-economische visie) kijken ze hoe aantrekkelijk een beleggingscategorie is ten opzichte van de andere beleggingscategorieën. Dit noemen ze fundamentele analyse. NNIO gebruikt de fundamentele analyse op de kortere termijn voor twee zaken. Ten eerste om de invulling van de beleggingscategorieën vast te stellen. Ten tweede om te bepalen of ze willen afwijken van de voorkeursverdeling. Het NNIO belegt alleen via beleggingsfondsen en indextrackers (ETP's/ETF's). Ze selecteren deze beleggingen op basis van onder andere de volgende factoren:
1. De waarde die deze beleggingen naar hun verwachting gaan toevoegen aan de modelportefeuilles;
2. Of deze beleggingen passen binnen het risico van het beleggingsprofiel.

Voordat ze bepalen of een beleggingsfonds of indextracker in aanmerking komt voor opname in een modelportefeuille voeren ze zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve screening uit.

Bij de kwantitatieve screening kijken ze o.a. naar de volgende elementen:
- Het rendement dat gerealiseerd is en met welk risico dit gepaard ging;
- De kosten van een fonds en hoe eenvoudig het fonds te verhandelen is.

Bij de kwalitatieve screening kijken ze o.a. naar:
- Het beleggingsproces van een fonds, waarin het fonds exact mag beleggen;
- De kwaliteit en ervaring van het fondsmanagement en de samenstelling van hun huidige beleggingsportefeuille.

Doordat NNIO streeft naar een brede verdeling over verschillende aanbieders hiier onderscheiden zij zich volgens eigen zeggen van veel andere aanbieders. Ze beperken zich dus niet tot één aanbieder. Dit noemt NNIO een open architectuur. Met een open architectuur zijn ze in staat om de beleggingsfondsen van aanbieders wereldwijd te selecteren die zij het beste vinden.
Het NNIO is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid, en kent drie commissies: de macro-, aandelen- en obligatiecommissie. De macrocommissie bepaalt de middellange termijn uitgangspunten. In welke regio's wordt er belegd en welke beleggingscategorieën zijn interessant? Ook bepaalt deze commissie op basis van marktkansen of het goed is om de verdeling over bijvoorbeeld aandelen, obligaties en liquiditeiten aan te passen. Of dat het juist beter is om het totale risico in de modelportefeuilles terug te brengen. Op basis van deze uitgangspunten, komen de aandelen- en de obligatiecommissie elk met een voorstel voor de invulling van de modelportefeuilles met beleggingsfondsen en indextrackers. Dit doen zij na een uitgebreid selectieproces. Dit leidt vervolgens tot de definitieve samenstelling van de modelportefeuilles.
Binnen het product Beheerd Beleggen kan u als klant kiezen uit drie typen beleggingsportefeuilles: Wereld, Europa en Trends. NNIO heeft per type zeventien beleggingsprofielen vastgesteld, elk met hun eigen modelportefeuille op basis van een passende voorkeursverdeling. Door beleggingsprofielvragen te beantwoorden, krijgt de klant het beleggingsprofiel dat het beste bij hem past.

Video Nationale-Nederlanden


Best in class, Negatieve uitsluiting
ActiefActieve selectie van beleggingsfondsen en ETF's
ModelportefeuilleVoor elk beleggingsprofiel stelt NN een modelportefeuille samen. In het laagste beleggingsprofiel (sparen/liquide) wordt niet belegd.
Groei
Beleggingsfondsen, Indextrackers
JaBij de samenstelling van de modelportefeuilles kan gebruik worden gemaakt van eigen fondsen.
KasbankVoor beursgenoteerde beleggingsfondsen en indextrackers
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement