De beleggingsfilosofie van Mpartners kan worden samengevat als een lange termijn, op waardering gerichte benadering. De belangrijkste doelstelling van de portefeuille is om de waarde van de portefeuille te behouden en het vermogen te laten groeien. Op basis van drie pijlers wordt het beleggingsbeleid vormgegeven.

1. Lange termijn focus
Een lange termijn horizon is waarschijnlijk het grootste concurrentievoordeel dat een belegger kan hebben. Toch zijn weinig vermogensbeheerders in staat om deze te benutten. In 1991 schreef Warren Buffett in zijn jaarlijkse brief aan investeerders het volgende:
“Onze afwachtende houding weerspiegelt ons standpunt dat de aandelenmarkt fungeert als een herverdelingsmechanisme waar geld van het actieve naar het geduldige wordt verplaatst.”

Bij Mpartners verwarren ze volgens eigen zeggen portefeuille activiteit niet met gedegen vermogensbeheer. Er is geen enkele druk om een transactie uit te voeren alleen om de transactie.
Interessante beleggingsmogelijkheden doen zich niet iedere dag voor. Naar de mening van Mpartners leidt een gedisciplineerde beleggingsaanpak met een lage omzet en sterke waarderingsgrondslag tot een significante lagere volatiliteit dan passief beleggen in een index. Dit zal naar hun mening niet ten koste gaan van het rendement. De onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder maakt het mogelijk een fundamentele beleggingsportfeuille aan te bieden en een buy en hold strategie te hanteren.

2. Conservatieve aanpak
Mpartners pakt het risicomanagement pragmatisch aan. Dat is van cruciaal belang om op lange termijn stabiele rendementen te realiseren. De leidraad, bij het nemen van beleggingsbeslissingen, is om altijd te streven naar de zekerheid van een goed rendement in plaats de hoop op een mogelijk fantastisch resultaat. Dus in plaats van alleen maar te focussen op toekomstige rendementen heeft het voorkomen van verliezen een hoge prioriteit.?Ervaring leert namelijk dat goede rendementen eerder behaald worden door het vermijden van grote fouten.
Mpartners gebruikt overwegend een ‘bottom-up’ aanpak voor haar beleggingen. Deze aanpak wordt ook doorgevoerd in de tactische vermogensallocatie van de portefeuille. Simpel gezegd: wanneer het investment-team geen beleggingen vindt die voldoen aan onze strikte waarderingscriteria nemen zij geen positie in. Dienovereenkomstig neemt in die situatie het percentage aan beleggingen met een lager risico (zoals bijv. NL staatsobligaties of liquiditeiten) toe. Deze stijl van beleggen kan worden gekarakteriseerd als beleggen met een sterke waarderingsgrondslag en is van nature anticyclisch. De brede bandtbreedtes van de vermogenscategorieen geeft hen een grote mate van flexibiliteit om het kapitaal te beschermen tijdens moeilijke marktomstandigheden.

3. Waarde is de belangrijkste risicofactor
Bij het selecteren van posities gelooft Mpartners dat er twee bronnen van beleggingssucces zijn op de lange termijn. Als eerste door te beleggen in bedrijven van hoge kwaliteit met een voorspelbare cashflow en een management met bewezen staat van dienst. Vervolgens door een gedisciplineerde beleggingsstijl te hanteren waarbij geduld vereist is om op de juiste waardering beursgenoteerde bedrijven aan te kopen.
De kern van de beleggingsfilosofie is gebaseerd op de veronderstelling dat het het meest risicovol is om te veel te betalen voor een belegging (ongeacht de kwaliteit van de belegging). En dat de beste manier om risico te verminderen het betalen van een lage prijs is. Een lage prijs biedt een veiligheidsmarge en dat is waar het volgens Mpartners om draait bij risico beheerst beleggen.

Best in class, Negatieve uitsluiting
Actief
Modelportefeuillefocus op 1 portefeuille
WaardebehoudWaardebehoud staat voorop, we proberen een realistisch rendement te genereren voor het te nemen risico
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, ObligatiesBeleggingsfondsen & trackers niet standaard in de portefeuille.
Nee
InsingerGilissen
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement