Mercurius belegt volgens een zogenaamd core-satellite principe. Allereerst beleggen we wereldwijd door middel van actief beheerde fondsen. Dit geldt zowel voor aandelenfondsen als obligatiefondsen. Op basis van onze eigen inzichten en analyses leggen we extra nadruk op thema’s en/of sectoren waarvan wij bovengemiddelde groei verwachten.

Daarnaast kunnen we in de portefeuilles snel risico (exposure) toevoegen, reduceren of verschuiven door het gebruik van snel verhandelbare trackers op regionale indexen. Ook beleggen we in houdstermaatschappijen die op hun beurt direct en indirect met een lange termijn visie beleggen in goed geleide ondernemingen, zowel beursgenoteerd als niet beursgenoteerd. De offensievere portefeuilles (vanaf profiel neutraal), vullen we daarnaast aan met specifieke overnameprooien door middel van hefboomproducten, met een klein deel van de portefeuille.

De verhouding tussen zakelijke- en vastrentende waarden wordt bepaald aan de hand van de risicovoorkeuren en doelstellingen van de cliënt. Binnen de zakelijke waarden wordt onderscheid gemaakt tussen individuele posities (satellieten), regio’s en omvang van de onderliggende bedrijven. Bij de vastrentende waarden wordt gekeken naar karakteristieken van de obligatie, zoals de kwaliteit van de debiteur, de looptijd en de hoogte van de coupon.

De strategische asset allocatie wordt bepaald op basis van het risicoprofiel dat past bij de doelstellingen en risicotolerantie van de cliënt. Per risicoprofiel wordt op actieve wijze een optimale mix bepaald tussen zakelijke waarden, vastrentende waarden, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.

Bij de selectie van beleggingsfondsen, zowel voor vastrentende als zakelijke waarden, houden we rekening met een aantal criteria. Het fonds wordt geanalyseerd op basis van een langer track record waarbij we kijken naar rendement, risico, de verhouding hiertussen, een consistent beleid van de fondsmanager en goede informatievoorziening naar beleggers. Daarnaast kijken we naar de overlap van het fonds met de andere posities in de portefeuille. Op basis van opportuniteit in combinatie met gedegen research naar de betrokken bedrijven en betrokken personen (bestuurders en/of aandeelhouders) beleggen we ook in overnamekandidaten.

Het monitoren van de portefeuilles gebeurt het hele jaar door. Dit doen we mede met behulp van software van andere partijen, waarmee we duidelijke portefeuilleoverzichten kunnen uitdraaien. Hiermee kunnen we de risicoverdeling binnen de portefeuille gemakkelijk monitoren. Op basis hiervan, en op basis van onze al dan niet veranderde visie op de markt op dat moment, wordt af en toe geherbalanceerd, zodat het risico niet gaat afwijken van het gewenste niveau. Naast de continue monitoring worden alle portefeuilles elk jaar in het vierde kwartaal nogmaals grondig tegen het licht gehouden, om vervolgens te herbalanceren voor het nieuwe jaar.

Mercurius Vermogensbeheer belegt voor particulieren en hun vennootschappen met een bij Mercurius te beleggen vermogen vanaf €250.000,-. Daarnaast behoren ook stichtingen en verenigingen tot onze doelgroep.


Negatieve uitsluiting
Actief
Modelportefeuille
Groei
Beleggingsfondsen, Indextrackers, Opties / FuturesVia deze beleggingsfondsen wordt er ook in obligaties belegd
Nee
Binck Bank, Degiro, InsingerGilissen
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders