Het beleggingsbeleid van Lombard Odier is gebaseerd op het principe dat het vermijden van grote waardedalingen cruciaal is voor goede beleggingsresultaten op lange termijn. LO streeft ernaar om gedurende neergaande markten grote verliezen te vermijden zodat rendementen jaarlijks kunnen accumuleren. Niettemin zullen zij gedurende positieve marktomstandigheden zoveel mogelijk proberen te profiteren van koersstijgingen, maar altijd met inachtneming van de risicotolerantie van de cliënt. De beleggingsbeslissingen zijn volgens LO gebaseerd op een samenspel van de volgende criteria:

-Waarderingen: De waardering van een belegging heeft doorgaans de grootste invloed op het beleggingsresultaat op lange termijn. Hoe lager waarderingen, des te groter de kans op hoge toekomstige rendementen. Onze waarderingsgrondslagen zijn overwegend gebaseerd op de genormaliseerde winst van bedrijven (de bedrijfswinsten worden gecorrigeerd voor de effecten van de cyclus maar te kijken naar de gemiddelde winst over een langere periode) en niet zozeer op de verwachtingen van analisten of op de winsten over de afgelopen 12 maanden.

-Risicopremie: de risicopremie geeft het extra rendement aan dat, gebaseerd op het toekomstige rendement dat de huidige waarderingen weerspiegelen, kan worden behaald boven de risicovrije reële rente. Het geeft de beloning aan die beleggers kunnen verwachten voor het nemen van risico. Des te hoger de risicopremie, des te kleiner de kans om geld te verliezen.

-Sentiment/momentum: Het sentiment onder beleggers, dat vastgesteld wordt door te kijken naar beleggingsenquêtes, technische indicatoren en kapitaalsstromen, verschaft waardevolle informatie op korte termijn. Veel sentimentsindicatoren kunnen als contra-indicatoren worden beschouwd aangezien pieken en bodems in markten vaak overeenkomen met extreme waarden in respectievelijk het optimisme en pessimisme onder beleggers.

-Veranderingen van de economische cyclus: Versnellingen en vertragingen van de economische groei hebben een significante impact op beleggingsrendementen. De hoogte van de groei is minder relevant dan de marginale verandering van de groei. In de beoordeling van het verwachte verloop van de economische cyclus wordt vooral gekeken naar de ontwikkeling op het gebied van inflatie en het monetaire beleid van centrale banken.

Door bovenstaande factoren te integreren in het beleggingsproces wordt door LO een inschatting gemaakt van de risico/rendementsverhouding per beleggingscategorie. In tijden van lage waarderingen, hoge risicopremies en economische groeiversnelling, loont het volgens LO om meer risico’s te nemen in portefeuilles. Wanneer markten overgewaardeerd zijn, risicopremies nauwelijks compensatie bieden voor macro-economische onzekerheden en de economische groei afzwakt, worden portefeuilles conservatiever gepositioneerd in afwachting van betere tijden.

Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluitingOp het gebied van duurzaamheid levert Lombard Odier maatwerk voor cliënten en zullen zij in beginsel uitgaan van de wensen/statuut van een cliënt/stichting. Zo zal de één liever bepaalde sectoren uitsluiten, terwijl een ander een positief best-in-class principe wil hanteren. Naast de scores per bedrijf hebben zij ook aandacht voor activiteiten binnen bepaalde sectoren en/of productgroepen en schendingen van de principes van UN Global Compact. Voorts is door Lombard Odier de verklaring van de Verenigde Naties (UNPRI) getekend waarmee verantwoord beleggen wordt bevorderd.
Actief
Maatwerk, ModelportefeuilleVanaf 2,5 mln euro gepersonaliseerd.
Aanvulling inkomen, Duurzaam, Groei , Waardebehoud
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties, Opties / FuturesZie toelichting onder tabel over de toepassing van producten in de portefeuille
JaLombard Odier gebruikt eigen beleggingsproducten in combinatie met externe actieve en passieve beleggingsproducten.
Lombard Odier
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement