Aan de beleggingsfilosofie liggen volgens KOEN 3 basisprincipes ten grondslag
1. Actief beheer: KOEN is ervan overtuigd dat de financiële markten te verslaan zijn door spreiding en timing van de markt.
2. Wetenschappelijk onderbouwd: de methode die KOEN gebruikt is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, erop gericht om de kans op een goede resultaten statisch gezien zo groot mogelijk te maken.
3. Kostenbewustheid: door de portefeuilles in te vullen met individuele aandelen en trackers, beperkt KOEN de dubbele kosten van beleggingsfondsen zo veel mogelijk.

Het beleggingsbeleid van KOEN onderscheidt zich van dat van andere beheerders door:
1. Het relatief grote aantal individuele aandelen in de portefeuille. Dit aantal varieert, mede afhankelijk van de marktomstandigheden, maar ligt ongeveer rond de 60.

2. De combinatie van verschillende analysedisciplines: fundamenteel, technisch en kwantitatief.
• Wat is fundamentele analyse?
Fundamentele analyse is een methode om de waarde van een aandeel te bepalen door te kijken naar economische, financiële en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het bedrijf. Het doel is om te bepalen of een aandeel tegen de huidige beurskoers goedkoop, duur of redelijk geprijsd is.
• Hoe gebruikt KOEN fundamentele analyse?
KOEN analyseert een aantal cijfers en ratio's om te bepalen of een bepaald aandeel goed koop en daarmee koopwaardig is. Hierbij combineert KOEN de actuele waardering met het groeipotentieel van de onderneming.
• Wat is kwantitatieve analyse?
Kwantitatieve analyse is het gebruik van wiskundige berekeningen om aandelen en markten te analyseren. Bij kwantitatieve analyse wordt een groot aantal data met modellen geanalyseerd om de beste beleggingen te selecteren.
• Hoe gebruikt KOEN kwantitatieve analyse?
KOEN scant ongeveer 10.000 aandelen uit de hele wereld. Uit dit grote aantal aandelen filtert het kwantitatieve model dat KOEN gebruikt aandelen die relatief goedkoop zijn en in een lange opwaartse trend zitten.
• Wat is technische analyse?
Technische analyse is een analysemethode om de toekomstige richting van koersbewegingen te kunnen inschatten. Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van historische koersdata en ook volume data (volume heeft betrekking op het aantal verhandelde aandelen).
• Hoe gebruikt KOEN technische analyse?
Uit de kwantitatieve analyse komt een selectie van aandelen die het meest kansrijk zijn. Voor de precieze timing van de aan- en verkoopmomenten gebruikt KOEN technische analyse. Het doel hiervan is om op zo gunstig mogelijke momenten te handelen.

KOEN benadert de beurzen modelmatig. Dit heeft volgens hun onder meer als voordeel dat het bepalen of en wanneer een bepaalde positie gekocht of juist verkocht moet worden, volgens een vast stramien verloopt. Het maakt daarbij niet uit ‘wie er achter de knoppen zit’.

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement