Knab Beleggen maakt gebruik van vier risicoprofielen: Defensief, Neutraal, Offensief en Zeer Offensief.
Op basis van je antwoorden op hun vragen stellen zij een risicoprofiel voor je vast. Dat geeft aan in welke mate je bereid bent risico te lopen en in hoeverre je, gezien je financiële situatie, risico kunt lopen met het geld op je beleggingsrekening.

Voor elk risicoprofiel is een modelportefeuille samengesteld met daarin een mix van beleggingscategorieën. Denk hierbij aan aandelen, obligaties, grondstoffen en vastgoed. Knab belegt via beleggingsfondsen. Dit kunnen passieve (index-)beleggingsfondsen zijn, maar ook actief beheerde beleggingsfondsen.

Het beleggingsbeleid is gericht op de lange termijn. Knab zegt niet mee te gaan in de waan van de dag, maar het vizier op de toekomst te richten. Er vinden niet continu allerlei wijzigingen plaats in de modelportefeuilles. Het beleggingsbeleid is daarom volgens Knab wat ‘saai’. Volgens Knab kan juist door rustig te blijven eventuele stormen getrotseerd worden.

Per risicoprofiel is een strategische beleggingsverdeling vastgesteld. Dit kun je volgens Knab zien als de voorkeurs-beleggingsverdeling op de lange termijn over de verschillende beleggingscategorieën. De strategische beleggingsverdeling is gebaseerd op de verwachtingen van risico en rendement van de verschillende beleggingen. Gemiddeld genomen zullen ze onder normale marktomstandigheden op langere termijn deze strategische beleggingsverdeling aanhouden.

Voor kortere periodes kan volgens Knab, in beperkte mate, afgeweken worden van de strategische (voorkeurs-) beleggingsverdeling. Dit kan gebeuren als, bijvoorbeeld door economische ontwikkelingen, de korte termijn risico- en rendementsverwachtingen van de verschillende beleggingscategorieën wijzigen en zij mogelijkheden zien om hiervan te profiteren of om juist bepaalde risico’s te voorkomen.

Op verzoek is een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid beschikbaar.

Geen
ActiefOver de beleggingscategorieën heen vindt beperkt actief beleid plaats. De strategische beleggingsverdeling is gebaseerd op de verwachtingen van risico en rendement van de verschillende beleggingen. De beleggingscategorieën worden voornamelijk ingevuld met passieve instrumenten (ETF's en/of indexfondsen)
ModelportefeuilleVoor elk risicoprofiel is een modelportefeuille samengesteld met daarin een mix van beleggingscategorieën. Denk hierbij aan aandelen, obligaties, grondstoffen en vastgoed. Er wordt regelmatig bekeken of de modelportefeuilles nog aansluiten bij de door ons vastgestelde risicoprofielen en bij de ontwikkelingen op de markt.
Groei
Beleggingsfondsen, IndextrackersDe portefeuilles worden voornamelijk ingevuld met passieve fondsen (ETF's en/of Indexfondsen). De mogelijkheid bestaat echter om een klein deel van de portefeuille met actief beheerde beleggingsfondsen in te vullen.
Nee
Kasbank
NeeKnab / Aegon Bank N.V. kent geen organisatiestructuur met partners. Wel hebben een aantal leden van het Management Team belegd via Knab Beleggen.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement