IVM Caring Capital is een verantwoord vermogensbeheerder. Dit betekent dat zij niet alleen streeft naar een optimaal financieel rendement op uw beleggingsportefeuille, maar ook het maatschappelijk rendement hierbij in ogenschouw nemen. Het oogmerk is een positieve bijdrage te leveren aan belangrijke ontwikkelingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

IVM Caring Capital belegt haar portefeuille middels een actieve beleggingsstrategie en wil zo een betere risico-rendementsverhouding realiseren voor haar klanten. De opbouw van de portefeuille gebeurd op individuele basis en is dus maatwerk.
Het beleggingsuniversum dat zij gebruikt voor zakelijke waarden (m.n. aandelen) en vastrentende waarden (m.n. obligaties) is gebaseerd op de ‘Best in class’ analyse van Sustainalytics.

IVM Caring Capital is geaccrediteerd door de United Nations Principles of Responsible Investing (UNPRI). UNPRI beoordeelt of zij deze principes op een goede manier integreert in haar beleggingsbeleid.
Alleen beursgenoteerde financiële instrumenten komen in aanmerking voor een belegging: (certificaten van en preferente) aandelen, (converteerbare) obligaties (inclusief obligaties met een hoger risicoprofiel), beleggingsfondsen, opties en futures (slechts bij hoge uitzondering), alsmede overige financiële instrumenten zoals garantieproducten en soortgelijke instrumenten.

Aandelen
IVM Caring Capital belegt wereldwijd in aandelen, zowel in ontwikkelde markten als in opkomende markten. Zij belegt in individuele large cap aandelen in de ontwikkelde markten. Deze vult zij aan met beleggingsfondsen die beleggen in aandelen van ondernemingen in opkomende markten en in aandelen van small- en midcap ondernemingen.

Vastgoedbeleggingsfondsen
Voor onroerend goed beleggingen richt zij zich op internationaal beursgenoteerde vastgoedfondsen met aantrekkelijke en stabiele dividendrendementen.

Duurzame themafondsen
IVM Caring Capital belegt in bepaalde thema’s zoals water en milieu. Hiervoor gebruikt zij veelal beleggingsfondsen om een goede spreiding te realiseren en gebruik te maken van de specialistische kennis van managers.

Obligaties
IVM Caring Capital beleggen direct in obligaties van overheden en bedrijven genoteerd in Euro die minimaal een investment grade rating hebben van Standard & Poors en/of Moody’s. Via fondsen belegt zij een ook in zogenaamde high yield obligaties en obligaties in opkomende markten.
Uitgangspunt is het met u overeengekomen beleggingsprofiel dat de basis vormt voor de ‘strategische asset allocatie’, ofwel de verdeling van uw vermogen over zakelijke waarden (m.n. aandelen) en vastrentende waarden (m.n. obligaties).

Het beleggingsproces zelf is een ‘top-down’ proces waarbij de lange termijn visie de kaders van het beleggingsbeleid vormen. IVM Caring Capital streeft naar optimale diversificatie door wereldwijd te spreiden. Op basis van de actuele economische en marktontwikkelingen bepaalt zij haar marktvisie. Hieruit volgt de tactische asset allocatie, waarbij zij met inachtneming van de gestelde bandbreedtes kan afwijken van de ‘norm’ allocatie met als doel extra rendement te genereren dan wel risico’s te beperken.
Binnen de verschillende asset classes is het beleggingsproces een “bottom up” proces.


Video IVM Caring Capital


Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting, SpecialiteitBeleggingen worden geselecteerd op basis van "best in class" benadering (Sustainalytics). Bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabak, wapens, (waaronder kernwapens, landmijnen en clustermunitie),schending van mensenrechten of milieuvervuiling worden uitgesloten.
ActiefBinnen de portefeuilles wordt ook gebruik gemaakt van passieve duurzame indexfondsen.
Maatwerk, Modelportefeuille
Duurzaam, Groei Focus op groei maar met oog op duurzaam beleggen
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligatiesuitsluitend duurzame indextrackers
-
Abn Amro, Binck Bank, InsingerGilissen
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement