InsingerGilissen over haar beleggingsbeleid: Wij beleggen actief. Dat doen wij om uw beleggingsdoelstelling te realiseren en de ambitie om op lange termijn een goed rendement te behalen. Dit betekent dat wij ernaar streven actief te anticiperen op marktontwikkelingen. Hierbij gaan wij voor elk risicoprofiel uit van een strategische asset-allocatie die is bepaald op basis van historische en verwachte risico- of rendementskarakteristieken voor de lange termijn. De strategische asset-allocatie komt tot uiting in de normwegingen in uw risicoprofiel. Economische ontwikkelingen hebben een belangrijke invloed op financiële markten en op het rendement van uw beleggingen. In ons beleggingsbeleid bepalen wij op basis van deze ontwikkelingen de actuele wegingen in uw portefeuille, ook wel ‘tactische allocatie’ genoemd. Hiermee willen wij het risico van uw beleggingsportefeuille beperken in tijden van economische onzekerheid en juist vergroten bij gunstige economische vooruitzichten. Deze tactische assetallocatie kan afwijken van de strategische allocatie (normwegingen), maar wel altijd binnen de bandbreedte van uw risicoprofiel. Het beleggingsbeleid van InsingerGilissen is gebaseerd op de volgende beleggingsovertuigingen:

1. Het belang van spreiding
Vermogenscategorieën reageren verschillend en soms tegengesteld op economische bewegingen. Om risico’s te beheersen is spreiding over en binnen de vermogenscategorieën van belang. Daarbij spelen de keuze van effecten en de bijbehorende risico-/rendementskarakteristieken een belangrijke rol. Ook een goede spreiding over landen (geografische spreiding) en sectoren (sectorale spreiding) zijn van belang om risico’s te beheersen.
2. Investeren in wat wij begrijpen
De financiële markten zijn in beweging, ook ten aanzien van effecten. Deze kunnen complex zijn, waardoor het ook moeilijk is om het risico in te schatten. Wij baseren onze beleggingsbesluiten op fundamentele analyse; wij beleggen alleen in wat wij begrijpen en doorgronden.
3. Rendement, risico en kosten
Beleggen draait niet alleen om het verwachte rendement. Het is een geïntegreerde afweging van rendement, beleggingsrisico’s en kosten. Het selecteren van beleggingen doen wij altijd op basis van netto rendementsverwachtingen. Dit betekent dat kosten zorgvuldig worden meegewogen in beleggingsbeslissingen.
4. Afwijken van marktconsensus
In ons beleggingsbeleid richten wij ons op het behalen van rendement tegen een acceptabel risico. Ons beleid kan dan ook afwijken van marktconsensus als de risico’s in verhouding tot het verwachte rendement naar onze mening te groot zijn. Als wij bijvoorbeeld van mening zijn dat specifieke vermogenscategorieën, regio’s of sectoren te grote risico’s met zich meebrengen, dan zullen wij deze mijden.
5. Voorkeur voor kwaliteit
In onze beleggingen hebben wij een sterke voorkeur voor kwaliteit. Zo wordt bij het selecteren van ondernemingen gelet op een sterke balans en winstgroei en bij beleggingsfondsen zijn consistente beleggingsprestaties van belang. Dergelijke kwaliteitsinvesteringen leiden tot betere risico-/rendementskarakteristieken over een lange termijn dan de bredere markt.

Mogelijke oplossingen (vermogensbeheer):

Directe lijnen portefeuilles
• Wereld – Direct, hoofdzakelijk opgebouwd uit individuele aandelen en obligaties;
• Duurzaam – Direct, hoofdzakelijk opgebouwd uit individuele aandelen en obligaties met een duurzaam karakter;
• Inkomen – Direct, opgebouwd uit effecten gericht op het voorzien van een jaarlijkse inkomensstroom uit dividend- en couponrendementen.

Fondsportefeuilles
• Wereld – Fondsen, hoofdzakelijk opgebouwd uit beleggingsfondsen die ons selectieproces hebben doorstaan (ook beschikbaar in USD-variant);
• Duurzaam – Fondsen, hoofdzakelijk opgebouwd uit duurzame beleggingsfondsen die

Video InsingerGilissen


Best in class, Negatieve uitsluiting, SpecialiteitEen volledige portefeuille met duurzame beleggingen is mogelijk. Om duurzaamheid in de financiële wereld te bevorderen, hebben de Verenigde Naties een reeks beginselen (UNPRI) opgesteld. TG Fund Management B.V. is ondertekenaar van deze beginselen.
ActiefInsingerGilissen gelooft dat je met actief beleggen gemiddeld genomen de markt kunt verslaan. Zij doen dit door zowel actieve en passieve producten op te nemen in de portefeuille.
Maatwerk, ModelportefeuilleAfhankelijk van dienstverlening, beleggingsadvies of vermogensbeheer. Binnen vermogensbeheer wordt in beginsel gewerkt met modelportefeuilles.
Aanvulling inkomen, Duurzaam, Groei , WaardebehoudDe hoofddoelstelling is waardebehoud. Een beleggingsportefeuille gericht op het genereren van inkomen, groei of een duurzame portefeuille zijn desgewenst mogelijk.
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties, Opties / Futures
JaInsingerGilissen heeft 3 eigen indexfondsen waarin belegd wordt voor de duurzame portefeuilles. Tevens heeft InsingerGilissen een drietal huisfondsen (mid en smallcap, Realesteate en Alternatieve beleggingen)
InsingerGilissen
Nee
De getoonde beleggingen en de tabel is van InsingerGilissen Vermogensbeheer. Naast deze dienstverlening biedt InsingerGilissen ook andere dienstverleningen aan. Gebruik onze vergelijkingsmodule om alle mogelijkheden te vergelijken.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement