Bij ING kunt u kiezen uit 3 beleggingsstrategieën: Actueel, Inkomen en Duurzaam. U kiest zelf welke strategie past bij uw doel. De strategie is, samen met uw beleggingsprofiel, bepalend voor de invulling van uw beleggingsportefeuille. ING heeft een keuze uit 350 beleggingsfondsen. Deze lijst bestaat uit 250 beleggingsfondsen en 100 indextrackers. Uit deze fondsen wordt een selectie gemaakt van beleggings- en indexfondsen om invulling te geven aan de verschillende strategieën.

Op welke beleggingsovertuigingen baseert ING haar dienstverlening?
De dienstverlening is gebaseerd op de overtuigingen dat de financiële markten vooral worden gestuurd door de economie. En dat spreiding, ook binnen vermogenscategorieën , de risico-rendementverhouding optimaliseert. De assetallocatie is de belangrijkste keuze bij het bepalen van een beleggingsstrategie. De ‘tactische’ assetallocatie varieert binnen grenzen rond de vermogensverdeling voor de lange termijn, die ‘strategische’ assetallocatie wordt genoemd. De strategische assetallocatie bepaalt ING op basis van historische en verwachte rendement- en risicokenmerken voor de middellange termijn.

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming?
Voor de beleggingsstrategieën wordt het beleggingsbeleid centraal ontwikkeld. Daarbij maakt ING vooral gebruik van fundamentele analyse en duurzaamheidsanalyse, aangevuld met technische analyse. Van een voorkeur voor een beleggingsstijl is sprake bij de strategie Inkomen (‘waardebeleggen’), bij de strategie Index (‘passief’ beleggen) en bij de strategie Duurzaam (‘duurzaam’ beleggen). Het beleggingsproces is vastgelegd, evenals de monitoring daarvan. Ook is er maandelijks een bespreking van het beleid met vertegenwoordigers van de privatebankers en beleggingsadviseurs van ING.

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en financiële instrumenten wordt belegd?
Bij ING beheer wordt belegd in beleggingsfondsen en ETF’s. Aan de vastrentende kant wordt, naast in beleggingsfondsen met staatsobligaties en/of bedrijfsobligaties van goede kwaliteit (‘investment grade’) ook belegd in risicovollere obligatiefondsen zoals fondsen die beleggen in high-yieldobligaties of obligaties uit opkomende markten. De beleggingsfondsen waarin derivaten de basis vormen, of fondsen waarbij op andere wijze tegenpartijrisico van toepassing is, moeten voldoen aan ‘UCITS’ en in het bezit zijn van een vergunning voor de Nederlandse consumentenmarkt.

Hoe wordt de portefeuille opgebouwd?
ING onderhoudt diverse beleggingsstrategieën, die in meer of mindere mate van elkaar verschillen qua opbouw. Maar door het centrale beleggingsbeleid zijn er ook overeenkomsten. Zo worden alle beleggingsstrategieën beheerd volgens de langetermijnvisie zoals die tot uitdrukking komt in de strategische assetallocatie (SAA). Iedere beleggingsstrategie kent vijf varianten: één voor elk van de vijf beleggingsprofielen van ING. Daardoor kan voor elke belegger een passende portefeuille worden opgebouwd wat betreft de verhouding tussen zakelijke waarden en vastrentende waarden. Deze verhouding bepaalt in belangrijke mate het beleggingsrisico. Liquiditeiten maken geen deel uit van de assetallocatie.

Elke maand vindt beleidsoverleg plaats: de vergadering van het Investment Committee van het ING Investment Office. Het Investment Committee bepaalt vervolgens zijn visie op de financiële markten en stelt de tactische assetallocatie vast.

Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting, SpecialiteitAfhankelijk van de strategie kan volledig duurzaam worden belegd.
Actief
Modelportefeuille
Aanvulling inkomen, Duurzaam, Groei Het is mogelijk bij ING om voor verschillende strategieen te kiezen, groei (actueel), inkomen en duurzaam.
Beleggingsfondsen, IndextrackersDe focus ligt op beleggingsfondsen. Er wordt ook deels belegd in indexfondsen.
-
ING
Nee
De getoonde beleggingen en de tabel is van ING Beheer. Naast deze dienstverlening biedt ING ook andere dienstverleningen aan. Gebruik onze vergelijkingsmodule om alle mogelijkheden te vergelijken.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement