De filosofie van IBS Capital Allies is dat een goed rendement op de lange termijn alleen haalbaar is als de verliezen worden beperkt. Als voornaamste middel om dit te bereiken, kan IBS met haar tactische asset allocatie afwijken van de vastgestelde strategische verdeling. Voor dit dynamische asset allocatie beleid is een analyse van de economische groei de belangrijkste input. Bij een afnemende economische groei zal IBS de portefeuille defensiever en bij een accelererende economische groei offensiever invullen. Daarnaast heeft IBS een aantal risicoparameters vastgesteld. Indien deze aangeven dat de marktrisico’s toenemen, zal IBS tevens het risico van de portefeuille afbouwen, en vice versa.
Voor een duurzaam beheer van het vermogen hanteert IBS een pragmatische aanpak. De bedrijven worden op basis van de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van GDN (Goede Doelen Nederland, voorheen VFI) duurzaam gescreend door het duurzame researchbureau EIRIS. Hierbij worden de 10 principes van de UN Global Compact als basis gebruikt en eventueel aangevuld met specifieke uitsluitingen van de instelling. De duurzame hoog dividend aandelen vult IBS aan met trackers, indexfondsen en beleggingsfondsen van aantrekkelijke regio's, landen en thema's die ook voldoen aan de vastgestelde duurzame criteria.

De 4 van IBS
1. Risicomanagement: Een goed risicomanagementproces draagt meer bij aan het behalen van de beleggingsdoelstelling dan het te allen tijde najagen van het hoogste rendement. Ons beleid is er expliciet op gericht om grote verliezen te vermijden. Grote verliezen verstoren de mate waarin het vermogen groeit.
2. Modelmatig: Onderzoek toont aan dat simpele beslissingsmodellen beter presteren dan de voorspellingen van experts. Experts laten hun beslissingen teveel beïnvloeden door emoties en ingeslepen gedragspatronen die het rationele besluitvormingsproces verstoren.
3. Maatschappelijk verantwoord: Maatschappelijk verantwoord beleggen verlaagt het risico en levert een positieve bijdrage aan een betere wereld.
4. Actief: Door middel van actief beleid stelt IBS een geconcentreerde portefeuille samen van kwalitatief goede en ondergewaardeerde effecten.

De modelportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit individuele aandelen en obligaties. Een relatief klein deel van de portefeuille is opgebouwd uit beleggingsfondsen en indextrackers. IBS kiest er bewust voor om een groot deel van de portefeuille in te richten met individuele titels. Op deze manier kan IBS de kwaliteit, duurzaamheid en waardering van elk bedrijf op individueel niveau beoordelen en zo een onderscheidende portefeuille samenstellen. Door de keuze voor individuele titels kunnen de kosten beperkt gehouden worden omdat er nauwelijks sprake is van onderliggende fondskosten die bij beleggingsfondsen en trackers wel aan de orde zijn.
Blog IBS

IBS schrijft regelmatig blogs over uiteenlopende beleggingsonderwerpen. Download hier een voorbeeld.Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting, SpecialiteitDuurzame selectie op basis van uitsluiting. Voor de selectie van duurzame aandelen werkt IBS Capital Management samen met het Britse EIRIS. IBS hanteert een negatief screeningsproces, wat inhoudt dat bepaalde aandelen uitgesloten worden van het universum. Ze hebben voor hun beleggingsstrategie in hun selectieproces de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van GDN (Goede Doelen Nederland, voorheen VFI) als beleidsuitgangspunt genomen. IBS hanteert hierbij bewust strengere duurzaamheidseisen dan over het algemeen gebruikelijk is in de markt.
ActiefActief beleggingsbeleid met individuele aandelen, obligaties, indextrackers en actieve beleggingsfondsen
Maatwerk, ModelportefeuillePrimair een modelportefeuille. Voor klanten die maatwerk wensen biedt IBS beleggingsadvies aan.
Duurzaam, Groei , WaardebehoudHet behalen van de beleggingsdoelstelling van de cliënt door het vermijden van grote verliezen.
Aandelen, Obligaties
Nee
Binck Bank, KasbankKas Bank is de meest gebruikte depotbank. Binck Bank wordt als alternatief aangeboden.
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement