Fisher Investments Nederland beleggen

Als cliënt van Fisher Investments Europe (FIE) in Nederland, wordt het portfoliobeheer gedelegeerd aan het moederbedrijf, Fisher Investments. Dit zijn volgens hen de kenmerken van hun beleggingsstrategie:

Wereldwijde, flexibele strategie
De portefeuilles van Fisher Investments zijn internationaal georiënteerd om van kansen overal ter wereld te kunnen profiteren. Daarnaast zijn ze volgens Fisher Investments aangepast aan uw persoonlijke behoeften en hun marktverwachtingen. Alle beleggingsstrategieën worden aangestuurd door Fisher Investments' vijfkoppige ’Investment Policy Committee’. Samen hebben de leden meer dan 130 jaar sectorervaring. Ze worden ondersteund door een eigen, wereldwijd actief onderzoeksteam.

Top-downbenadering
Fisher Investments hanteert bij zijn portefeuillebeheer een dynamische top-downbenadering die aan veranderende marktomstandigheden kan worden aangepast.

Fisher Investments is van mening dat ongeveer 70% van het portefeuillerendement op de lange termijn toe te wijzen is aan vermogensverdeling - de verdeling van uw vermogen over de verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, liquiditeiten en andere effecten die u op een bepaald moment in bezit heeft.

Op het hoogste niveau verzamelt Fisher Investments allerlei gegevens, analyses van actuele marktomstandigheden, historische en gedragsfactoren om marktprognoses vast te stellen en besluiten over vermogensverdeling te nemen. Fisher Investments deelt deze gegevens in drie categorieën in, die zij 'indicatoren' noemen:
•Economische indicatoren zoals monetair beleid, rentecurve, analyse van de relatieve BBP-groei, veranderingen in wet- of regelgeving en boekhoudkundige normen.
•Politieke indicatoren zijn bijvoorbeeld fiscale regels, de stabiliteit van regeringen en machtswisselingen.
•Sentiment indicatoren meten vooral verschuivingen in de vraag naar beleggingscategorieën en omvatten ook door menselijk gedrag aangestuurde factoren.

Fisher Investments is van mening dat ongeveer 20% van het relatieve portefeuillerendement kan worden toegeschreven aan de sub-activaspreiding - beleggen in grote of kleinere bedrijven, in binnen- of buitenland en in welke aandelenstijl (groeiaandelen of waarde-aandelen). Op basis van de hierboven genoemde indicatoren bepaalt Fisher Investments de beste mix van landen-, sector-, omvangs- en stijlfactoren. Op deze manier zijn ze aansluitend bij de thema's op het hogere niveau van toekomstverwachtingen en prognoses.

In de loop van de tijd is individuele effectenselectie volgens Fisher Investments verantwoordelijk voor ongeveer 10% van het resterende totale rendement van een gediversifieerde portefeuille, nadat het effect van factoren op hoger niveau is verrekend. Voor elke portefeuillesector waarin er belegd wil worden, wordt er fundamentele analyse toegepast om bedrijven met strategische kenmerken te selecteren die relatief grotere concurrentievoordelen bieden.

De beleggingen in uw portefeuille kunnen onder andere bestaan uit individuele aandelen en obligaties, indexfondsen, derivaten, gestructureerde schuldbewijzen of beursgenoteerde schuldbewijzen.

Video Fisher Investments Nederland


Best in class, Negatieve uitsluitingFisher Investments (FI) hanteert een dynamische top-downbenadering. Als ondertekenaar van UNPRI houdt Fisher Investments (FI) rekening met milieu-, sociale- en goverance-factoren (ESG) gedurende het gehele beleggings- en portefeuillebouwproces. Bovendien screent en past FI regelmatig de beleggingsaanpak aan voor afzonderlijk beheerderde accounts, afhankelijk van de specifieke richtlijnen die door de klant zijn opgesteld.
ActiefFisher Investments Europe (FIE) heeft een rotsvast geloof in het kapitalisme en de vrije werking van de kapitaalmarkten. Dit uitgangspunt is volgens Fisher de simpele gedachte dat de prijs van effecten puur wordt bepaald door vraag en aanbod. FIE gaat er ook van uit dat kapitaalmarkten algemeen bekende informatie relatief efficiënt verdisconteren. Sommige beleggers denken dat markten volledig efficiënt werken en dat het onmogelijk is om de markt te verslaan. Die visie van FIE is echter dat het wel mogelijk is om waarde toe te voegen door actief beheer, waarbij zij algemeen bekende informatie op een andere, maar volgens FIE juiste manier interpreteren. Daarvoor ontwikkelen zij tools die helpen om de informatie vanuit een unieke invalshoek te analyseren.
Maatwerk, ModelportefeuilleOm een portefeuillestrategie te bepalen die aansluit bij uw doelstellingen, moet Fisher Investments Europe (FIE) een goed inzicht hebben in uw complete financiële situatie omdat die van invloed is op het vermogen dat FIE voor u beheert. Op basis van uw financiële omstandigheden beveelt FIE een strategie aan die volgens hun het beste past bij uw specifieke situatie.
Aanvulling inkomen, Groei Via cash flow onttrekkingen vanuit portfolio's zorgt FIE echter ook voor aanvulling van inkomen indien de cliënt dit wenst., Het hoofddoel van FIE's beleggingsbeleid is groei van de portfolio van hun cliënten.
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties, Opties / FuturesUw financiële doelstellingen helpen te realiseren is volgens Fisher hun belangrijkste taak. Nadat zij uw behoeften in kaart hebben gebracht wordt er een specifiek afgestemde portefeuille voor u samengesteld die kan bestaan uit aandelen, obligaties, cash, exchange traded funds (ETF's) en/of andere beleggingsinstrumenten. Uw portefeuille wordt doorgaans belegd in wereldwijde markten en wordt aangepast naarmate uw beleggingsdoelstellingen of de marktverwachtingen van Fisher veranderen.
Ja
Binck Bank, InsingerGilissen
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement