DoubleDividend onderscheidt zich in haar beleggingsfilosofie waar kwaliteit, duurzaamheid en een focus op de lange termijn voorop staan. Onze beleggingen komen tot stand op basis van een gedisciplineerd beleggingsproces met een geintegreerde diepte-analyse van kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Het proces is gericht op het behalen van een absoluut rendement dat aansluit bij de beleggingsvraag en niet op het verslaan van een benchmark (de 'markt').
DoubleDividend wil met haar beleggingsbeleid een brug slaan tussen financieel en maatschappelijk rendement.
DoubleDividend gelooft dat duurzame ondernemingen van hoge kwaliteit op lange termijn kansrijker zijn, minder risico lopen en daardoor een beter financieel en maatschappelijk rendement opleveren. Dit heeft een positieve invloed op het risico- rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille op lange termijn.

Voor de invulling van de beleggingsportefeuille wordt zowel gebruik gemaakt van fondsen beheerd door DoubleDividend (aangezien deze fondsen de beste invulling geven aan onze beleggingsfilosofie) als ook van fondsen beheerd door derden. Zowel voor de beleggingsfondsen beheerd door DoubleDividend als fondsen van derden baseert DoubleDividend zich op eigen modellen. Er worden geen dubbele kosten gerekend over het vermogen in de fondsen beheerd door DoubleDividend.

De kwaliteitsanalyse voor de fondsen beheerd door DoubleDividend is weergegeven in de DoubleDividend Schijf van Vijf. Om voor opname in de fondsen in aanmerking te komen moet een onderneming voldoen aan 1. een hoge score op duurzaamheid 2. een sterk bedrijfsmodel met goede vooruitzichten 3. een goed track record/management 4. een sterke balans en 5. een aantrekkelijke waardering. Duurzaamheid is volledig geintegreerd in het beleggingsproces.

Naar gelang de situatie en wens van de cliënt wordt gekeken naar aanvulling met fondsen van derden, die complementair dienen te zijn. Gezien de beleggingsfilosofie van financieel en maatschappelijk rendement heeft DoubleDividend voorkeur voor fondsen van derden waar duurzaamheid onderdeel is van de beleggingsstrategie. De belangrijkste onderdelen waar de fondsen beheerd door derden op worden beoordeeld zijn: organisatie en team, beleggingsstrategie en proces (inclusief hoe om wordt gegaan met duurzaamheid), kwaliteit portefeuille, beleggingservaring bij team, consequentheid van uitvoering beleggingsstrategie en fondsvoorwaarden (bijvoorbeeld liquiditeit en kosten). De fondsen van derden moeten een uitgesproken proces en visie hebben en stijlvast zijn.

Negatieve uitsluiting, SpecialiteitAantal sectoren zoals tabak, porno en wapens. Daarnaast worden enkele ondernemingen uitgesloten die zich bezighouden met bijvoorbeeld controversiële activiteiten en schending mensenrechten of milieu. , Doubledividend gelooft dat duurzame ondernemingen van hoge kwaliteit op lange termijn kansrijker zijn, minder risico’s lopen en daardoor een beter financieel én maatschappelijk rendement opleveren. Dit heeft een positieve invloed op het risico- rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille op lange termijn. In het beleggingsproces is de financiële en duurzaamheidsanalyse volledig geïntegreerd waardoor zowel een financieel als een maatschappelijk rendement wordt behaald.
ActiefDoubleDividend onderscheidt zich in haar beleggingsfilosofie waar kwaliteit, duurzaamheid en een focus op de lange termijn voorop staan. Volgens deze beleggingsfilosofie wordt belegd.
Maatwerk, ModelportefeuilleIedere klant heeft een eigen doelstelling: aanvulling inkomen, groei, waardebehoud of iedere combinatie hiervan., De beleggingsportefeuille wordt in beginsel samengesteld door actieve duurzame beleggingsfondsen beheerd door DoubleDividend. Hierdoor worden dubbele kosten vermeden.
Duurzaam, Groei DoubleDividend belegt in ondernemingen van hoge kwaliteit die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid. Bij DoubleDividend is de analyse op duurzaamheids- en financiële aspecten volledig geïntegreerd. Duurzaamheid levert een positieve bijdrage levert aan het rendement en risicoprofiel van een aandelenportefeuille., Iedere klant heeft een eigen doelstelling: aanvulling inkomen, groei, waardebehoud of iedere combinatie hiervan. De beleggingsportefeuilles worden dientengevolge op maat samengesteld.
Beleggingsfondsen, IndextrackersPortefeuilles worden in principe kostenefficiënt ingevuld met actieve duurzame beleggingsfondsen beheerd door DoubleDividend., DoubleDividend vult de beleggingsportefeuille met actieve beleggingsfondsen in. Echter incidenteel wordt gebruik gemaakt van indextrackers bij de invulling van obligatiefondsen indien deze een betere risico- rendementsverhouding opleveren.
JaPrimair wordt de allocatie duurzame aandelen, obligaties en vastgoedaandelen belegt in respectievelijk DD Equity Fund, DD Income Fund en DD Property Fund. Naar gelang de situatie wordt gekeken naar aanvulling met fondsen van derden, deze dienen complementair te zijn. Het is ook mogelijk direct in aandelen of obligaties te beleggen.
Binck Bank, DegiroBinck Bank kent een 'papieren' intake om een effectenrekening te openen. , De effectenrekening wordt geheel online geopend.
JaEen substantieel deel van het vermogen van de partners is belegd in de fondsen beheerd door DoubleDividend.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement