U kiest één of meerdere  beleggingsdoelen. Doelbeleggen (DB) selecteert uw optimale beleggingsprofiel; het profiel met de hoogste haalbaarheid. Uw beleggingsportefeuille wordt vervolgens opgebouwd met indextrackers (ETF’s). DB zorgt dat uw portefeuille aansluit bij uw beleggingsprofiel en doet het volledige beheer voor u. Periodiek wordt de indien nodig portefeuille aangepast zodat deze aansluit bij uw beleggingsprofiel.

Technologie van Doelbeleggen
U kunt online de ontwikkeling volgen via de Doelmeter en wijzigingen in uw situatie doorvoeren. Wanneer uw profiel niet haalbaar blijkt, ontvangt u hiervan automatisch bericht. U kunt instellen hoe vaak u bericht wilt. Om uw doel te bereiken, stellen we voor u de optimale beleggingsportefeuille samen, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Deze samenstelling noemen de beleggingsmix. Deze heeft grote invloed op de verhouding tussen risico en rendement. Deze verhouding bepaalt hoe groot uw haalbaarheid is op het halen van uw doel.

Methodiek
De beleggingsmethodiek van DB is gebaseerd op de Moderne Portefeuille Theorie. Die is ontwikkeld door Nobelprijswinnaar Harry Markowitz. De theorie helpt de optimale verhouding tussen risico en rendement te vinden. Wij beleggen niet alleen in aandelen, maar ook in vastgoed, obligaties en liquiditeiten. Al deze beleggingen hebben volgens hen namelijk een afzonderlijk eigen karakter dat, wanneer op de juiste manier samengebracht, het totale risico van de portefeuille verlaagt met behoud van rendementskansen.

Spreiding & herbalanceren
Naast het spreiden in verschillende beleggingscategorieën is spreiden over verschillende landen en sectoren volgens DB ook belangrijk. DB doet dit door te beleggen in trackers (ETF’s). Hierin zitten honderden bedrijven, in vele landen en tientallen sectoren. Een hele hoop eieren in het mandje dus. Het inrichten van de optimale portefeuille is volgens DB slechts het begin van uw reis op weg naar uw doel. Na verloop van tijd kan de waarde van de verschillende beleggingen zijn veranderd. Hierdoor kan het zijn dat u niet meer de juiste beleggingsmix heeft. DB zal deze dan opnieuw voor u in evenwicht brengen door sterk opgelopen beleggingen te verkopen en achtergebleven beleggingen terug te kopen. Dit heet herbalanceren. Zo houdt u volgens DB op weg naar uw doel de optimale verdeling van uw beleggingen.

Lifecycle & optimalisatie beleggingsmix
Het Lifecycle-principe houdt in dat DB minder risicovol voor u belegt naarmate zij dichter bij de einddatum van uw doel komen. Daarbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke risicoprofiel. Zo zal volgens DB een stevige beursdaling vlak voor het bereiken van uw doel uw opgebouwde doelbedrag niet zomaar doen halveren. DB zoekt continu naar de voor u optimale haalbaarheid. Die optimale haalbaarheid hoort bij een bepaalde beleggingsmix. Wanneer uw persoonlijke situatie dat toelaat, veranderen zij uw beleggingsmix om zo de hoogste haalbaarheid op het halen van uw doel te behouden. Wanneer uw doel goed in zicht is, kan beleggen met een lager risico een hogere haalbaarheid bieden.

De effecten (ETF’s) in de portefeuilles worden niet actief gewisseld vanuit tactisch oogpunt. De beleggingscommissie kijkt periodiek naar de passendheid van de ETF’s, hiervoor willen we o.a. onderstaande criteria inzichtelijk hebben;

•UCITS compliant •Replica methode •Effecten uitlenen •Procedure effecten uitlenen •Tracking error
•Trading valuta •Beursnotering •Kosten • Procedure dividend belasting •AUM

Naast deze criteria wordt rekening gehouden met spreiding in uitgevende instelling. De afdeling risk houdt in de gaten of de gebruikte ETF’s nog voldoen aan de criteria. De diverse controles liggen vast in de interne regels, beheersmaatregelen en procedures (AO/IC). De beleggingscommissie onderzoekt periodiek het universum van beleg

Video Doelbeleggen


CombinatieVelthuyse Mulder Vermogensbeheer is lid van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).
ActiefActief maar de nadruk ligt op passief beleggen binnen het financiële plan. Doelbeleggen gebruikt de haalbaarheid om u te informeren over het verloop van uw beleggingen op weg naar uw doel. Ze zoeken actief naar uw optimale haalbaarheid en bijbehorende beleggingsmix. Het Lifecycle-principe houdt in dat ze minder risicovol beleggen naarmate uw doelen dichter bij de einddatum komen.
ModelportefeuilleDoelbeleggen heeft op basis van een uitgebreid onderzoek trackers geselecteerd die de basis vormen voor uw portefeuille. Uw doel (dit is individueel en daarmee maatwerk) bepaalt welk beleggingsprofiel de hoogste haalbaarheid geeft. Deze kunt u zelf online instellen en aanpassen wanneer u wilt.
Groei Het behalen van uw DOEL is de doelstelling. Klanten kunnen verschillende doelen aanmaken waar ze naartoe werken. Denk bijvoorbeeld aan uw pensioen of de studie van uw kinderen.
IndextrackersDoelbeleggen maakt gebruik van fysieke trackers.
NeeDoelbeleggen is volledig onafhankelijk in haar beleggingskeuzes.
InsingerGilissenDe beleggingen bij Doelbeleggen verlopen via een stichting Beleggingsgiro die een rekening aanhoudt bij InsingerGilissen.
JaAlle partners van Doelbeleggen hebben een portefeuille.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement