Castanje Vermogensbeheer belegt via een Growth At a Reasonable Price (GARP) strategie. Dit is een combinatie van groei- en waardebeleggen. Het beleggingsuniversum bestaat voornamelijk uit individuele aandelen en obligaties. Voor de keuze voor de aandelen wordt gebruikt gemaakt van onafhankelijke research. Elk kwartaal ontvangt u een uitgebreide rapportage. Onderdeel hiervan is een toelichting op het gevoerde beleid en een uiteenzetting van de verwachtingen voor de komende periode. Regelmatig wordt per email een korte toelichting gegeven op gedane transacties.

Toelichting:
Castanje Vermogensbeheer gaat primair uit van een fundamentele lange termijn 'top-down'-benadering. Hierbij is het volgens hen de asset-allocatie die een grote invloed heeft op het uiteindelijk beleggingsresultaat. De asset-allocatie geeft aan hoe het vermogen wordt gespreid over de diverse beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten).

Castanje combineert deze werkwijze met een fundamentele 'bottom-up'-benadering. Ook de individuele vermogenstitels spelen volgens hen immers een belangrijke rol bij uw uiteindelijke beleggingsresultaat. Zij stellen scherpe eisen aan ondernemingen waaraan ze uw geld toevertrouwen. Naast de waardering van een individueel aandeel, zijn de groeikarakteristieken, de fundamentele sterkte, duurzaamheid en comfort van belang. Zij streven daarbij naar groei tegen een aantrekkelijke prijs (GARP). Bij hun selectie steunen ze op hoogwaardige internationale researchbronnen zoals FDA, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Value Line. Hun universum wordt in principe gevormd door de grote internationale indices zoals MSCI en FTSE. Daarbij hanteren ze de wereldwijd gebruikte sectorbenadering.

Castanje belegt bij voorkeur in individuele vermogenstitels. Dit bevordert volgens hen de transparantie en voorkomt dubbele kosten. Voor belegging in het Verre Oosten en Emerging Markets maken ze gebruiken van beleggingsfondsen of trackers. Zij staan terughoudend tegenover beleggen in zogenaamde Alternatives. Alternatieve beleggingen zijn volgens Castanje vaak niet transparant en kennen verborgen kosten.

Bovenstaande beschrijving is een korte impressie van de uitgangspunten van hun beleggingsproces. Een proces dat de basis vormt voor hun beleggingsbeleid. Op aanvraag verstrekt Castanje uitgebreide documentatie over hun beleggingsovertuigingen en werkwijze.


Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluitingCastanje Vermogensbeheer steunt ten aanzien van duurzaamheid (ESG-criteria) bij haar beleggingsbeleid onder andere op Financiele Diensten te Amsterdam (www.fda.nl). Castanje hanteert een combinatie van een relatieve "Best in Class"-benadering en een absolute benadering van uitsluiting.
ActiefMet een actief beleid wordt een outperformance van de benchmark nagestreefd.
ModelportefeuilleBij het samenstellen van clientportefeuilles worden de Castanje-modelportefeuilles als inspiratiebron gebruikt. De aan de client toegewezen beheerder maakt een vertaalslag van model- naar clientportefeuilles. Met deze vertaalslag kan maatwerk worden geleverd.
Aanvulling inkomen, Duurzaam, Groei , WaardebehoudDe hoofddoelstelling van het te voeren beleggingsbeleid wordt individueel bepaald en is client-afhankelijk.
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties, Opties / FuturesFocus ligt op individuele kwaliteitsaandelen voor grote bekende ondernemingen en individuele obligaties. Enkel voor beleggingen in het Verre Oosten en Opkomende Markten maken zij gebruik van gereputeerde beleggingsfondsen dan wel ETF's. Opties worden incidenteel toegepast ter bescherming van de portefeuille. Op verzoek kan het instrument opties actiever worden ingezet. , Op zeer beperkte schaal wordt belegd in beleggingsfondsen. Het gaat dan met name om beleggingen in Opkomende Markten., Op zeer beperkte schaal wordt belegd in beleggingsfondsen. Het gaat dan met name om beleggingen in Opkomende Markten., Castanje belegt hoofdzakelijk in obligaties in de kwaliteitscategorie InvestmentGrade., Het instrument opties kan worden ingezet om risico's verbonden aan een beleggingsportefeuille te verminderen.
NeeCastanje Vermogensbeheer heeft er bewust voor gekozen geen eigen beleggingsproducten te voeren.
Abn Amro, Binck Bank, InsingerGilissenCastanje Vermogensbeheer kan gebruik maken van verschillende depotbanken.
Neepartners zijn directeur/eigenaar en op die manier direct betrokken en hebben belang van een goed draaiende onderneming
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement