Castanje vermogensbeheer

Deel dit artikel


LET OP:Castanje Vermogensbeheer is gefuseerd met Sequoia. In de loop van 2022 zijnde activiteiten ondergebracht bij Sequoia. De beoordeling voor CastanjeVermogensbeheer is daarom ingetrokken.

Castanje Vermogensbeheer is een zelfstandige vermogensbeheerder in ’s-Hertogenbosch.

De klanten van Castanje zijn vermogende particulieren, veelal (oud)ondernemers, maar ook (pensioen)B.V. ‘s, stichtingen en kerkelijke instellingen. In opdracht van hun relaties beheren zij effectenportefeuilles van € 300.000,- tot € 10.000.000,-. Castanje vermogensbeheer is geheel onafhankelijk (geen onderdeel van een bank) en de vier beheerders hebben zeer ruime ervaring in het beheren van vermogens.

Ze besteden veel aandacht aan een persoonlijke benadering en optimale communicatie met hun cliënten. Hun rapportage is volgens eigen zeggen helder en uw persoonlijke beheerder is goed bereikbaar.

Het beleggingsbeleid is voor zowel obligaties als aandelen gericht op individuele namen zoals Bayer, Nestlé, Google en L’Oreál. Indexproducten en beleggingsfondsen worden slechts beperkt opgenomen. Op basis van fundamenteel onderzoek selecteren zij de grotere kwaliteitsondernemingen in Europa en de VS, die gekenmerkt worden door een duurzaam bedrijfsmodel en stabiele winstgroei. Transparantie en lage kosten zijn belangrijk.

Volgens Castanje vermogensbeheer realiseren zij goede en verifieerbare beleggingsresultaten.

Castanje
Naam aanbiederCastanje VermogensbeheerType beheerIndividueel beheer
Onderdeel vanCastanje Vermogensbeheer B.V.Minimum inlegbedrag€ 300.000,-
Vestiging(en)'s-HertogenboschJaar actief2009
Onderscheidingen-


Beleggingsbeleid Castanje Vermogensbeheer


Castanje Vermogensbeheer belegt via een Growth At a Reasonable Price (GARP) strategie. Dit is een combinatie van groei- en waardebeleggen. Het beleggingsuniversum bestaat voornamelijk uit individuele aandelen en obligaties. Voor de keuze voor de aandelen wordt gebruikt gemaakt van onafhankelijke research. Elk kwartaal ontvangt u een uitgebreide rapportage. Onderdeel hiervan is een toelichting op het gevoerde beleid en een uiteenzetting van de verwachtingen voor de komende periode. Regelmatig wordt per email een korte toelichting gegeven op gedane transacties.

Toelichting:
Castanje Vermogensbeheer gaat primair uit van een fundamentele lange termijn 'top-down'-benadering. Hierbij is het volgens hen de asset-allocatie die een grote invloed heeft op het uiteindelijk beleggingsresultaat. De asset-allocatie geeft aan hoe het vermogen wordt gespreid over de diverse beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten).

Castanje combineert deze werkwijze met een fundamentele 'bottom-up'-benadering. Ook de individuele vermogenstitels spelen volgens hen immers een belangrijke rol bij uw uiteindelijke beleggingsresultaat. Zij stellen scherpe eisen aan ondernemingen waaraan ze uw geld toevertrouwen. Naast de waardering van een individueel aandeel, zijn de groeikarakteristieken, de fundamentele sterkte, duurzaamheid en comfort van belang. Zij streven daarbij naar groei tegen een aantrekkelijke prijs (GARP). Bij hun selectie steunen ze op hoogwaardige internationale researchbronnen zoals FDA, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Value Line. Hun universum wordt in principe gevormd door de grote internationale indices zoals MSCI en FTSE. Daarbij hanteren ze de wereldwijd gebruikte sectorbenadering.

Castanje belegt bij voorkeur in individuele vermogenstitels. Dit bevordert volgens hen de transparantie en voorkomt dubbele kosten. Voor belegging in het Verre Oosten en Emerging Markets maken ze gebruiken van beleggingsfondsen of trackers. Zij staan terughoudend tegenover beleggen in zogenaamde Alternatives. Alternatieve beleggingen zijn volgens Castanje vaak niet transparant en kennen verborgen kosten.

Bovenstaande beschrijving is een korte impressie van de uitgangspunten van hun beleggingsproces. Een proces dat de basis vormt voor hun beleggingsbeleid. Op aanvraag verstrekt Castanje uitgebreide documentatie over hun beleggingsovertuigingen en werkwijze.

DuurzaamBest in class, Combinatie, Negatieve uitsluitingCastanje Vermogensbeheer steunt ten aanzien van duurzaamheid (ESG-criteria) bij haar beleggingsbeleid onder andere op Financiele Diensten te Amsterdam (www.fda.nl). Castanje hanteert een combinatie van een relatieve "Best in Class"-benadering en een absolute benadering van uitsluiting.
Actief vs PassiefActiefMet een actief beleid wordt een outperformance van de benchmark nagestreefd.
Portefeuille samenstellingModelportefeuilleBij het samenstellen van clientportefeuilles worden de Castanje-modelportefeuilles als inspiratiebron gebruikt. De aan de client toegewezen beheerder maakt een vertaalslag van model- naar clientportefeuilles. Met deze vertaalslag kan maatwerk worden geleverd.
Doel beleggingsbeleidDuurzaam, GroeiDe hoofddoelstelling van het te voeren beleggingsbeleid wordt individueel bepaald en is client-afhankelijk.
ProductenAandelen, ObligatiesFocus ligt op individuele kwaliteitsaandelen voor grote bekende ondernemingen en individuele obligaties. Enkel voor beleggingen in het Verre Oosten en Opkomende Markten maken zij gebruik van gereputeerde beleggingsfondsen dan wel ETF's. Opties worden incidenteel toegepast ter bescherming van de portefeuille. Op verzoek kan het instrument opties actiever worden ingezet. , Castanje belegt hoofdzakelijk in obligaties in de kwaliteitscategorie InvestmentGrade.
Eigen productenNeeCastanje Vermogensbeheer heeft er bewust voor gekozen geen eigen beleggingsproducten te voeren.
Depot bankAbn Amro, Binck Bank, InsingerGilissenCastanje Vermogensbeheer kan gebruik maken van verschillende depotbanken.
Vermogen partners meebelegdNeepartners zijn directeur/eigenaar en op die manier direct betrokken en hebben belang van een goed draaiende onderneming


Kosten Castanje Vermogensbeheer


Doorlopende kosten
Periodieke kosten-
BeheerfeeBeheerfee (incl BTW) vaste vergoeding van 1.210 euro plus:
1,09% over een vermogen tot 1 miljoen
0,97% over het meerdere tot 2,5 mln
0,85% over het meerdere tot 5 mln
0,61% over het meerdere tot 10 mln
0,61% over het gehele vermogen indien dit groter is dan 10 miljoen.
Performance fee
TransactiekostenZie rapport
ServicefeeDe getoonde transactiekosten zijn op basis van InsingerGilissen. Deze ligt gemiddeld tussen de 0.05-0.15% per jaar afhankelijk van de omvang van uw portefeuille.


Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleZie rapport
Kosten afbouw portefeuilleZie rapport


Castanje Vermogensbeheer rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Het gaat hier om rendementen (na kosten) behaald door de modelportefeuilles, met een inleg van 1 miljoen. Deze kunnen afwijken van concrete cliënt portefeuilles. Voor 2017 is het rendement gebaseerd op het het gemiddelde van 9 werkelijke cliëntportefeuilles binnen elk profiel. Uw individuele rendement kan hier van afwijken.

ProfielDefensiefNeutraalOffensiefZeer offensief
2021
6,1%
10,3%
17,8%
21,9%
2020
-0,3%
-0,6%
-0,6%
-0,3%
2019
3,7%
7,5%
15,2%
19,6%
2018
-3,0%
-4,5%
-7,5%
-8,8%
2017
2,0%
4,4%
8,5%
9,9%


Team Castanje Vermogensbeheer

Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 

drs Vincent Hoffmans CIO
voorzitter beleggingscie.
https://www.linkedin.com/in/hoffmans/
drs Franke Burink RBA
vermogensbeheerder
Toelichting functie en/of achtergrond
ing Joris Teulings RBA
vermogensbeheerder
Toelichting functie en/of achtergrond
Deel dit artikel

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
 • Help mij starten
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag

Contact Finner

Stephan Freelink
010-3070880
Plan afspraak
Stephan Freelink
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement