Breed gespreid, gebalanceerd en tegen kostprijs.

Breed gespreid
Omdat de toekomst niet te voorspellen is spreidt Bright het vermogen over veel verschillende beleggingen. Daardoor ontstaan er vanuit verschillende hoeken rendementskansen. Tegelijkertijd voorkomt breed spreiden een grote negatieve impact wanneer bepaalde beleggingen het niet goed doen.

Wanneer verschillende beleggingscategorieën tegengestelde bewegingen laten zien, ontstaat er een grotere kans op communicerende vaten. Dit verkleint de kans op hevige schommelingen – ook wel volatiliteit genoemd – waardoor het vermogen stabieler groeit. Stabiliteit is belangrijk omdat negatieve rendementen zwaarder wegen dan positieve.

Ze spreiden de beleggingen allereerst tussen risicomijdende en risicovolle beleggingen. Risicomijdende beleggingen zijn obligaties en risicovolle beleggingen zijn (hoofdzakelijk) aandelen. Binnen elk van deze beide categorieën spreiden we over verschillende beleggingsmarkten. Zo spreiden ze binnen de categorie risicomijdende beleggingen over staats- en bedrijfsobligaties en zogeheten greenbonds.

Tenslotte zorgt Bright voor een zeer brede spreiding door in zogenaamde ETF’s, Exchange Traded Funds te beleggen. Dit wordt ook wel indexbeleggen genoemd. Hierdoor kun je breed gespreid en tegen lage kosten beleggen. Door op deze manier te beleggen wordt er een marktconform rendement bereikt. Over deze manier van beleggen zegt de AFM: “Passieve beleggingsfondsen, zoals indextrackers, doen het veelal minimaal even goed en vaak beter dan actief gemanagede fondsen.”

Gebalanceerd
Bij beleggen is er een directe relatie tussen risico en rendement. Beleggingen waarvan een hoger rendement wordt verwacht, brengen een hoger risico met zich mee. BrightPensioen kiest ervoor niet risicovoller dan volgens een neutraal risicoprofiel te gaan beleggen en dit risico richting pensioendatum af te bouwen naar een defensief risicoprofiel.

Ze zorgen ervoor dat de verhouding tussen risicovolle en risicomijdende beleggingen gelijk blijft door middel van herbalanceren. Hierdoor wordt een stabielere vermogensgroei bereikt, het risico beperkt en dit kan resulteren in tot wel één procent extra rendement. Herbalanceren maakt het mogelijk met een neutraal risicoprofiel een vergelijkbaar of zelfs beter resultaat te halen met een offensief profiel. Lees hier meer over herbalanceren.

Tegen kostprijs
Het laag houden van deze beleggingskosten is een belangrijk aspect binnen het beleggingsbeleid. Dat doen ze allereerst door te beleggen in de hierboven genoemde ETF’s. Dit brengt minder kosten met zich mee dan beleggen in individuele aandelen.

Daarnaast houden ze het aantal transacties zo laag mogelijk. Dat doen we door niet vaker dan één keer per maand te handelen. Bij het maandelijks aankopen van de beleggingen wordt de van tevoren bepaalde verhouding (zoals 60% risicovol en 40% risicomijdend) steeds opnieuw benaderd. Op deze manier herbalanceren we zonder extra kosten te hoeven maken.

Duurzaam
Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar duurzaam beleggen. Een meta-analyse (een studie van studies) over meer dan 2000 studies op het gebied van duurzaam beleggen concludeerde dat de meerderheid van die onderzoeken stelt dat duurzaamheid gunstig uitpakt. Een minderheid van de onderzoeken gaf een negatief resultaat. Oftewel: duurzaam beleggen levert eerder méér op dan minder.

Best in class, Negatieve uitsluiting, Specialiteit
Passief
Modelportefeuille
Duurzaam, Groei
Indextrackers
Nee
Kasbank
Onbekend
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement