Blauwtulp Wealth Management beleggen

Blauwtulp Wealth Management beheert uw vermogen conform een breed gespreid en actief beleggingsbeleid. Daarbij zijn zij gericht op het bereiken van een goede verhouding tussen rendement en risico op de lange termijn dat past bij uw beleggersprofiel. Hun actieve beleggingsbeleid betekent volgens hen niet dat veel transacties worden gedaan. Maar zullen zij als actieve vermogensbeheerder op bepaalde momenten expliciete keuzes maken in de beleggingsportefeuille om kansen te benutten en indien nodig risico’s te beperken. De belangrijkste manier om risico’s te beperken is door spreiding aan te brengen in de portefeuille. Dat kan op verschillende manieren.

Onderstaand legt Blauwtulp uit op welke manier hun filosofie van een breed gespreid en actief beleggingsbeleid toegepast wordt binnen uw beleggingsportefeuille en op welke manier Blauwtulp Wealth Management tot de selectie van de beleggingsproducten komt.

Spreiding
Door het breed spreiden over verschillende soorten beleggingen en beleggingsproducten wordt het risico op een onverwachte tegenvaller verkleind. Zij zien het als hun belangrijkste opdracht om uw vermogen op een verantwoorde manier te beleggen, waarbij risico’s zeker aanwezig zijn maar tegelijkertijd zoveel mogelijk worden beheerst. Spreiding passen zij toe op de volgende drie manieren.

1. Beleggingscategorieën.
De grootste bijdrage aan de spreiding binnen de portefeuille wordt bereikt door zoveel mogelijk beleggingen op te nemen die door de tijd heen zo min mogelijk verband houden met elkaar. Voorbeelden van beleggingscategorieën die een lage correlatie hebben met elkaar zijn aandelen, obligaties, grondstoffen, vastgoed en alternatieve beleggingen. Met alternatieve beleggingen bedoelen zij beleggingen die een positief rendement nastreven in elk beursklimaat en in elke fase binnen de economische cyclus. Blauwtulp Wealth Management is een voorstander van alternatieve beleggingen en neemt alternatieve beleggingen op binnen elk beleggersprofiel.

2. Beleggingsfondsen.
Beleggingsfondsen, daaronder verstaan zij ook exchange traded funds (trackers), passen een grote mate van spreiding toe door te beleggen in vaak wel honderden individuele aandelen of obligaties. Uw beleggingsportefeuille bestaat vaak uit meer dan 10 beleggingsfondsen waardoor uiteindelijk in wel meer dan 1000 individuele aandelen of obligaties wordt belegd. Wanneer enkelen daarvan onverwacht slecht presteren dan is de invloed daarvan op de totale beleggingsportefeuille gering.

3. Fondshuizen.
Elk fondshuis heeft zijn eigen filosofie over beleggen. In sommige perioden werkt volgens hun een bepaalde aanpak beter dan in andere perioden. Om het risico te spreiden dat uw portefeuille onevenredig wordt getroffen door een tijdelijke periode waarin een bepaalde aanpak niet goed werkt streven zij ernaar om niet meer dan twee beleggingsfondsen van hetzelfde fondshuis in portefeuille te hebben.

Een goede spreiding komt er op neer dat niet alle onderdelen van de portefeuille op hetzelfde moment een stijging of daling laten zien. Wel hebben al deze beleggingen een positief verwacht rendement maar zal dat rendement niet op dezelfde manier worden bereikt.

Actief beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid dat zij voeren heeft een actieve aanpak. Dat betekent dat zij geloven dat het een meerwaarde heeft om voortdurend kansen en risico’s af te wegen en wanneer nodig de beleggingsportefeuille te beschermen. Door minder te verliezen in slechte perioden hoeft ook minder rendement te worden gemaakt om weer terug te zijn bij de uitgangspositie van de beleggingsportefeuille. Hun actieve beleggingsbeleid betekent volgens hen niet dat veel transacties worden gedaan. Zij houden altijd de lange termijn doelstellingen van uw beleggingsportefeuille voor ogen.

Lees meer in het aparte document over het beleggingsbeleid. Hierin wordt ook meer verteld over de Max-strategie.CombinatieIn aanvulling op de 100% duurzame portefeuille zijn de globes van Morningstar een van de selectiecriteria voor alle portefeuilles.
ActiefSommige markten zijn efficient en kunnen met een passief product, zoals een indextracker, worden gevolgd. Andere markten niet. Blauwtulp gelooft erin dat het nuttig is om na te denken en gespecialiseerde fondsmanagers aan te stellen in ineffiente delen van de financiele markten.
Maatwerk, ModelportefeuilleBlauwtulp Staat bekend om de Blauwtulp Equity Strategie en daarmee voeren wij wereldwijd gespreid aandlen selecties uit die actief gemanaged wordt met individuele aandelen., De modelportefeuilles zijn samengesteld met de volgens Blauwtulp Wealth Management best mogelijke beleggingen die zij voor de cliënt kunnen selecteren op basis van een modelmatige benadering met 25 objectieve criteria. Als cliënten eigen opvattingen of voorkeuren hebben dan kunnen deze worden verwerkt in een maatwerkportefeuille. Maatwerk is mogelijk vanaf €250.000,-
Groei , WaardebehoudWaardebehoud is belangrijk omdat een forse terugval in de portefeuille (50%) met nog meer rendement (100%) moet worden goedgemaakt. Een stabiel rendement en relatief kleine schommelingen dragen bij aan de doelstelling van vermogensbehoud.
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties
JaVoor 10-15% bestaat de portefeuille uit een hedge-of-hedge fonds. Daarvan zijn zij adviseur. Het fonds belegt in ongeveer 20 onderliggende exclusieve hedgefondsen die voor particulieren doorgaans niet toegankelijk zijn. Het fonds is goedgekeurd door de AFM.
Abn Amro, Binck Bank, Degiro, InsingerGilissen, Lynx
JaAlle partners hebben (een deel van) hun beleggingen belegd bij Blauwtulp Wealth Management
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders