Het beleggingsbeleid is volgens Axento gebaseerd op drie principes. Het eerste principe is dat spreiding het risico van een beleggingsportefeuille verlaagt, zonder dat het rendement afneemt. Daarnaast betekent een goede spreiding in de regel een stabieler verloop van de waarde van uw beleggingen.

Het tweede principe is dat ze het neerwaartse risico van uw vermogen zoveel als mogelijk willen beheersen. Dit doen ze door een deel van uw vermogen te beleggen in zogenaamde ‘stijlfactoren’. Axento belegt op dit moment in kwaliteitsbedrijven en bedrijven met lage volatiliteit (beweeglijkheid). Met deze factoren kan volgens hun het risico worden verlaagd, zonder dat het verwachte rendement afneemt.

Het derde principe is dat ze uw vermogen zoveel mogelijk duurzaam willen beleggen. Naast een financieel rendement levert duurzaam beleggen volgens Axento ook een maatschappelijk voordeel op. Als belegger kunt u bepaalde duurzame ondernemingen stimuleren, maar ook voorkomen dat bedrijven uw vermogen gebruiken voor milieuonvriendelijke of onethische praktijken. Door gebruik te maken van Indexfondsen en ETF’s kunnen zij uw vermogen transparant en tegen lage kosten beleggen volgens hun drie principes.

Voor het inrichten van de modelportefeuilles voor de lange termijn, hanteren ze een kwantitatief optimalisatiemodel. Aan de hand van verwachte of historische rendementen, risico’s en onderlinge correlaties van verschillende beleggingen, wordt een modelportefeuille met een optimale verhouding tussen rendement en risico berekend. Binnen de modelportefeuilles wordt belegd in stijlfactoren. Voor het selecteren van deze stijlfactoren baseren ze zich op wetenschappelijk onderzoek, beleggingsanalyses en historische resultaten. Verder richten ze de modelportefeuilles zo duurzaam mogelijk in, waarbij axento alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid nauwgezet volgen. Bij de definitieve inrichting maken ze gebruik van Indexfondsen en ETF’s. Hierbij maken ze opnieuw de afweging tussen rendement, risico en kosten.

Op verzoek is een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid beschikbaar

Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting
ActiefMet passieve producten
Modelportefeuille
Duurzaam, Groei , Waardebehoud
Indextrackers
Nee
Binck Bank
JaPartners en medewerkers
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders