De beleggingsfilosofie is gebaseerd op uitgangspunten waarmee Auréus streeft naar rust in de portefeuilles en waardoor ze uiteindelijk een optimaal beleggingsresultaat verwachten te realiseren. Het beleggingsbeleid is dan ook gebaseerd een aantal beleggingsprincipes:

-markten zijn efficiënt
-risico en rendement zijn gerelateerd
-de asset allocatie bepaalt het rendement
-spreiding is essentieel
-geen timing, wél herbalanceren
-wetenschappelijk onderbouwd beleid
-minimaliseren van kosten

Deze beleggingsfilosofie is verweven in de strategie. Dat betekent onder meer dat er wereldwijd belegd wordt. Daarbij gaat de voorkeur uit naar zowel indexfondsen alsook breed gespreide factor fondsen. Ook kan er door de klant voor gekozen worden om het aandelengedeelte van de portefeuille in te vullen met individuele aandelen.

Gebruik van deze fondsen moet ervoor zorgen dat er op langere termijn een hoger, voor risico gecorrigeerd, rendement wordt behaald ten opzichte van de markt. De kostenstructuur van deze passieve en factor fondsen zijn beduidend lager dan die van actief beheerde fondsen. Omdat de verhouding tussen risico en rendement op dit moment uit balans lijkt, biedt Auréus haar klanten de mogelijkheid om het renterisico van de portefeuille te beperken. Dit doen ze door te beleggen in obligaties met kortere gemiddelde looptijd en daarmee een lagere rentegevoeligheid. Daarnaast beleggen ze in alternatieven met laag risico. Het rendement van deze alternatieven komt volledig losstaand van de renteniveaus tot stand, waarmee deze fondsen derhalve geen renterisico kennen. Deze alternatieven zijn ook vrijwel geheel ongecorreleerd met de aandelenmarkten.

Best in classAlle beleggingen van Auréus worden gescreend op de UNPRI principes. Daarnaast wordt er zo veel mogelijk gekozen voor fondsen die werken met uitsluiting en engagement in het kader van duurzaamheid. In het beleid heeft duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid een plaats. Ten eerste hebben ze voor al hun beleggingen in beeld gebracht in welke mate ze aan de ESG-criteria voldoen. ESG staat voor Environmental, Social en Governmental. Dit wil zeggen dat er wordt beoordeeld hoe bedrijven presteren op het gebied van milieu, mensenrechten, bedrijfsvoering en overige ethische zaken. De producten waarin ze beleggen voldoen in principe aan de basisvereisten die zijn vastgelegd in de “United Nations Principles for Responsible Investment”.
ActiefAuréus is kritisch op de toegevoegde waarde van actief management. Als een actief fonds wordt opgenomen in hun portefeuilles is het aan een grondige analyse onderworpen en heeft het aan kunnen tonen aan hun beoordelingscriteria te kunnen voldoen. In de meeste gevallen worden er alleen actieve fondsen opgenomen die werken op basis van wetenschappelijk aangetoonde meerwaarde (factorbeleggingen).
Maatwerk, ModelportefeuilleMaatwerk portefeuilles zijn mogelijk vanaf een vermogen van € 500.000,-
Groei De insteek van het beleggingsbeleid van Auréus is groei van portefeuilles, maar daarbij is er wel veel aandacht voor beheersing van de neerwaartse risico's.
Beleggingsfondsen, Indextrackers
Nee
InsingerGilissen
JaDe partners beleggen voor zichzelf op een zelfde manier als voor hun klanten. Dat vinden ze een vanzelfsprekend vanuit oogpunt van ondernemerschap en commitment.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement