Vermogensbeheer bij Attent is een beleggingsdienstverlening met een minimuminleg van Eur 150.000,- . Clienten maken in overleg met hun vermogensbeheerder een keuze uit 5 risicoprofielen. Er kan belegd worden in individuele aandelen en obligaties, beleggingsfondsen, indextrackers en afgeleide beleggingsinstrumenten.

Attent Vermogensbeheer is specialist in Value Investing. Value Investing is beleggen in bedrijven die op de beurs ver onder hun intrinsieke waarde gewaardeerd zijn. Naast de macro-economische factoren worden de beleggingen voortdurend in kaart gebracht en beoordeeld. Zo dienen bedrijven producten te maken of diensten te leveren die consumenten op lange termijn nodig hebben en dienen deze producten of diensten gemakkelijk te begrijpen zijn.

Als bedrijven door deze selectie komen, worden ze nader onder de loep genomen. In dat geval wordt gekeken naar de cijfers en de kwaliteit van het bedrijf. Het bedrijf moet financieel gezond zijn en mag geen of nauwelijks verlies hebben geleden in de laatste jaren. Bedrijven met hoge schulden worden uitgesloten. In tijden van financiele malaise kunnen bedrijven met een gezonde balans en een sterke kaspositie hier volgens Attent vermogensbeheer voordeel mee behalen en sneller herstellen.

Een ander vereiste van de bedrijven die mogelijk in de portefeuille worden opgenomen is dat deze bedrijven een capabel en betrokken management hebben. Commitment van het management is volgens Attent vermogensbeheer van groot belang voor de groei van de onderneming op lange termijn.

Geen
Actief
ModelportefeuilleStandaard wordt er belegd via een modelportefeuille. Optioneel is maatwerk mogelijk.
Aanvulling inkomen, Groei Er is een portefeuille mogelijk die volledig gericht is op inkomen
Aandelen, ObligatiesFocus op individuele aandelen en obligaties aangevuld met indextrackers en eventueel beleggingsfondsen.
Nee
Binck Bank, InsingerGilissen, KBC, NIBC MarketsOok Binck Bank België, Daarnaast ook nog VP Bank
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders