Uit een wereldwijd aanbod van externe vermogensbeheerders stelt ABN AMRO een breed gespreide beleggingsportefeuille samen. U kiest bij ABN Amro vermogensbeheer voor een van de verschillende mandaten (portefeuilles). 
Multi manager mandaat: in het Multi Manager Mandaat wordt uw portefeuille actief beheerd en wordt uitsluitend belegt in beleggingsfondsen. Comfort inkomsten mandaat: in het Comfort Inkomsten Mandaat ligt het accent op beleggingen die inkomsten opleveren. In het inkomsten mandaat wordt voornamelijk belegt in index-trackers en indexfondsen, aangevuld met beleggingsfondsen die dividend uitkeren. Duurzaam fondsen mandaat: de strategie van het duurzaam fondsen mandaat is vergelijkbaar aan het multi manager mandaat. Uw beleggingsportefeuille bestaat echter uit duurzame beleggingsfondsen.

Waarin onderscheidt ABN Amro in haar beleggingsbeleid van andere banken en beleggingsondernemingen?
- ABN Amro combineert haar interne expertise met externe expertise op deelgebieden (o.a. door ondernemingsanalyse, duurzaamheidsbeleid en technische analyse).
- ABN Amro gelooft dat een actief beleid waarde toevoegt bij de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën. Op productniveau maakt ABN Amro gebruik van actief beheerde beleggingsproducten voor markten waar bewezen is dat deze waarde hebben kunnen toevoegen. Voor markten waar dit niet het geval is concentreert ABN Amro zich op passieve beleggingsproducten.
-Beleggingsbeslissingen worden genomen door een team van beleggingsspecialisten met een bewezen track record en een ruime ervaring. 
- ABN Amro is ervan overtuigd dat een analyse van duurzaamheid factoren en bijbehorende duurzaamheidsscores helpt bij het beoordelen van de kwaliteit van individuele ondernemingen. Bij deze beoordeling kijkt ABN Amro dus zowel naar de financiële situatie als de duurzaamheidsscore van de onderneming.
- Risicoanalyse en meting van de resultaten zijn standaard onderdeel van het beleggingsproces en helpt ABN Amro bij het maken van de juiste keuzes.

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl heeft ABN Amro?
De beleggingsstrategie kan omschreven worden als actief en is gebaseerd op fundamentele gronden. Hierbij maakt ABN Amro gebruik van kwantitatieve analyses (zoals screening, risicoanalyses en technische analyses) in het beslissingsproces om een efficiënte en tijdige besluitvorming te borgen. In het beleggingsproces onderscheidt ABN Amro de volgende samenhangende stappen:
- Macro-economisch onderzoek: de analisten van ABN AMRO analyseren de onderliggende fundamentele ontwikkelingen en verkennen de impact op de toekomstige beleggingsomgeving.
- Tactisch beleid: actief inspelen op verwachte marktontwikkelingen op basis van de toekomstige beleggingsomgeving. Het ABN AMRO Beleggingscomité is verantwoordelijk voor de tactische vermogensverdeling en komt wekelijks samen.
- Modelportefeuille-constructie: samenstellen van concrete beleggingsportefeuilles per risicoprofiel door het selecteren van beleggingsinstrumenten in lijn met de gekozen verdeling van beleggingen over de verschillende vermogenscategorieën.
- Communicatie en implementatie: doorvoeren van de beleggingsbeslissingen in de beleggingsportefeuilles van de vermogensbeheerklanten en het geven van beleggingsadviezen aan de klanten die hebben gekozen voor het concept beleggingsadvies.

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?
De vermogenscategorieën bij de ABN zijn: aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. In het beleggingsbeleid accepteert ABN Amro uitsluitend valutarisico’s die voortkomen uit beleggingen in de vermogenscategorieën met een hoge volatiliteit (o.a. aandelen en onroerend goed). Dit doen ze om te voorkomen dat het valutarisico het totale risico domineert.

Best in class, Negatieve uitsluiting, SpecialiteitIn het Multi Manager Mandaat sluiten wij de bedrijven uit de voorkomen op de controversiele wapenlijst zoals dat in Nederland is afgesproken.
ActiefIn het Multi Manager Mandaat heeft ABN over het algemeen de voorkeur voor actief belegde oplossingen. Voor een aantal beleggingscategorieen geven wij de voorkeur voor een passieve oplossing. Ook geldt dat we voor de overige categorieen altijd kunnen keizen voor een passieve oplossing voor een korte of langer periode als marktomstandigheden hier aanleiding toe geven.
ModelportefeuilleVoor de invulling van het Multi Manager Mandaat gebruikt ABN een modelportefeuille. Er is een modelportefeuille per risicoprofiel. Deze verschillen van elkaar in de invulling en de gekozen Mandaten en fondsen. Op deze manier kan volgens ABN beter worden ingespeelen op de risicohouding die de klant in zijn risicoprofiel heeft aangegeven.
Aanvulling inkomen, Groei , WaardebehoudVoor de risicoprofielen 4 t/m 6 geldt dat deze meer gericht zijn op de groei van het vermogen op de langere termijn. , Voor de risicoprofielen 2 t/m 3 geldt dat deze meer gericht zijn op het behoudt van het vermogen op de lanagere termijn.
Beleggingsfondsen, IndextrackersIn het Multi Manager Mandaat wordt er niet direct belegt in aandelen en obligaties. Dit gaat via beleggingsfondsen en ETFs of Indexfondsen. In het geval van passief heeft ABN een voorkeur voor indexfondsen. Hoe een categorie wordt ingevuld hangt af van hun beleggingsbeleid en marktomstandigheden.Voor de onderliggende Managers is er geen beperking in het assortiment. Behalve de controversiële wapenlijst die in Nederland wettelijk verplicht is.
In het Multi Manager Mandaat is het niet toegestaan om derivaten te gebruiken rechtstreeks in de portefeuille van de klant. In de gebruikte beleggingsfondsen is dit wel toegestaan. Als het gaat om gebruik van derivaten voor efficiente portefeuille inrichting. Het gebruik van derivate voor leverage is niet toegestaan.
JaABN AMRO heeft de beschikking over een eigen beleggingsfondsenplatform in Luxemburg. Via dit platform geven wij mandaten uit aan externe beheerders van over de hele wereld. Geen van deze externe beheerders staat bij ABN AMRO op de loonlijst. ABN AMRO is wel de juridisch eigenaar van de producten maar huurt de beleggingsexpertise in. Hiermee hebben we het beste van beiden werelden. De controle over de gelden gebeurd door ABN AMRO en op deze manier kunnen wij de beste beheerders van de wereld inhuren om deze gelden voor ons te beheren. Het zijn dus geen huisfondsen in de klassiek zin van het woord.
Abn Amro
NeeABN AMRO is een beursgenoteerde onderneming er is dus geen sprake van een partnerstructuur. Wel beleggen de meeste ABN AMRO medewerkers in de producten van ABN AMRO.
De getoonde beleggingen en de tabel is van ABN AMRO Vermogensbeheer. Naast deze dienstverlening biedt ABN AMRO ook andere dienstverleningen aan. Gebruik onze vergelijkingsmodule om alle mogelijkheden te vergelijken.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement