Loyalis is een inkomensverzekeraar en was onderdeel van APG groep, maar in 2018 overgenomen door ASR. Vanaf 2020 worden naar verwachting de activiteiten geïntegreerd bij ASR. Het bedrijf verzorgt aanvullingen op de pensioen- en inkomensregelingen voor overheid, onderwijs, energie- en nutsbedrijven en de bouwnijverheid. Het gaat daarbij om het verzekeren van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen. Op 1 januari 2002 werd Loyalis opgericht. De werkgevers en werknemers waren aanvankelijk zelf eigenaar van Loyalis. De sociale partners hadden via de Stichting Loyalis een aandelenbelang van tachtig procent in Loyalis NV. Sindsdien hebben de sociale partners in de Stichting Loyalis de aandelen overgedragen.


Loyalis heeft ook een particuliere oplossing, los van werkgevers, namelijk het ZZP-pensioen. Dit product is een fiscaal voordelig (Box 1) beleggingsproduct. Met het ZZP-pensioen richt Loyalis zich op ondernemers, maar ook op mensen in loondienst die geen of onvoldoende pensioen hebben opgebouwd.


U kunt in drie fondsen beleggen waarover uw inleg verspreid wordt. U hoeft niet zelf het risico aan te passen, dat wordt door Loyalis gedaan voor u. Inleg kan ineens, periodiek, of een tijdje niet. U kunt uw pensioen laten ingaan tot vijf jaar vóór de AOW-leeftijd en laten uitkeren vanaf 5 jaar na AOW-leeftijd tot levenslang. De beleggingen vinden uitsluitend plaats in ESG-aandelen. Dit betekent dat maatschappelijk verantwoord wordt belegd, zonder dat daar per se de financiële doelen voor moeten worden gewijzigd. Er wordt belegd in BlackRock fondsen met maatschappelijk verantwoorde doelstellingen.


 
Loyalis
Naam aanbieder
Loyalis
Type beheer
Online beheer
Onderdeel van
APG Groep
Minimum inlegbedrag
€ 0,-
Vestiging(en)
-
Jaar actief
2002
Onderscheidingen
-

De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbiedersBeleggingsbeleid Loyalis


Als u belegt bij Loyalis, wordt uw vermogen gespreid over drie fondsen: het Loyalis Global Equity Fund, het Loyalis Global Interest Plus Fund en het Loyalis Global Interest Fund. Loyalis zegt het volgende over de beleggingen in haar passieve fondsen:

- Het Loyalis Global Equity Fund richt zich op beleggers die willen beleggen in een wereldwijde breed gespreide
aandelenportefeuille. Het fonds streeft naar vermogensgroei op langere termijn door te beleggen in wereldwijde aandelen. De voornaamste risicofactor in dit fonds is de variabiliteit van aandelenkoersen. Daarom is dit fonds misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het Loyalis Global Equity Fund belegt niet rechtstreeks in aandelen, maar indirect door te beleggen in fondsen van andere beheerders. Op dit moment heeft Loyalis Sparen & Beleggen N.V. fondsen geselecteerd van Blackrock Investment Management (UK) Limited. Aandelen worden daarbij wereldwijd belegd in de lokale valuta in zowel ontwikkelde markten als opkomende markten. Dit waarborgt een goede spreiding over zowel regio’s als sectoren.

- Het Loyalis Global Interest Plus Fund richt zich op beleggers die willen beleggen in wereldwijde risicovolle obligaties met middellange looptijden. Het fonds belegt wereldwijd in obligaties van bedrijven en (quasi) overheden van opkomende markten. Het fonds streeft naar vermogensgroei op langere termijn door te beleggen in obligaties met een hoger risicoprofiel. Voor het accepteren van dit hoger risicoprofiel ontvangt de belegger doorgaans een risicopremie, te weten “spread”. De voornaamste risicofactor in dit fonds is variabiliteit van deze risicopremie, spread risico. Daarom is dit fonds misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het Loyalis Global Interest Plus Fund belegt niet rechtstreeks in obligaties, maar indirect door te beleggen in fondsen van andere beheerders. Op dit moment heeft Loyalis Sparen & Beleggen N.V. fondsen geselecteerd van Blackrock Investment Management (UK) Limited. Obligaties worden geselecteerd in ontwikkelde markten uitgegeven door bedrijven en in mindere mate door overheden(instellingen) en supranationale instellingen. Deze obligaties luiden in Euro en in US dollars. Daarbij wordt ook een gedeelte belegd in (quasi) staatsobligaties van opkomende markten welke luiden in US dollars. Dit waarborgt een goede spreiding over zowel regio’s als sectoren. De geselecteerde obligaties zijn voor een groot gedeelte kredietwaardige debiteuren waarmee doorgaans een grote mate van zekerheid wordt behaald wat betreft de betaling van coupons en aflossing van de hoofdsom op de vastgestelde datum. Daarnaast zijn obligaties geselecteerd van mindere kredietwaardigheid (dit betekent dat ze een relatief lage kredietrating hebben).

- Het Loyalis Global Interest Fund richt zich op beleggers die willen beleggen in wereldwijde obligaties met lange
looptijden. Het fonds belegt in hoogwaardige obligaties met een grote zekerheid van betaling van coupon en hoofdsom. Dit fonds is gericht op het volgen van een langjarige renteontwikkeling. De voornaamste risicofactor in dit fonds is renterisico. Daarom is dit fonds misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het Loyalis Global Interest Fund belegt niet rechtstreeks in obligaties, maar indirect door te beleggen in fondsen van andere beheerders. Op dit moment heeft Loyalis Sparen & Beleggen N.V. fondsen geselecteerd van The Vanguard Group (Ireland) Limited. Obligaties worden geselecteerd in ontwikkelde markten met de nadruk op hoogwaardige Europese staatsobligaties. Daarbij wordt ook een gedeelte belegd in obligaties buiten Europa alsmede in bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde obligaties. Dit waarborgt een goede spreiding over zowel regio’s als sectoren. De geselecteerde obligaties zijn uitgegeven door kredietwaardige debiteuren.

De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbieders


Kosten LoyalisDe beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbieders


Loyalis rendement


Er zijn (op dit moment) geen rendementen bekend. Loyalis wil of kan deze niet inzichtelijk maken.
De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbieders


Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag

Contact Finner

Bart Spronk
010-3070880
Plan afspraak
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement