ZZP Pensioen is een product van ASR Vermogensbeheer. ZZP Pensioen is in 2015 ontwikkeld door Loyalis (destijds onderdeel van de APG groep), Stichting ZZP Nederland en Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) en de pensioenspecialisten van APG. a.s.r. heeft Loyalis in 2018 overgenomen. <br> <b>Belasting</b> Een groot deel van je inleg krijg je van de Belastingdienst terug. Het geld dat je stort is - binnen je fiscale ruimte- aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Over het saldo op de ZZP Pensioenrekening betaal je geen belasting. Later - als het pensioen wordt uitgekeerd - betaal je belasting over de uitkeringen.<br> <b>Beleggingen</b> ZZP Pensioen is een beleggingsrekening voor het opbouwen van jouw oudedagsvoorziening. Je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je stort op deze rekening. Dit geld wordt belegd. Er wordt gewerkt met vaste beleggingsmixen van 3 fondsen. De mix wordt steeds opnieuw aangepast aan hoe lang het nog duurt totdat jij met pensioen gaat. We noemen dit de lifecycle. Je hoeft daar zelf niets aan te doen. De beleggingen vinden uitsluitend plaats in ESG-aandelen. Dit betekent dat maatschappelijk verantwoord wordt belegd, zonder dat daar per se de financiële doelen voor moeten worden gewijzigd. Er wordt belegd in BlackRock fondsen met maatschappelijk verantwoorde doelstellingen.<br> <b>Op je pensioendatum</b> Met dat kapitaal moet je later - als je met pensioen wilt – een uitkering aankopen. Dit wordt ook wel een lijfrente genoemd. Je hoeft nu nog niet te kiezen wanneer. Alleen moet je je uitkering uiterlijk in laten gaan in het vijfde jaar nádat je voor het eerst AOW krijgt. <b>Arbeidsongeschiktheid en overlijden</b> Als je arbeidsongeschikt wordt, kun je het saldo op de rekening wel eerder opnemen. Bij jouw overlijden krijgen jouw nabestaanden het saldo op jouw rekening uitgekeerd. <b>Toezicht</b> De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op ZZP Pensioen. De AFM let er bijvoorbeeld op dat ZZP Pensioen voldoet aan wettelijke regels en dat de informatie over ZZP pensioen juist, duidelijk en niet misleidend is. Daarnaast heeft de Stichting ZZP Pensioen, bestaande uit vertegenwoordigers van Stichting ZZP Nederland en Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP), toezicht op ZZP Pensioen. De stichting controleert de uitvoering en stemt af over verbeteringen. <b>Afgescheiden vermogen</b> Het vermogen op jouw ZZP Pensioen rekening valt buiten een eventueel faillissement van a.s.r. Dit komt omdat de beleggingen in de ZZP Fondsen niet op de balans van a.s.r. staan. De klanten van ZZP Pensioen (unithouders) – zijn de eigenaar van de beleggingen in de ZZP Fondsen. Het juridische eigendom van deze beleggingen is onder gebracht in een aparte stichting: Stichting Bewaarneming LSB. Deze stichting heeft – overeenkomstig de wet – uitsluitend tot taak de juridische eigendom van de activa toebehorende aan de klanten van de ZZP fondsen te bewaren. Middels deze stichting wordt er voor gezorgd dat de beleggingen te allen tijden van de balans van a.s.r. en van ASR Vermogensbeheer als beheerder afgescheiden zijn.

 
ASR
Naam aanbieder
ASR Vermogensbeheer
Type beheer
Online beheer
Onderdeel van
ASR Vermogensbeheer
Minimum inlegbedrag
€ 0,-
Vestiging(en)
-
Jaar actief
2015
Onderscheidingen
-

De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbieders


Beleggingsbeleid ASR Vermogensbeheer


Als u belegt bij ASR, wordt uw vermogen gespreid over drie fondsen: het Loyalis Global Equity Fund, het Loyalis Global Interest Plus Fund en het Loyalis Global Interest Fund. ASR zegt het volgende over de beleggingen in haar passieve fondsen:

- Het Loyalis Global Equity Fund richt zich op beleggers die willen beleggen in een wereldwijde breed gespreide
aandelenportefeuille. Het fonds streeft naar vermogensgroei op langere termijn door te beleggen in wereldwijde aandelen. De voornaamste risicofactor in dit fonds is de variabiliteit van aandelenkoersen. Daarom is dit fonds misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het Loyalis Global Equity Fund belegt niet rechtstreeks in aandelen, maar indirect door te beleggen in fondsen van andere beheerders. Op dit moment heeft ASR fondsen geselecteerd van Blackrock Investment Management (UK) Limited. Aandelen worden daarbij wereldwijd belegd in de lokale valuta in zowel ontwikkelde markten als opkomende markten. Dit waarborgt een goede spreiding over zowel regio’s als sectoren.

- Het Loyalis Global Interest Plus Fund richt zich op beleggers die willen beleggen in wereldwijde risicovolle obligaties met middellange looptijden. Het fonds belegt wereldwijd in obligaties van bedrijven en (quasi) overheden van opkomende markten. Het fonds streeft naar vermogensgroei op langere termijn door te beleggen in obligaties met een hoger risicoprofiel. Voor het accepteren van dit hoger risicoprofiel ontvangt de belegger doorgaans een risicopremie, te weten “spread”. De voornaamste risicofactor in dit fonds is variabiliteit van deze risicopremie, spread risico. Daarom is dit fonds misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het Loyalis Global Interest Plus Fund belegt niet rechtstreeks in obligaties, maar indirect door te beleggen in fondsen van andere beheerders. Op dit moment heeft ASR fondsen geselecteerd van Blackrock Investment Management (UK) Limited. Obligaties worden geselecteerd in ontwikkelde markten uitgegeven door bedrijven en in mindere mate door overheden(instellingen) en supranationale instellingen. Deze obligaties luiden in Euro en in US dollars. Daarbij wordt ook een gedeelte belegd in (quasi) staatsobligaties van opkomende markten welke luiden in US dollars. Dit waarborgt een goede spreiding over zowel regio’s als sectoren. De geselecteerde obligaties zijn voor een groot gedeelte kredietwaardige debiteuren waarmee doorgaans een grote mate van zekerheid wordt behaald wat betreft de betaling van coupons en aflossing van de hoofdsom op de vastgestelde datum. Daarnaast zijn obligaties geselecteerd van mindere kredietwaardigheid (dit betekent dat ze een relatief lage kredietrating hebben).

- Het Loyalis Global Interest Fund richt zich op beleggers die willen beleggen in wereldwijde obligaties met lange
looptijden. Het fonds belegt in hoogwaardige obligaties met een grote zekerheid van betaling van coupon en hoofdsom. Dit fonds is gericht op het volgen van een langjarige renteontwikkeling. De voornaamste risicofactor in dit fonds is renterisico. Daarom is dit fonds misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het Loyalis Global Interest Fund belegt niet rechtstreeks in obligaties, maar indirect door te beleggen in fondsen van andere beheerders. Op dit moment heeft ASR fondsen geselecteerd van The Vanguard Group (Ireland) Limited. Obligaties worden geselecteerd in ontwikkelde markten met de nadruk op hoogwaardige Europese staatsobligaties. Daarbij wordt ook een gedeelte belegd in obligaties buiten Europa alsmede in bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde obligaties. Dit waarborgt een goede spreiding over zowel regio’s als sectoren. De geselecteerde obligaties zijn uitgegeven door kredietwaardige debiteuren.

De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbieders


Kosten ASR Vermogensbeheer


Voor een voorbeeldberekening kunt u gebruik maken van de vergelijker.

Doorlopende kosten
Periodieke kosten-
BeheerfeeDe beheerkosten (o.a. voor administratie) bedragen €35 (inclusief btw) per jaar.
Performance fee
TransactiekostenDe transactieprovisies verschillen per fonds. Op basis van een jaarlijkse herweging van uw portefeuille (omloopfactor) van 25% zijn de kosten ca. 0,05% - 0,1% per jaar.
Servicefee-
Kosten ProductenDe totale fondskosten bedragen gemiddeld 0,42% per profiel. Dit is inclusief de onderliggende implicite transactiekosten van de subfondsen.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuille€40 eenmalige kosten plus aankoopkosten van de portefeuille (ca. 0,1% - 0,2%).
Kosten afbouw portefeuilleEenmalige verkoopkosten van de portefeuille (ca. 0,1% - 0,2%).

De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbieders


ASR Vermogensbeheer rendement


Er zijn (op dit moment) geen rendementen bekend. ASR Vermogensbeheer wil of kan deze niet inzichtelijk maken.
De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbieders


Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement