ASR vermogensbeheer omschrijft zichzelf als een Nederlandse vermogensbeheerder; direct, nuchter en rechtdoorzee. Duurzaamheid staat volgens hun centraal. Zo wordt er bijvoorbeeld nee gezegd tegen wapenhandel en ja tegen Nederlandse landbouwgrond. Hierdoor probeert ASR vermogensbeheer bij te dragen aan positieve ontwikkelingen voor mens en milieu.

Aanpak
ASR vermogensbeheer geeft aan te beleggen voor klanten zoals ze ook voor zichzelf zouden beleggen. De aandacht gaat niet uit naar bitcoins, commodities en day trading maar op duurzaamheid met een lange termijn resultaat. Ze geloven dat een financieel en maatschappelijk rendement hand in hand gaan.

Diensten
ASR vermogensbeheer biedt pensioenopbouw aan met de dienstverlening ZZP pensioen en vermogensopbouw met de dienstverlening ASR Doelgericht Beleggen. De invulling van de portefeuille gaat met mixfondsen. Deelnemen kan vanaf 10 euro inleg.&

 
ASR
Naam aanbieder
ASR Vermogensbeheer
Type beheer
Online beheer
Onderdeel van
ASR Vooruit B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 0,-
Vestiging(en)
Utrecht
Jaar actief
2007
Onderscheidingen
-

De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbieders


Beleggingsbeleid ASR Vermogensbeheer


Als u belegt bij ASR, wordt uw vermogen gespreid over drie fondsen: het Loyalis Global Equity Fund, het Loyalis Global Interest Plus Fund en het Loyalis Global Interest Fund. ASR zegt het volgende over de beleggingen in haar passieve fondsen:

- Het Loyalis Global Equity Fund richt zich op beleggers die willen beleggen in een wereldwijde breed gespreide
aandelenportefeuille. Het fonds streeft naar vermogensgroei op langere termijn door te beleggen in wereldwijde aandelen. De voornaamste risicofactor in dit fonds is de variabiliteit van aandelenkoersen. Daarom is dit fonds misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het Loyalis Global Equity Fund belegt niet rechtstreeks in aandelen, maar indirect door te beleggen in fondsen van andere beheerders. Op dit moment heeft ASR fondsen geselecteerd van Blackrock Investment Management (UK) Limited. Aandelen worden daarbij wereldwijd belegd in de lokale valuta in zowel ontwikkelde markten als opkomende markten. Dit waarborgt een goede spreiding over zowel regio’s als sectoren.

- Het Loyalis Global Interest Plus Fund richt zich op beleggers die willen beleggen in wereldwijde risicovolle obligaties met middellange looptijden. Het fonds belegt wereldwijd in obligaties van bedrijven en (quasi) overheden van opkomende markten. Het fonds streeft naar vermogensgroei op langere termijn door te beleggen in obligaties met een hoger risicoprofiel. Voor het accepteren van dit hoger risicoprofiel ontvangt de belegger doorgaans een risicopremie, te weten “spread”. De voornaamste risicofactor in dit fonds is variabiliteit van deze risicopremie, spread risico. Daarom is dit fonds misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het Loyalis Global Interest Plus Fund belegt niet rechtstreeks in obligaties, maar indirect door te beleggen in fondsen van andere beheerders. Op dit moment heeft ASR fondsen geselecteerd van Blackrock Investment Management (UK) Limited. Obligaties worden geselecteerd in ontwikkelde markten uitgegeven door bedrijven en in mindere mate door overheden(instellingen) en supranationale instellingen. Deze obligaties luiden in Euro en in US dollars. Daarbij wordt ook een gedeelte belegd in (quasi) staatsobligaties van opkomende markten welke luiden in US dollars. Dit waarborgt een goede spreiding over zowel regio’s als sectoren. De geselecteerde obligaties zijn voor een groot gedeelte kredietwaardige debiteuren waarmee doorgaans een grote mate van zekerheid wordt behaald wat betreft de betaling van coupons en aflossing van de hoofdsom op de vastgestelde datum. Daarnaast zijn obligaties geselecteerd van mindere kredietwaardigheid (dit betekent dat ze een relatief lage kredietrating hebben).

- Het Loyalis Global Interest Fund richt zich op beleggers die willen beleggen in wereldwijde obligaties met lange
looptijden. Het fonds belegt in hoogwaardige obligaties met een grote zekerheid van betaling van coupon en hoofdsom. Dit fonds is gericht op het volgen van een langjarige renteontwikkeling. De voornaamste risicofactor in dit fonds is renterisico. Daarom is dit fonds misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het Loyalis Global Interest Fund belegt niet rechtstreeks in obligaties, maar indirect door te beleggen in fondsen van andere beheerders. Op dit moment heeft ASR fondsen geselecteerd van The Vanguard Group (Ireland) Limited. Obligaties worden geselecteerd in ontwikkelde markten met de nadruk op hoogwaardige Europese staatsobligaties. Daarbij wordt ook een gedeelte belegd in obligaties buiten Europa alsmede in bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde obligaties. Dit waarborgt een goede spreiding over zowel regio’s als sectoren. De geselecteerde obligaties zijn uitgegeven door kredietwaardige debiteuren.

De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbieders


Kosten ASR Vermogensbeheer


Voor een voorbeeldberekening kunt u gebruik maken van de vergelijker.

Doorlopende kosten
Periodieke kosten-
BeheerfeeDe beheerkosten (o.a. voor administratie) bedragen €35 (inclusief btw) per jaar.
Performance fee
TransactiekostenDe transactieprovisies verschillen per fonds. Op basis van een jaarlijkse herweging van uw portefeuille (omloopfactor) van 25% zijn de kosten ca. 0,05% - 0,1% per jaar.
Servicefee-
Kosten ProductenDe totale fondskosten bedragen gemiddeld 0,42% per profiel. Dit is inclusief de onderliggende implicite transactiekosten van de subfondsen.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuille€40 eenmalige kosten plus aankoopkosten van de portefeuille (ca. 0,1% - 0,2%).
Kosten afbouw portefeuilleEenmalige verkoopkosten van de portefeuille (ca. 0,1% - 0,2%).

De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbieders


ASR Vermogensbeheer rendement


Er zijn (op dit moment) geen rendementen bekend. ASR Vermogensbeheer wil of kan deze niet inzichtelijk maken.
De beste pensioenaanbieder vinden?Vergelijk pensioenaanbieders


Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement