Rendement Alex Vermogensbeheer niet representatief

Deel dit artikel
Alex vermogensbeheer rendement

In de afgelopen jaren hebben wij op diverse momenten ontevreden beleggers van Alex Vermogensbeheer gesproken. In veel gevallen waren de rendementen van de voorbeeldportefeuille niet representatief. Dit was aanleiding voor ons om aanvullende vragen hierover te stellen. Alex Vermogensbeheer hield echter vast aan de methode om de rendementen te tonen van de voorbeeldportefeuilles en gaf geen inzicht in de rendementen van de gemiddelde cliëntportefeuilles. Het boetebesluit van de AFM is voor ons de aanleiding om een extra sanctie op te leggen aan Alex vermogensbeheer. Misleiding is - gezien de gepresenteerde feiten in het boetebesluit van de AFM - een feit. In bijgaand artikel een toelichting hierop. Hoger rendement voorbeeldportefeuille dan gemiddelde cliëntportefeuille

In het boetebesluit toetst de AFM de rendementen die zijn opgenomen in de reclames van Alex Vermogensbeheer met de rendementen van gemiddelde cliëntportefeuilles gedurende diverse perioden. Voor alle perioden is het cumulatieve rendement van de voorbeeldportefeuille hoger dan het cumulatieve rendement van de cliëntportefeuilles. Ter illustratie ziet u onderstaand voorbeeld van de periode van 1 oktober 2008 t/m 1 oktober 2013. Alex schermt met een cumulatief rendement van 58% behaald in het behoedzame profiel. Het gemiddelde rendement van 29 cliëntportefeuilles bedroeg echter slechts 42,70%. Een verschil van ruim 15%. 

Zoals onderstaande tabel aantoont, ontstaat het verschil in rendementen voornamelijk in de jaren 2008, 2009, 2012 en 2013 (behoedzaam profiel).