Rendement Alex Vermogensbeheer niet representatief

Deel dit artikel
Alex vermogensbeheer rendement

In de afgelopen jaren hebben wij op diverse momenten ontevreden beleggers van Alex Vermogensbeheer gesproken. In veel gevallen waren de rendementen van de voorbeeldportefeuille niet representatief. Dit was aanleiding voor ons om aanvullende vragen hierover te stellen. Alex Vermogensbeheer hield echter vast aan de methode om de rendementen te tonen van de voorbeeldportefeuilles en gaf geen inzicht in de rendementen van de gemiddelde cliëntportefeuilles. Het boetebesluit van de AFM is voor ons de aanleiding om een extra sanctie op te leggen aan Alex vermogensbeheer. Misleiding is - gezien de gepresenteerde feiten in het boetebesluit van de AFM - een feit. In bijgaand artikel een toelichting hierop. Hoger rendement voorbeeldportefeuille dan gemiddelde cliëntportefeuille

In het boetebesluit toetst de AFM de rendementen die zijn opgenomen in de reclames van Alex Vermogensbeheer met de rendementen van gemiddelde cliëntportefeuilles gedurende diverse perioden. Voor alle perioden is het cumulatieve rendement van de voorbeeldportefeuille hoger dan het cumulatieve rendement van de cliëntportefeuilles. Ter illustratie ziet u onderstaand voorbeeld van de periode van 1 oktober 2008 t/m 1 oktober 2013. Alex schermt met een cumulatief rendement van 58% behaald in het behoedzame profiel. Het gemiddelde rendement van 29 cliëntportefeuilles bedroeg echter slechts 42,70%. Een verschil van ruim 15%. 

Zoals onderstaande tabel aantoont, ontstaat het verschil in rendementen voornamelijk in de jaren 2008, 2009, 2012 en 2013 (behoedzaam profiel). 

Spreiding van de rendementen is hoog

Wat opvalt is dat de spreiding van de rendementen bij Alex Vermogensbeheer erg hoog is. In onderstaande tabel vindt u de spreiding van de cumulatieve rendementen voor een behoedzaam profiel (1 oktober 2008 t/m 1 oktober 2013). Op de horizontale as ziet u het rendement dat behaald is voor de onderzochte cliëntportefeuilles. De cliënt met het laagste cumulatieve rendement behaalde 31%. De voorbeeldportefeuille, wat tevens de hoogste waarneming is, behaalde 58% rendement. Het verschil tussen de klant met het hoogste en het laagste rendement bedraagt ruim 26%. Het verschil ontstaat niet alleen in het behoedzame profiel, maar ook in alle andere profielen.


 Gezien de werkwijze van Alex Vermogensbeheer (gebruik van technische analyse en meer dan 1000 verschillende portefeuilles) is het logisch dat er een grote spreiding is in de rendementen. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn. Alleen wanneer er besloten wordt om de rendementen van één voorbeeldportefeuille te communiceren ontstaat een verkeerde weergave van de werkelijkheid.  Alex opzettelijk in de fout?

Het valt op dat alle 29 onderzochte klantportefeuilles slechter presteren dan de voorbeeldportefeuille. De vraag rijst of er opzet in het spel is. Volgens de AFM was Binckbank in ieder geval op de hoogte van het verschil in rendementen tussen de voorbeeldportefeuille en de cliëntportefeuilles. Alex heeft voor de start van de reclamecampagnes namelijk onderzoek laten doen naar de rendementen. Hieronder vindt u een samenvatting van dit rapport. 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat Alex - voordat het aan de reclamecampagne begon - wist dat er verschillen aanwezig zouden zijn tussen de rendementen en dat de voorbeeldportefeuille mogelijk niet representatief was. Desondanks besloot Alex toch alleen de rendementen van de voorbeeldportefeuilles te communiceren. In het kader van het onderzoek van de AFM is echter niet vast komen te staan dat Alex bewust of opzettelijk onduidelijke en misleidende reclame-uitingen heeft gedaan. Wat kunt u doen?

Bent u niet tevreden met Alex Vermogensbeheer en wilt u hier iets aan doen? Wij kunnen u helpen in de zoektocht naar geschikte alternatieven via onze advies op maat dienstverlening. Wilt u Alex Vermogensbeheer vergelijken met andere vermogensbeheerders? Maak dan gebruik van onze vergelijkingsmodule. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen. In sommige vallen kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding. Vermogensmonitor.nl treedt op voor klagers over Alex Vermogensbeheer en kan u hierin adviseren.Andere artikelen over Alex Vermogensbeheer

20 strafpunten voor Alex Vermogensbeheer

Fikse boete voor Alex Vermogensbeheer wegens misleidende reclame

Onderzoek Alex Vermogensbeheer door VEBDeel dit artikel

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
 • Help mij starten
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag

Contact Finner

Stephan Freelink
010-3070880
Plan afspraak
Stephan Freelink
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement