Veelgestelde vragen

Antwoord op de belangrijkste vragen over beleggen, onze werkwijze en
hulp bij uw keuzes.

Wat voor risico loop ik met vermogensbeheer?

Vrijwel altijd geldt: hoe hoger het nagestreefde rendement, des te groter de risico’s. U maakt met de vermogensbeheerder afspraken over welke risico’s u wel en niet acceptabel vindt. Dit doet u middels een keuze voor een bepaald risicoprofiel, eventueel geadviseerd door de vermogensbeheerder. In een analyse maken we de gerealiseerde risico's van de verschillende vermogensbeheerders inzichtelijk. Ook tonen we daar de rendementen uit een extreem slecht jaar, zoals 2008. Zo weet u niet alleen het opwaartse, maar ook het neerwaartse potentieel bij een vermogensbeheerder.

Hoe moet ik de risico’s van vermogensbeheerders vergelijken?

Als u een analyse heeft aangevraagd dan ziet u hierin een uitgebreid risicoprofiel van de geselecteerde vermogensbeheerders. Hierin wordt duidelijk hoe uw vermogen verdeeld wordt over de assetcategorieën; aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. Ook ziet u in hoeverre de vermogensbeheerder kan schuiven in zijn assetallocatie en wat het gerealiseerde historische risico was over verschillende periodes. Daarnaast tonen we de gerealiseerde nettorendementen van de vermogensbeheerder, voor zowel de goede als de slechte jaren.

Welke risicoprofielen zijn er?

In onze vergelijking maken wij onderscheid in vijf risicoprofielen:

Zeer Defensief: u wilt weinig risico nemen. Instandhouding van uw vermogen vindt u het allerbelangrijkste en u heeft een heel korte beleggingshorizon (minder dan 5 jaar).

Defensief: u wilt graag dat uw vermogen groeit, maar met een beperkt risico. Waardebehoud komt op de eerste plaats en/of u heeft een korte beleggingshorizon ( 5 jaar).

Neutraal/gemiddeld: u neemt bewust een risico om rendement te halen en hebt minimaal een middellange termijn om vermogen op te bouwen (10 jaar).

Offensief: u kiest bewust voor een hoger risico met uitzicht op een hoger rendement. U heeft een lange beleggingshorizon (15 jaar).

Zeer Offensief: u kiest voor een zeer hoog risico om een hoog rendement te behalen. U heeft een zeer lange termijn om te beleggen (meer dan 15 jaar).

Hoe moet ik het gerealiseerde risico (standaarddeviatie) interpreteren?

De standaarddeviatie is een begrip in de statistiek welke een mate van spreiding rond het gemiddelde aangeeft. In principe geldt: hoe hoger de standaarddeviatie, hoe hoger het risico van de strategie. In ongeveer 68% van de gevallen zal het rendement één standaardafwijking van het gemiddelde vallen. In meer dan 95% van de gevallen zal het rendement hooguit twee standaardafwijking van het gemiddelde liggen. Wanneer een vermogensbeheerder een hogere standaarddeviatie heeft, is de voorspelde bandbreedte aan mogelijke rendementen breder en het risico dus hoger. Dit is zowel opwaarts potentieel als neerwaarts risico. Let daarom vooral op de hoogte van de standaarddeviatie van een vermogensbeheerder en vergelijk deze met de standaarddeviatie van andere partijen. Een hogere standaarddeviatie betekent meer risico.

Hoe veilig is het om te beleggen via een vermogensbeheerder of broker?

Wij adviseren alleen partijen die gecontroleerd worden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandsche Bank (DNB) en geregistreerd zijn bij het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Bij deze partijen worden de beleggingen altijd gescheiden (wet vermogensscheiding) van de partij zelf. Dus mocht de vermogensbeheerder omvallen dan vallen uw beleggingen niet in de failliete inboedel maar in een apart bewaarbedrijf, zoals Binckbank of Kasbank. Uw beleggingen blijven daarom van u. Lees hier meer over veiligheid bij beleggen.

Wat gebeurt er bij een faillissement van mijn vermogensbeheerder?

Een vermogensbeheerder mag zelf geen geld of een effectenrekening van zijn klanten aanhouden. De vermogensbeheerder opent daarom een rekening op naam van de belegger bij een depotbank. De depotbank verzorgt de administratie en bewaring van de effectenportefeuille. Geld dat belegd wordt voor klanten valt dus buiten de boedel van de vermogensbeheerder. Gaat de vermogensbeheerder failliet dan kunt u ervoor kiezen om de beleggingen zelf te beheren of een andere vermogensbeheerder in te schakelen.

Wat gebeurt er bij een faillissement van de depotbank?

Ook als de depotbank failliet gaat, komt uw effectenportefeuille niet in gevaar. De effecten zelf worden namelijk weer gescheiden gehouden van de depotbank en staan op uw eigen naam. Mocht de depotbank failliet gaan, dan kan er nooit aanspraak worden gemaakt op uw effecten. Die vallen buiten de boedel van de bank. In zo’n geval kunt u uw effectenportefeuille overhevelen naar een andere depotbank.

Wie houden er toezicht op de brokers en vermogensbeheerders?

Zowel De Nederlandsche Bank (DNB) als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is belast met de uitvoering van dit toezicht. Op grond van de Wet financieel toezicht moet voldaan worden aan verschillende wettelijke vormen van toezicht:

Gedragstoezicht: toezicht op deskundigheid, betrouwbaarheid, bedrijfsvoering en zorgvuldigheid. Gedragstoezicht op financiële ondernemingen wordt gedaan door de AFM.

Integriteitstoezicht: bijvoorbeeld het voorkomen van kartelvorming, wordt gedaan door DNB.

Prudentieel toezicht: het toezicht op de bedrijfsvoering van financiële instellingen. Dit wordt uitgevoerd door DNB.

Systeem toezicht: waarborgen van stabiliteit van het financiële systeem. Dit wordt uitgevoerd door DNB.

Wat doet het Kifid?

Consumenten kunnen klachten over financiële dienstverleners indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid staat onder toezicht van de minister van Financiën. Als een klant en een financiële dienstverlener een geschil hebben en er na een interne klachtenprocedure niet uitkomen, dan kunnen zij zich wenden tot het Kifid. Hiermee kan een kostbare gang naar de rechter bespaard worden. De uitspraak van het Kifid is bindend. Dat wil zeggen dat er geen beroep tegen mogelijk is. Echter hebben financiële dienstverleners wel de keuze om uitspraken van het Kifid in zijn algemeenheid als niet bindend te beschouwen. Of een partij de uitspraken van het Kifid als bindend of niet bindend ervaart kunt u terugvinden in onze rapportages.

Wat houdt een DSI registratie in?

Professionals kunnen zich bij DSI certificeren en laten opnemen in het DSI Register. Dit is een certificaat wat de deskundigheid en integriteit van de vermogensbeheerder aangeeft.

Wat zijn de nadelen van vermogensbeheerders die in eigen producten beleggen?

Sommige aanbieders beleggen in eigen fondsen. Dit kan de onafhankelijkheid beïnvloeden. Als een vermogensbeheerder alleen in eigen producten belegt dan kan dat een beperkende werking hebben op de mogelijkheden. Daarbij is het de vraag of deze fondsen ook daadwerkelijk de beste beleggingsoplossing voor u zijn. Mogelijk zit er in het eigen fonds een extra verdienmodel voor de partij. Daarom is het goed om dit vooraf boven water te krijgen.
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement