Sparen of beleggen? Allebei is beter!

Deel dit artikel
sparen of beleggen

Vermogen opbouwen wordt steeds belangrijker, maar kunt u dit beter doen door sparen òf beleggen? De keuze is snel gemaakt als u kijkt naar het verleden. Beleggen levert veel meer op dan een maandelijkse inleg op uw spaarrekening. De voordelen van beleggen kunt u echter alleen benutten als u bereid bent om risico’s te accepteren. Een betere optie is daarom om te sparen én te beleggen. Sparen voor uitgaven op korte termijn en beleggen voor later. Zo combineert u zekerheid met uitzicht op een hoger verwacht rendement. 


Bent u er al uit dat u (zelf) wilt beleggen? Lees dan onze 7 tips in beleggen voor beginnners. 


Reëel rendement aandelenReëel rendement obligatiesReële RenteNominale RenteInflatie
Per jaar op lange termijn5,2%2,0%-0,19%1,69%1,88%

Afbeelding 1: gemiddelde historische rendementen over een langere periode van beleggen en sparen. Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De getoonde percentages komen als volgt tot stand: Reëel rendement aandelen en obligaties: Het reële meetkundig gemiddeld rendement op aandelen en obligaties over 1900 tot 2019 op basis van een wereldwijd belegde portefeuille. Inclusief herbelegd dividend en gecorrigeerd voor inflatie. Bron: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2020Reëele rente over de afgelopen 20 jaar. Deze is berekend door de nominale rente te verminderen met de inflatie. De nominale rente: hiervoor is de 3-maands Euribor-rente over 2000 tot en met 2019 gebruikt. Banken gebruiken deze Euribor-rente als benchmark om de spaarrente te bepalen. Uw daadwerkelijke verkregen rente kan hier van afwijken. Bron: De Nederlandsche BankInflatie: de historische inflatie Nederland (CPI) van 2000 tot en met 2019. Het gemiddelde over deze 20 jaar is 1,88%. Bron: Inflation.eu 


Banken betalen tegenwoordig hooguit alleen nog een symbolische rente van enkele basispunten. Sommige banken hanteren al een negatieve rente. Het echte rendement op spaargeld -de reëele rente-  is echter al jaren negatief. Zo was in 2019 de gemiddelde spaarrente 0,02%, maar de inflatie was 2,6%. De zogenaamde reële rente bedroeg daardoor -2,58%. Hier moet eventueel te betalen vermogensbelasting nog vanaf. 


Ook over een langere periode genomen leverde sparen geen rendement op. De afgelopen 20 jaar was het reële rendement op sparen gemiddeld -0,19%. Sparen is veilig, maar dus ook al langere tijd verliesgevend. Maar wat kunnen we dan verwachten van beleggen? Er is veel onderzoek gedaan naar het historisch rendement op aandelen en obligaties.


Over de laatste 20 jaar is het reëel rendement op aandelen 5,2% per jaar. Vóór aftrek van inflatie is het rendement zelfs ruim 7%. Voor obligaties, die minder risicovol zijn, is het reëel rendement 2%. Benieuwd wat uw rendement voor beleggen en sparen zou kunnen zijn? Bereken het via onze sparen of beleggen tool. De risico’s van beleggen

Een reëel rendement van 5,2% klinkt fantastisch, maar daarbij hebben we het nog niet gehad over het risico. Rendement en risico gaan helaas altijd hand in hand. Bij beleggen in aandelen werkt dat als volgt. Wanneer je belegt in aandelen word je voor een klein deel eigenaar van dat bedrijf. Bedrijven maken winst. Als aandeelhouder profiteer je van winstuitkeringen (dividend) en koersstijgingen. Maar als het slechter gaat of zal gaan met het bedrijf dan vertaalt dat zich doorgaans ook in lagere aandelenkoersen. Dat is het risico op korte termijn. Op lange termijn weten we dat een gespreide portefeuille met wereldwijd aandelen ruim 5% reëel rendement per jaar oplevert. Er zullen jaren zijn dat het +20% is, en jaren dat het -10% is. Des te langer je kunt beleggen, des te groter de kans dat je succesvol meeprofiteert van de winsten van bedrijven en dus een goed rendement haalt. En op lange termijn is dat dus 5,2% na inflatie. 


Helaas heeft beleggen soms het imago dat het net gokken is. En in sommige gevallen is dat terecht. Sommige beleggingsproducten, zoals CFD’s, lenen zich alleen voor een gokje op de korte termijn. En beleg je bijvoorbeeld in één of een paar aandelen? Ook dan is het risico meestal hoger en het rendement veel minder goed in te schatten. In het hierboven genoemde reëel rendement van 5,2% per jaar wordt dan ook uitgegaan van wereldwijd gespreide portefeuille. Met honderden aandelen van bedrijven uit allerlei landen en sectoren. Sparen riskanter dan beleggen

Stel u besteedt op dit moment zo’n 100 euro per week aan boodschappen. Over 37 jaar heeft u 200 euro nodig voor diezelfde boodschappen. Dat is het effect van 1,88% inflatie per jaar. 


Sparen is veilig. U behoudt altijd uw inlegbedrag, mits uw bank en uw spaargeld in aanmerking komen voor het depositogarantiestelsel. Toch is die veiligheid relatief. Ten eerste omdat u met sparen langzaam armer wordt door de inflatie, belasting en de lage rente. Bovenstaand voorbeeld laat het effect van inflatie zien. De afbeelding hieronder toont de steeds lagere rente. Én dan is er ook nog belasting. Ten tweede omdat u met sparen het risico loopt uw financiële doelstellingen niet te halen. Bijvoorbeeld als u onvoldoende heeft gespaard voor uw oude dag. Door inflatie heeft u in de toekomst meer geld nodig om dezelfde goederen te kunnen kopen. 


Wilt u vermogen opbouwen of behouden dan zult u dus ofwel nu meer geld opzij moeten zetten, of beleggen om meer rendement te halen. Afbeelding 2: de 3-maands Euribor-rente van 2000 tot en met 2020. Banken gebruiken deze Euribor-rente als benchmark om de spaarrente te bepalen. Uw daadwerkelijke verkregen rente kan hier van afwijken. Bron: De Nederlandsche BankDoelen halen met beleggen of sparen

Beleggen is geschikter om financiële doelen te behalen, omdat het hogere verwachte rendementen oplevert. De noodzaak om uw geld te laten groeien en zo uw doelen te behalen wordt steeds belangrijker, denk hierbij aan uw pensioen of oude dag. Het hogere rendement van beleggen gaat wel gepaard met meer risico en schommelingen van uw vermogen. U kunt deze risico’s beperken door uw vermogen voor lange termijn (>10 jaar) opzij te zetten. Uiteraard is een het spreiden van beleggingen ook cruciaal. 


Afbeelding 3: Voorbeeld van een beleggingsplan: Peter is 40 jaar en heeft een bedrag van 25.000 euro wat hij voor langere tijd opzij kan zetten. Hij besluit om dit bedrag te beleggen met als doelstelling om eerder met pensioen te kunnen over zo'n 25 jaar. Hij belegt met een gemiddeld risicoprofiel. 


Dat levert het volgende op: In een normaal scenario groeit het vermogen tot 59.057 euro, in een goed scenario zelfs tot bijna 95.178 euro. In een slecht scenario is het resultaat alsnog hoger dan zijn inleg, namelijk 36.244 euro. Zelfs in dat geval zal hij de ruimte hebben om iets eerder te stoppen met werken. 


Wanneer u een lange beleggingshorizon heeft wordt u normaal gesproken beloond voor de risico’s die u neemt en houdt u een goed rendement over. De weg omhoog is daarbij wel schoksgewijs. Op korte termijn kan de waarde van je beleggingen enorm fluctueren en kunt u een deel van uw inleg verliezen. In onderstaande tabel ziet u het verschil tussen sparen en beleggen in rendement per jaar bij een looptijd van 5 en 25 jaar bij een inleg van 25.000 euro. Ook tonen we het rendement van beleggen in een slecht en goed scenario. Zo zien we dat een periode van 5 jaar in een slecht scenario een negatief rendement op zou leveren. Maar bij een langere termijn van 25 jaar is het rendement zelfs in een slecht scenario hoger dan bij sparen. Dat is de kracht van de lange termijn. SparenBeleggen slecht scenarioBeleggen normaal scenarioBeleggen goed scenario
Na 5 jaar25.84123.86329.76936.732
Na 25 jaar29.49636.24459.05795.178

Afbeelding 4: verwachte vermogensontwikkeling sparen beleggen op basis van de sparen of beleggen tool bij een inlegbedrag van 25.000 euro. Inflatie en belastingen zijn niet in de berekeningen meegenomen. Berekeningen zijn op basis van een spaarrente van 0,66%, inmiddels liggen de rentepercentages lager. Het daadwerkelijke gemiddelde rendement van sparen zal dus lager liggen dan staat aangegeven. 


Voordat u start met beleggen

Beleggen leidt niet altijd tot succes. Sommige beleggers raken de lange termijn uit het oog en verkopen hun beleggingen in een slecht beursjaar. Dat is jammer en onnodig. Slechte beleggingsjaren horen er nu eenmaal bij. Op de langere termijn herstelt de beurs zich altijd weer.  


Maak daarom eerst een helder beleggingsplan. Wat is uw doelstellingen met de beleggingen? Waarvoor wilt u vermogen opbouwen. Welke risico’s accepteert u? Wat is het rendement dat u nodig hebt om uw doel te behalen? Hoe lang denkt u het geld te kunnen missen? Maak een plan voor uw vermogen en leest u van tevoren goed in hoe sparen of beleggen u daarbij kan helpen. Bedenk ook goed wat de voordelen en nadelen zijn van beleggen. Zo voorkomt u ongewenste verrassingen. 


Via onze plan-tool berekent u makkelijk de verwachte rendementen en risico’s van uw plan. Hierin wordt ook getoond wat het resultaat in een slecht scenario zou zijn. Is het rendement in een slecht scenario negatief? Wellicht is sparen dan toch een beter idee. Wanneer u toch moet sparen

Sparen of beleggenSparen is altijd een goed idee, ook al is het niet geschikt om vermogen op te bouwen. Het is namelijk belangrijk om in ieder geval een financiële buffer achter de hand te houden, ongeacht het mogelijke koopkrachtverlies. Hiermee kunt u onvoorziene uitgaven bekostigen. U kunt uw benodigde financiële buffer berekenen via de BufferBerekenaar van het Nibud. Ook geld wat u de komende jaren nodig heeft kunt u beter voorzichtig mee zijn. Denk hierbij aan een eventuele verhuizing of grote aankoop. Voor het deel boven uw buffer dat u langere tijd weg kunt zetten is beleggen vaak een betere optie. Maar ga alleen met dat deel van uw geld beleggen.


Kan ik veilig beleggen?

Deels. Houdt u niet van grote koersuitslagen en vindt u stabiliteit belangrijk? Dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een defensief risicoprofiel. Je kunt namelijk zelf bepalen hoeveel risico je wilt met beleggen. Maar risico is er altijd. En andersom: alles wat geen risico heeft levert doorgaans ook geen rendement op. Des te hoger het nagestreefde of verwachte rendement, des te hoger het risico. Gelukkig kunt u zelf veel invloed uitoefenen op het risico met onderstaande 3 handige tips:


-beleg alleen voor de lange termijn
-spreidt uw beleggingen
-kies een risico(profiel) dat bij u past


In sommige gevallen zult u toch beleggingen of investeringen tegenkomen waar een hoog gegarandeerd rendement wordt voorgespiegeld, ogenschijnlijk veilig en zonder risico. Bedenk u zelf dan waarom er zo’n hoog rendement nodig is om investeringen van particulieren aan te trekken. Waarschijnlijk is er wel degelijk een groot risico en vonden professionals de rendement-risicohouding niet interessant. 


Lees hier meer over veilig beleggen.


Hoe werkt box 3 sparen en beleggen?

Belasting over vermogen betalen we in box 3. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of het vermogen belegd wordt of op een spaarrekening staat. Wel gaat de belastingdienst er vanuit dat je een deel van het vermogen spaart en de rest belegt. Hiervoor hanteert de belastingdienst de Grondslag sparen en beleggen. De Grondslag sparen of beleggen is de waarde van uw vermogen op 1 januari minus het heffingsvrije vermogen. Per 1 januari 2021 is er een heffingsvrij vermogen van 50.000 (fiscaal partners 100.000 euro). Daarboven betaalt u vermogensrendementsheffing van minimaal 0,59% en maximaal 1,76%. Daarbij maakt het voor de belastingdienst niet uit of u het vermogen spaart of belegt en of u überhaupt rendement heeft gemaakt. De actuele belastingtarieven vindt u hier:


Toelichting Sparen en beleggen box 3
Tarieven box 3 Sparen of beleggen 2020
Tarieven box 3 sparen of beleggen 2021Kan ik beter mijn hypotheek of lening aflossen of beleggen?  

Waarom zou u nog geld lenen of rood staan terwijl uw vermogen op de spaarrekening staat te verdampen? Dat is zonde en eigenlijk geldverspilling. Toch is het onderdeel van ons financiële systeem en vaak niet te vermijden. Veel Nederlandse huiseigenaren hebben immers én een hypotheek of persoonlijke lening én een goed gevulde spaarrekening. De hypotheek of lening aflossen kan dan interessant zijn. 


Of sparen, aflossen of beleggen beter is hangt af van uw persoonlijke situatie en bereidheid om risico te nemen. Met het eerder aflossen van uw hypotheek verlaagt u uw toekomstige maandlasten. Uw hypotheekschuld daalt, waardoor u minder rente betaalt. Dat maakt het al snel rendabeler dan sparen. Een lening of hypotheek aflossen levert u een relatief zeker rendement op.


Hoe interessant aflossen voor u is hangt af van het rentepercentage dat u betaalt over uw hypotheek. De hypotheekrentes zijn tegenwoordig al vrij laag. Als u al een relatief lage hypotheekrente betaalt dan is het verwachte op rendement bij beleggen doorgaans een stuk hoger. Aan de andere kant zijn de nadelen van beleggen dat het risico groter is en dat het meer tijd kost. Aflossen is de meest veilige en makkelijkste optie van de twee. Zolang je je maar realiseert dat éénmaal afgelost vermogen niet meer terug te krijgen is. Ook heeft uw keuze fiscale impact in box 1 en 3 waar u rekening mee dient te houden.


Lees hier meer over vermogen opbouwen.Sparen of beleggen conclusie

U heeft gezien dat beleggen meerwaarde kan bieden en u heeft een bedrag wat u voor langere tijd kunt missen. Maar hoe begint u met beleggen? In het volgende artikel bieden we u een stappenplan: Beleggen voor beginners in 7 stappen


Meer lezen: 

Aandelen kopen - 5 handige tips 

Beginnen met beleggen

Ebook sparen of beleggen

Hulp nodig? Vraag een advies op maat aanDeel dit artikel

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
 • Help mij starten
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag

Contact Finner

Bart Spronk
010-3070880
Plan afspraak
Bart Spronk
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement