Nu instappen, of wachten met beleggen?

wanneer beleggen

Beurskoersen kunnen soms in korte tijd hard stijgen of dalen. Na een flinke stijging vragen veel beginnende beleggers zich af of het nog wel verstandig is om in te stappen, uit angst voor een koerscorrectie. Maar na een flinke daling blijkt het ook lastig om in te stappen. Dan is er zoveel onrust in de wereld. Wat is eigenlijk het beste moment om in te stappen? Is het slim om nu te beginnen met beleggen of niet? Finner geeft u tips over instappen beleggen. 

Financiële markten zijn niet te voorspellen. Uit data van Finner blijkt dat het zelfs professionele vermogensbeheerders zelden lukt om instappen en uitstappen goed te timen. Gelukkig kunnen we veel doen om van beleggen toch een succes te maken. Bij beleggen is tijd namelijk belangrijker dan timing! In dit artikel lichten we dat toe en delen we onze tips rondom timing en het verlagen van uw risico:

Waarom beursrecords niet bijzonder zijn

Wachten met instappen tot een correctie?

Wat is het beste instapmoment?

Wachten met beleggen tijdens onrust

Risico verlagen? Gespreid instappen!

Hoe kan ik het beste instappen?

Waarom beursrecords niet bijzonder zijn

Een record klinkt als iets heel bijzonders, een unieke prestatie. Beursrecords krijgen veel media-aandacht en hoogtevrees ligt op de loer. Want na een flinke stijging zal de beurs toch dalen? Een blik op het verleden leert ons echter dat beursrecords helemaal niet bijzonder zijn en juist aan de basis staan van wat beleggen op lange termijn zo rendabel maakt. Uit onderzoek blijkt zelfs dat beurskoersen in 30% van de maanden op recordhoogte zitten. Hoe werkt dat?

Wereldeconomie en beurzen stijgen op lange termijn

Dat beursrecords zo vaak voorkomen is goed verklaarbaar. Deze historische feiten vormen daarvoor de basis: 

  • Op lange termijn groeide de wereldeconomie altijd.
  • Aandeelhouders profiteren: een aandelenportefeuille leverde historisch gezien, gecorrigeerd voor inflatie, ruim 7% per jaar op.

Aandelenkoersen zijn namelijk een afspiegeling van de waarde van bedrijven. Het grootste deel van de tijd maken bedrijven winst en groeien ze. Dit vertaalt zich in steeds hogere koersen. En als aandeelhouder profiteer je daarvan. Wereldwijde aandelenkoersen laten daarom op lange termijn een exponentieel opgaande lijn zien, waardoor steeds nieuwe beursrecords werden neergezet.

Bron: curvo.eu Logaritmische grafiek van de MSCI World Index (december 1978 tot maart 2024 in EUR); één van de meest bekende wereldwijde aandelenindices. Hoeveel beursrecords telt u?

Bovenstaande grafiek is van de MSCI World Index; één van de meest bekende wereldwijde aandelenindices. Op de lange termijn steeg deze altijd. Elke crash werd weer goedgemaakt. Wie voor de lange termijn belegde, kon tot nu toe altijd op nieuwe records rekenen. Helaas overheerst vaak de angst voor een daling, wat de aandacht wegtrekt van deze feiten.

Instappen op recordhoogte?

Angst om in te stappen bij recordkoersen is ongegrond, blijkt ook uit onderzoek. Zo becijferde Schroders dat Amerikaanse aandelen sinds 1926 in 30% van de maanden op een all-time high hebben gestaan. Bovendien bleek dat beurzen na records vaak nog doorstijgen. Het gemiddelde rendement in de twaalf maanden na een piek was 10,3% boven de inflatie. In de 2 of 3 jaar na een piek vlakte het rendement weliswaar wat af, maar bleef nog steeds boven gemiddeld.

Wachten met instappen tot een correctie?

Wie het spannend vindt om in tijden van beursrecords in te stappen, is vaak geneigd om even af te wachten, bijvoorbeeld op een correctie. Het is in dat geval goed om hier rekening mee te houden:

  • Afwachten kan je rendement aanzienlijk verlagen. Een Amerikaanse aandelenportefeuille leverde sinds 1926 een reëel (gecorrigeerd voor inflatie) rendement van ruim 7% per jaar op. Maar wie na elk beursrecord even was uitstapt, behaalde slechts 4,7% rendement, zo blijkt uit onderzoek van Schroders. Beursrecords worden namelijk vaak gevolgd door nieuwe recordhoogtes. 

  • Het timen van het instappen na een koersdaling is enorm lastig. Want wanneer stap je dan wel in? Beurzen dalen doorgaans niet zomaar. Vaak is er in zo’n geval een gebeurtenis in de wereld die maakt dat beleggers minder enthousiast worden over aandelen, waardoor de koersen dalen. En dan moet je stalen zenuwen hebben om alsnog in te stappen. In het ergste geval is er zelfs een beurscrash. In zo’n periode is de markt heel beweeglijk en ligt het ook voor de hand om nog even te wachten op ‘een beter moment’. En zo zijn we weer terug bij af. 

Wat is het beste instapmoment?

Nu instappen of wachten met beleggen? Timen van de markt is ingewikkeld en leidt vaak tot teleurstellingen. Het blijkt in de praktijk vrijwel onmogelijk om de koersen te voorspellen. Zelfs professionele vermogensbeheerders lukt dat zelden, zo blijkt uit data van Finner. Vermogensbeheerders hebben meer tijd, informatie en ervaring. Bovendien beschikken zij vaak over snellere verbindingen met koersendata en de beurs. Maar we zien dat de rendementen van vrijwel alle vermogensbeheerders in crisistijden met de beurs mee omlaag gaan.

Een ander probleem met timing is dat je het nooit goed doet. Je kunt jezelf achteraf altijd verwijten dat er een (nóg) beter moment was geweest om in te stappen. Het timen van de markt is daarom verspilde energie. Gelukkig is goede timing niet nodig om rendement te maken. 

Tijd is belangrijker dan timing

Bij beleggen is tijd belangrijker dan timing. Met andere woorden: een lange beleggingstermijn is veel belangrijker voor je beleggingsresultaat dan je bezighouden met de in- en uitstapmomenten.

Het hoogste verwachte rendement kunt u daarom halen als u direct volledig instapt. U zet dan namelijk al uw geld direct aan het werk. Geld dat langs de zijlijn staat wordt immers alleen maar minder waard, door inflatie, belastingen en de lage rente. Maar als u ineens instapt loopt u wel het risico dat dit vlak voor een grote koersdaling is. Die kans is klein, maar de kans bestaat wel. Daarom geldt dat u alleen moet beleggen met geld dat u lange tijd kunt missen, bij voorkeur minimaal 10 tot 15 jaar. Een lange beleggingshorizon is belangrijk om ups en down in de markt op te vangen. En hoe langer je belegt, des te kleiner is de impact van het instapmoment.

Naast het aanhouden van een lange termijn kun je het instaprisico verder verlagen door gespreid in te stappen.

Het voordeel van nu instappen

Feit is dat op de langere termijn beleggen met een gespreide portefeuille van aandelen en obligaties meer oplevert dan sparen. Moet iedereen dan altijd maar gaan beleggen? Dat hangt van uw situatie af. Een lange termijn is cruciaal. Geld dat u op korte termijn nodig hebt, moet u als buffer op een spaarrekening laten staan. Maar met het extra vermogen dat u een langere tijd kunt missen, kunt u gaan beleggen. Risico en rendement gaan namelijk hand in hand. Op korte termijn kunnen koersen erg beweeglijk zijn, maar op lange termijn wordt risico beloond met rendement.

Hoe langer u belegt, des te groter de kans op succes. Reken het zelf uit met onze sparen of beleggen tool. Of bekijk onderstaande voorbeelden. 

Inleg
€10.000
Sparen

Beleggen
(slecht scenario)
Beleggen
(normaal scenario)
Beleggen
(goed scenario)
Na 10 jaar€11.536€8.839€15.479€26.392
Na 25 jaar€14.294€15.070€29.614€57.274
Tabel 1: de verwachte vermogensontwikkeling bij een inlegbedrag van €10.000 en een gemiddeld risicoprofiel. Status: 25 maart 2024. De verwachtingen zijn gebaseerd op historische rendementen. Deze bieden geen garantie voor de toekomst. Inflatie en belastingen zijn niet in de berekeningen meegenomen. Dan zou bij sparen het rendement mogelijk negatief zijn.

Wachten met beleggen tijdens onrust

Regelmatig is er nieuws in de wereld waardoor koersen zenuwachtig reageren. Ook in die tijden voelt het goed om nog even af te wachten op een beter instapmoment, maar dat werkt vaak averechts. Het timen van de markt is namelijk al helemaal lastig tijdens onrust. In zo’n periode is de markt heel beweeglijk. Financiële markten verwerken nieuws razendsnel in de beurskoersen. En zodra de lucht is opgeklaard, staan de beurzen meestal gelijk een stuk hoger. Dan stap je juist in tegen hogere koersen. Ook in onrustige tijden is het daarom belangrijk om de blik te houden op de lange termijn.

Wat als ik beleg tijdens een beurscrisis?

Stel dat u in die periode een beurscrisis meemaakt, dan heeft u met een langere beleggingshorizon genoeg tijd voor herstel. De geschiedenis leert namelijk dat koersen altijd herstelden na een crisis. Na de corona-correctie in maart 2020 ging het heel snel en duurde het minder dan een jaar. Het langste duurde het herstel na de grote crisis van 1929. Toen was de beurs pas na 14 jaar weer terug op het oude niveau.

Beleggen in oorlogstijd

Het lijkt een noodscenario: beleggen in tijden van oorlog. De geschiedenis leert ons echter dat de invloed van oorlogen en andere grote wereldgebeurtenissen op aandelenbeurzen beperkt was. In tegenstelling tot wat mensen doorgaans verwachten, had de geopolitiek meestal maar kort impact op de beurs. Om dit te illustreren kijkt men vaak naar de Amerikaanse S&P 500. Slechts in twee van de laatste dertig geopolitieke gebeurtenissen was de negatieve impact op de S&P 500 na één jaar groter dan 15%. Gemiddeld noteerde de S&P500 na 12 maanden juist 7,8% hoger.

Risico verlagen? Gespreid instappen!

Vindt u ineens instappen met beleggen een te grote stap en wilt u toch de risico’s bij beleggen beperken? Er is een eenvoudig alternatief voor het dilemma ‘aandelen kopen of wachten’. Kies dan voor gespreid instappen. Met gespreid beleggen hoeft u de markt niet te timen. U belegt dan niet alles in één keer, maar kiest ervoor om uw beleggingsportefeuille geleidelijk op te bouwen.

Stel, u hebt €100.000,- te besteden. In plaats van dit ineens te beleggen, kunt u ervoor kiezen uw instapmomenten te spreiden. U belegt dan bijvoorbeeld 5 keer €20.000,- op een vooraf bepaald moment, ongeacht de marktomstandigheden. Dan stapt u nooit met het hele bedrag op een hoogte- of dieptepunt in.

Door het instapmoment bij beleggen te spreiden ontstaat een gemiddelde aankoopkoers en verdwijnt het risico van een slechte timing. Het geeft de rust dat u niet op het verkeerde moment instapt en het benauwd krijgt als de waarde van uw beleggingen ineens daalt.

Er is ook een keerzijde. Gespreid instappen zorgt namelijk voor een lager verwacht rendement, omdat u niet ineens uw volledige vermogen aan het werk zet, maar het rustig opbouwt. Lees meer over gespreid instappen in ons artikel over veilig beleggen.

Periodiek beleggen – gespreid blijven instappen

Het risico van duur aandelen kopen kunt u ook structureel beperken door periodiek beleggen met een vast bedrag per maand. Met periodiek beleggen koopt u op vaste momenten aandelen, als de beurskoersen hoog én laag zijn. Stijgt de koers? Dan heeft u over het deel wat u al had ingelegd alvast winst gemaakt. Daalt de koers? Dan koopt u de eerstvolgende maand voor een lagere prijs in. Bij een lagere prijs koopt u automatisch meer stukken. Op die manier drukt u de gemiddelde aankoopprijs van uw beleggingen. Hieronder een rekenvoorbeeld:

Maandelijkse inlegKoers aandeel
Aantal aandelen
Maand 1€300,-€20,-15
Maand 2€300,-€12,5024
Maand 3€300,-€15,-20
Totaal€900,-Gem. aankoopprijs €15,2559

Hoe kan ik het beste instappen?

Beweeglijke koersen horen bij beleggen. Zonder risico namelijk geen rendement. Een lange beleggingshorizon en een goed plan zijn daarom cruciaal. Wie dat goed op orde heeft zal zich veel minder zorgen maken om het korte termijn sentiment op de beurs. De geschiedenis leert namelijk dat beurzen altijd na verloop van tijd de opgaande lijn weer oppakken.

Een lange beleggingshorizon

Belangrijk is te beseffen dat beleggen voor de lange termijn is en daar horen horten en stoten op de beurs bij. Een termijn van 10 jaar of langer is ideaal om te beleggen. Dan hebt u de tijd om verliezen goed te maken en is de kans groter dat beleggen een succes wordt. Verliezen treden vaak op de korte termijn op, waarna de beurzen weer herstellen. Dat kan enkele weken, maar ook een aantal maanden duren zoals na de crisis van 2008.  Komt eenmaal uw beleggingsdoel dichterbij, dan bouwt u het risico in uw portefeuille af.

Een goed beleggingsplan

Voordat u begint met beleggen adviseert Finner altijd om te starten met een goed plan. Uw plan is de basis voor succesvol beleggen, ook als er mindere tijden zijn. Beleggen doet u om op de lange termijn een hoger rendement te behalen. Op korte termijn zijn de risico’s veel te groot. In uw plan legt u vast hoe lang u wilt beleggen en tegen welk risico. Juist voor soort spannende tijden hebt u uw beleggingsplan opgesteld. Houd daarom vast aan de koers die u bepaald hebt.

Een onrustig beursklimaat is een stresstest voor uw plan en risicoprofiel. Door onrust op de beurzen bent u een ervaring rijker. Hoe reageert u op koersdalingen? U wist wel dat het erbij hoort, maar het is iets anders om het mee te maken. Evalueer daarom uw plan en risicoprofiel na een correctie. Vindt u het risico te hoog? Dan kan het zijn dat u uw risicoprofiel naar beneden moet bijstellen.

Tips om aan de slag te gaan

Onthoud onderstaande tips rond timing: 

  • Begin altijd met een plan 
  • Tijd is belangrijker dan timing 
  • Beleg met geld dat u langere tijd kunt missen
  • Laat u niet afleiden door beursrecords of onrustige tijden
  • Door het instapmoment te spreiden verlaagt u het risico

Beleggen kunt u overlaten aan specialisten. Zij hebben de expertise, tijd en ervaring. Kies dan voor beheerd beleggen. Op basis van uw persoonlijke wensen, situatie en risicobereidheid stelt een vermogensbeheerder een portefeuille samen die past bij het risico dat u bereid bent te dragen. Bij veel vermogensbeheerders is het ook mogelijk om periodiek een klein bedrag in te leggen, zo bouwt u het risico rustig op. Op Finner kunt u eenvoudig vermogensbeheerders in Nederland vergelijken.

Gaat u de uitdaging aan en wilt u zelf beleggen? Hebt u voldoende ervaring, kennis en tijd, dan is zelf beleggen mogelijk iets voor u. U bent zelf verantwoordelijk voor de producten waarin u belegt. Inzicht in de risico’s van beleggingen is daarbij onmisbaar. Vergelijk brokers op Finner om bij de juiste partij een beleggingsrekening te openen of lees ons artikel beleggen voor beginners. Bent u er nog niet uit wat het beste bij u past? Laten beleggen of zelf beleggen? Gebruik dan onze tool vermogensbeheer of zelf beleggen.